Talentmanagement: identificeren, ontwikkelen en verzilveren

Talent in je bedrijf is leuk, maar moet wel verzilverd worden. Hans van der Molen, algemeen directeur van bedrijfspsycholoog GITP windt er geen doekjes om. Mensen zijn de belangrijkste assets, maar je moet ze eerst vinden, dan ontwikkelen, en vervolgens kan de organisatie ze als toegevoegde waarde verzilveren. Met zeventig jaar ervaring in het vak weet GITP als geen ander dat in deze dynamische markt kwaliteit en innovatie sleutelwoorden zijn.

Het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (1947) heeft als missie individuen en organisaties beter te laten functioneren in hun professionele maatschappelijke omgeving. Toegepaste psychologie is daarin nog steeds de kern en het fundament voor een groot aantal diensten.

Van der Molen: “We zijn in de afgelopen zeventig jaar een heel divers huis in het werkgebied HRD – Human Resources Development geworden. We begonnen met beroepskeuzetesten; de juiste man of vrouw op de juiste plek was na de oorlog heel belangrijk. Daarna is het spectrum snel verder verbreed met assessments en selectie- en ontwikkelpsychologie. Vervolgens opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, interim-management, werving en selectie, coaching, consulting en training voor ondernemingsraden, management- en organisatieadvies. We opereren in zeven marktsegmenten en hebben in talentmanagement, het drieluik van identificeren, ontwikkelen en verzilveren van talent, een compleet dienstenportfolio. Daarmee is GITP in Nederland uniek, niemand anders kan dat aanbieden. Onze sterkste marktprofilering is vinden en identificeren van talent. Per jaar worden 12.000 mensen middels face-to-face-assessments getest op onder andere intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren, en functierelevant gedrag. Verder zijn we ook een groot opleidingsbureau met jaarlijks 6000 mensen in opleidings-, coachings- en ontwikkelingstrajecten. Verzilveren betekent dat organisatiedoelstellingen via die talentvolle mensen daadwerkelijk tot resultaten, tot toegevoegde waarde moet leiden. Wij adviseren organisaties hierin, vertalen strategie naar performancemanagement en kijken naar hun concurrentiepositie in een competitieve markt. Goede mensen zijn echt de succesfactor om het beter te doen dan je concurrent."

 

‘Goede mensen zijn echt de succesfactor’

 

Modulaire assessments

“Een belangrijk onderdeel in onze talentmanagementoplossingen vormt de unieke combinatie van ‘tech and touch’ en daarin is GITP beslist innovatief. Dochteronderneming PiCompany heeft een breed portfolio aan online instrumenten en portaloplossingen om talent van medewerkers in kaart te brengen. Van der Molen: “We verkopen per jaar 100.000 online assessmenttools waarmee een organisatie zelfstandig inzicht in specifieke talenten van medewerkers kan krijgen.” De gegenereerde data zijn ook goed te gebruiken voor strategische talent-analyticstoepassingen.

Anderzijds worden ook structuur en opzet van assessments onder de loep genomen. In samenwerking met een Big Five-accountant is een nieuwe modulaire aanpak ontwikkeld: “In een accountantsloopbaan zijn er drie wezenlijke beslismomenten: als je als medewerker in dienst komt, bij promotie naar manager en de stap naar partner. Dit accountantsbedrijf wilde niet meer voor elk beslismoment de hele meetbatterij doorlopen, want intelligentie heeft een bepaalde voorspellende waarde gedurende een bepaalde tijd. We hebben de klassieke assessmentopzet vervangen door een samen met hen ontwikkelde nieuwe methode, aansluitend op de talentlijn van een medewerker. Die ontwikkelt zich in stappen en dat wil je dicht onderhuids meten en ontwikkelen, en je wilt kijken of hij de definitieve stap naar verzilveren kan maken. Met korte assessmentlussen kijken we uitsluitend naar de relevante elementen, ontdaan van ruis, zodat de assessments veel scherper toegespitst zijn op de specifieke situatie, bijvoorbeeld de stap naar manager. Dit werkt zowel voor de medewerker als voor het bedrijf beter, sneller en goedkoper. Omdat zo´n programma langjarig loopt, zijn wij hier ook langjarig partner. Het strategische effect van deze modulaire assessments is voor ons leidend en we gaan ze ook in andere sectoren toepassen.”

Pamperen

Met name de digitalisering en individualisering hebben de afgelopen jaren gezorgd voor fundamentele veranderingen in het domein van HRD. Markten, producten en diensten worden volgens Van der Molen steeds transparanter en beter te vergelijken, HRD is gedemystificeerd. De klant wordt slimmer, mondiger, heeft zijn kennisachterstand op de professionals ingelopen en is nu in de waardeketen definitief de bovenliggende partij. Daarnaast is hij ook veeleisender geworden, neemt geen genoegen meer met een standaardmenu, maar wil à la carte kunnen kiezen uit HRD-elementen. Ook de medewerker, de klant in de klant, wordt belangrijker, waarmee het b2b-model langzaam verschuift naar b2c. Voor GITP betekenen deze ontwikkelingen dat kwaliteit, al zeventig jaar in het DNA van het bedrijf verankerd, en innovatie nog belangrijker zullen worden. Daarbij zal de aloude rol van kennisleverancier worden ontwikkeld naar die van breed georiënteerde dienstverlener die zijn klanten weet te pamperen. In accountmanagement moet meer tijd worden gestoken en het is noodzakelijk om binnen je klant een ambassadeur te vinden. Daarnaast wordt de vraag naar kant-en-klare producten als games en digitale hulpmiddelen steeds groter.

 

Cross-culturele competenties

Voor de toekomst kijkt GITP ook buiten de grenzen; er is een partnerkanaal opgezet in de landen van Noord- en West-Europa. Bij de aanname van eigen consultants kijkt men nauwkeurig naar de internationale inzetbaarheid; taalvaardigheid en ‘cross-culturele competenties’ worden hogelijk gewaardeerd. Ten slotte heeft men goed naar de omvang van de eigen organisatie gekeken. Van der Molen: “We realiseren een omzet van ruim 30 miljoen euro en hebben 225 vaste medewerkers. De laatste jaren hebben we een deel van onze activiteiten in een flexschil gegoten. De marktvraag wordt grilliger en daarom we hebben ervoor gekozen om tot 20% van onze uitvoeringsuren te flexibiliseren, een mooi voorbeeld van innovatie in onze organisatie zelf.”

Talentmanagement: identificeren, ontwikkelen en verzilveren

Recente stories