Terug naar de essentie

“Focus, samenwerking, discipline, durf en waar nodig ook stretch. Dáármee doorsta je de storm!” Aan het woord is Monique Noomen-Greve, managing director van zakelijk dienstverlener Eiffel. Het wordt een energiek gesprek over kansen, topsport en … een egel.

We spreken Monique in het hoofdkantoor van Eiffel in Arnhem. Binnenkort het oude hoofdkantoor, want Eiffel verhuist voorjaar 2010 naar een splinternieuw pand in de Gelderse hoofdstad. Grootse plannen dus. “Inderdaad”, haakt Monique direct in. “Eiffel is een ambitieus bedrijf. We startten zeventien jaar geleden in een klein kantoor in Arnhem. Inmiddels zijn er zevenhonderd professionals – Eiffelaars noemen we ze – actief bij de klant. We bieden opdrachtgevers capaciteit en oplossingen binnen actuele thema’s als bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, procesoptimalisatie, gebiedsontwikkeling, zorg, compliance en finance. En we zorgen voor duurzame verankering van die oplossing. Met ons nieuwe pand creëren we een omgeving waarin onze dienstverlening volledig tot haar recht komt. Kwaliteit, kennisdeling, transparantie, samenwerking, topsport, duurzaamheid, creativiteit: allemaal zaken die een plek vinden in ons nieuwe huis.” Opmerkelijk is het wel, een nieuw pand, juist in deze tijd. “Voor Eiffel is dit juist een logische stap”, merkt Monique op. “Natuurlijk, er is veel onrust en er gebeurt op het ogenblik ontzettend veel in de markt. Maar beweging biedt ook kansen. We blijven om ons heen kijken, maar kijken vooral ook vooruit. We geloven dat we juist nu onze opdrachtgevers verder kunnen helpen, dus blijven we investeren om onze dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen. Onze nieuwe huisvesting maakt daar deel van uit.”

Vind de x

Eiffel biedt zijn klanten ‘grip op de zaak’. Monique legt uit waarom dit zo belangrijk is: “‘In control’ zijn is wat ons betreft een voorwaarde om vooruitgang te boeken. Is er grip op de zaak, dan kunnen onze klanten erop rekenen dat we samen met hen de x vinden, de kritische succesfactor die uiteindelijk tot die vooruitgang leidt. Daarbij weet de opdrachtgever ook dat we niet alleen een advies geven, maar de oplossing duurzaam in zijn organisatie verankeren. Om hiertoe in staat te zijn, investeren we – ook nu – in de ontwikkeling van onze medewerkers en in het verdiepen van de klantrelatie. Want alleen dan kunnen we de kwaliteit leveren waar onze opdrachtgevers recht op hebben. We nemen geen genoegen met minder dan de top!” Gedreven woorden.

EiffelTowers Den Bosch: Eiffel en topsport

Was die gedrevenheid ook de reden voor Eiffel om in de sport te stappen? Monique: “‘In de sport stappen’ is wat erg kort door de bocht. Inderdaad sponsoren wij basketbalteam EiffelTowers, de junioren en dames van hockeyclub AH&BC en zwemvereniging Eiffel Swimmers NZE, maar dat is dan wel sponsoring à la Eiffel. We zijn actief binnen de topsport, omdat we een duidelijke link zien met Eiffel. Qua mentaliteit, qua ontwikkeling … We gaan dan ook veel verder dan alleen het plaatsen van onze naam op een shirt. In het verlengde van ons streven naar de top richtten we de Eiffel Topsport Community (ETC) op. Daarbinnen combineren we sport, bedrijfsleven en wetenschap. Zoals Pieter van den Hoogenband, manager van de ETC, het verwoordt in De Telegraaf: ‘Door contacten te leggen tussen coaches, bestuurders, wetenschappers en het bedrijfsleven moet de ETC uitgroeien tot een platform van kennis, waar innovaties worden geïnitieerd zodat talent zich kan ontwikkelen om tot topprestaties te komen.’ Topprestaties in de sport én in het bedrijfsleven. De ETC motiveert en inspireert ons bij onze zoektocht naar de x. ‘Vind de x, powered by topsport’, zou ik bijna willen zeggen.”

Egel

Eiffel ziet veel parallellen tussen de topsport en de eigen organisatie. Maar met alle respect: zo hip en snel komt Eiffel niet over. Monique lacht: “Heel goed gezien. We zijn ook geen ‘snellejongensclub’. De overeenkomsten met topsport zien wij vooral op het gebied van ambitie, gedrevenheid, alles over hebben voor een goed resultaat. Maar Eiffel hecht ook veel waarde aan grip, ‘in control’ zijn, degelijkheid. Een mooi verhaal vind ik dat van de vos en de egel, gebaseerd op een Griekse parabel. De vos is snel, sluw en knap, het prototype van een winnaar. De egel daarentegen is een rustig en simpel dier. Na dagenlang uitpluizen, onderzoeken, strategieën bepalen en nieuwe strategieën bedenken, springt de vos op de egel af om hem te pakken. De egel ziet hem komen en denkt: ‘Nee hè! Probeert-ie het weer. Zal hij het nooit leren?’ De egel rolt zich op en zijn stekels beschermen hem. De vos draait om en gaat terug het bos in om voor morgen een nieuwe tactiek te bedenken.

Iedere dag vindt deze confrontatie plaats – en iedere dag wint de egel. Uit dit verhaal kunnen we concluderen dat de wereld bestaat uit twee typen mensen of organisaties: de vos, die druk bezig is met allerlei complexe theorieën op verschillende niveaus, maar die niet het vermogen heeft om deze te integreren in een totaalconcept. De egel daarentegen ziet kans een zeer complexe wereld te vereenvoudigen tot een duidelijke en goed georganiseerde strategie. Het maakt niet uit hoe complex de wereld is, de egel brengt alle uitdagingen en dilemma’s terug tot een eenvoudige, bijna simplistische egelstrategie. Tot de essentie. En dát is waar we bij Eiffel in geloven.”

Terug naar de essentie
  • MT500 - 2009
  • Antal Giesbers
  • Herman van Heusden / Leonard Faustle

Recente stories