Technisch dienstverlener loopt voorop

De complexiteit in de bouwsector neemt toe door de groeiende diversiteit in marktbehoeften. Ook de techniek ontwikkelt zich in razend tempo, evenals het belang en het aandeel van elektrotechniek. Croon Elektrotechniek anticipeert hierop door meer levenscyclusgericht te opereren en nieuwbouw én maintenance te koppelen in prestatievormen.

Hans Vogel, Directeur Building Technologies bij Croon Elektrotechniek, en Lennart Koek, Directeur, vertellen bevlogen over de nieuwe rol van de technisch dienstverlener. Vogel: “In de huidige markt zie je een toenemende mate van complexiteit ontstaan. Ook is er binnen de sector een verschuiving gaande van lokaal naar landelijk, van inspanning naar prestatie. Contracten voor langere termijn, waarbij Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Bouwkunde worden geïntegreerd, zijn het resultaat, wat leidt tot meer keten- en teamvorming. En dit vraagt om een andere procesinrichting in de organisatie.”

Koek voegt eraan toe: “Wij kiezen voor een stretch op zowel nieuwbouw als maintenance. Was het in de nieuwbouw gebruikelijk om op basis van het ontvangen bestek en tekeningen te bouwen, nu vormen steeds vaker de ‘vierkante meters’ het uitgangspunt en dan is het aan ons om te zorgen dat alles erin komt. Anders dan in de oude rol van installateur, ontwerpen we nu mee. En in de maintenancefase gaat het er niet zozeer om alleen de storingen te verhelpen, maar om ervoor te zorgen dat een bedrijf kan blijven opereren. Op basis van prestatie-indicatoren worden de maintenanceactiviteiten vormgegeven om zo tot een optimale exploitatiebalans te komen.”
“Overigens blijven we natuurlijk ook het traditionele doen. Dat is en blijft ons vak. Deze ontwikkeling is een uitbreiding van datgene waar we goed in zijn”, aldus Koek. Hij voegt eraan toe trots te zijn dat de nieuw rol van Croon Elektrotechniek ook op andere gebieden zijn vruchten afwerpt. Croon Elektrotechniek behoort namelijk tot de tien beste werkgevers van Nederland. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Effectory en VNU Media (Intermediair). Croon bezet op de ranglijst de zesde positie.

‘Wij kiezen voor een stretch op nieuwbouw en maintenance’

 

Echt samenwerken

Vogel: “Er is een nieuwe tijd aangebroken waarin integraal samenwerken centraal staat. Kijk eens naar PPS (publiek-private samenwerking) waarbij overheid en het bedrijfsleven als voorwaardige partners opereren. Het devies is van belofte naar realisatie.” Hij glimlacht: “Kennis delen, je moet het kunnen en durven om het met z’n allen te doen.”
Koek: “Zowel in nieuwbouw als in maintenance kiezen we voor écht integraal samenwerken in de bouw. In plaats van aannemer zijn we bouwpartner. Daarmee verdwijnt de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Een prachtig voorbeeld van een nieuwbouwproject waarbij dit zichtbaar resultaat heeft gehad is Isala, een van grootste ziekenhuizen in Nederland.”
De nieuwbouw van Isala is een technisch complex project met veel mensen en veel materiaal. Steeds wordt er gezamenlijk gekeken naar wat het best is voor het project? Het antwoord luidt: een gemeenschappelijk portfolio, rendement en risico. Beheersmaatregelen zijn mede daarom vooraf getroffen. Kernkwaliteiten als betrouwbaarheid en oplossingsgericht werken en voortdurend overleggen vormen de grondslag van het succes. Nieuw hierbij is dat het budget van tevoren bekendgemaakt is. Dat is uniek. Er is voortdurend de wil om samen te werken, met als resultaat een prachtige teamprestatie. Op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=z4I7RocZWQA&feature=plcpis is een filmpje van Isala te bezichtigen.
Ook op het gebied van maintenance zet Croon de ontwikkeling in naar een meer prestatiegerichte dienstverlening. Vogel vertelt: “Vorig jaar is Croon, samen met de zusterbedrijven HVL en Wolter & Dros de maintenancepartner van Holland Casino geworden. De prestaties van zowel de werktuigbouwkundige als de elektrotechnische installaties van de vestigingen in Nederland zijn vastgelegd in een prestatiecontract met een looptijd van zes jaar.
Holland Casino is altijd in beweging en zorgt ervoor dat de dienstverlening blijft aansluiten bij de wensen van de bezoeker. Denk maar aan klimaatcomfort, belevingssfeer en beveiliging. Tal van technische installaties verzorgen deze functies en worden in topconditie gehouden. Zo zorgen we ervoor dat de miljoenen bezoekers van hun vrijetijdsbesteding kunnen genieten in een verantwoorde, veilige omgeving en dat duizenden medewerkers efficiënt hun werk kunnen doen.”

 

Levenscyclus met DBFMO

De meest interessante ontwikkeling in de markt komt wanneer er geredeneerd wordt vanuit de levenscyclus, aldus beide heren. Dit vraagt om een koppeling van maintenance en nieuwbouw.

Vogel: “We zien steeds vaker PPS-vormen met de verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van een object, inclusief de financiering. De zogenaamde Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO)-contracten. We ontwerpen mee in de nieuwbouw en nemen direct de maintenanceaspecten mee. Zo kunnen we de prestaties van een gebouw verhogen. We geven adviezen als het gaat om de energiehuishouding op basis van ons EnergyInsight-concept. Een investering in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen tijdens de nieuwbouw zorgt voor betere prestatie tijdens de exploitatie. De keuze voor een bepaald type installatie tijdens  de nieuwbouw betaalt zich terug in de maintenancefase.”
Koek sluit af: “Zo creëren we waarde, niet alleen voor onze klant, maar ook voor de omgeving.”

Technisch dienstverlener loopt voorop

Recente stories