Technische innovatie in het DNA

Hydratec Industries heeft een breed palet aan gespecialiseerde oplossingen die een bijdrage leveren aan basisbehoeften als voedsel, water, mobiliteit en gezondheidszorg. De focus van de medewerkers op innovatie is een belangrijke factor voor het succes – nu en in de toekomst.

Technische innovatie in het DNA

Onder de vlag van Hydratec Industries zijn zelfstandige, wendbare bedrijven actief die slimme en duurzame oplossingen leveren voor het vervullen van basisbehoeften als voedsel, water, mobiliteit en gezondheidszorg, vertelt CEO Bart Aangenendt. De onderneming staat sinds 1997 genoteerd aan de beurs en heeft wereldwijd zo’n 1.500 medewerkers bij vijf werkmaatschappijen. Alle bedrijven hebben hun hoofdvestiging in Nederland.

Van broedmachines tot pijpleidingen

Het spectrum aan oplossingen is breed en omvat onder meer broedmachines, hoogwaardige medische onderdelen en pijpleidingen voor water. “Wij willen met onze oplossingen bijdragen aan een wereld die gezond, verbonden en schoon is. Dit kan bijvoorbeeld met innovatieve plastic componenten. Zo is het steeds beter mogelijk om plastic te gebruiken voor constructieve doeleinden. Dit geeft ontwerpers meer vrijheid en leidt heel vaak tot besparingen op gewicht en kosten.”

‘Wij dragen met onze oplossingen bij aan een wereld die gezond, verbonden en schoon is’

Innovatie is een sleutelwoord voor Hydratec Industries. “Technische innovatie zit in ons DNA”, aldus Aangenendt. “We werken samen met kenniscentra en universiteiten, stellen actief stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar en onze medewerkers leren permanent.” In de praktijk leidt de focus op innovatie ertoe dat medewerkers in samenwerking met klanten voortdurend op zoek gaan naar verbeteringen, in producten maar ook in productieprocessen.

Groei

Aangenendt rekent op verdere groei van Hydratec Industries in de komende jaren. “Onze strategie is erop gericht om de positie bij onze twee kernactiviteiten Food & Industrial Systems en Plastic Components verder te versterken, door autonome groei en door overnames van bedrijven die passen bij een van beide kernactiviteiten.”

Bij de autonome groei profiteert Hydratec Industries van de groei van de wereldbevolking én van de diversiteit en wendbaarheid van de werkmaatschappijen. “Onze bedrijven zijn actief in kleine, gespecialiseerde markten waar zij meestal een groot marktaandeel hebben. We zitten dicht op de markt en kunnen daarom snel inspelen op veranderingen.”

Innovatie in 't DNA van onze bedrijven

Recente stories