Succesvolle samenwerking versterkt imago

In recente imago-onderzoeken scoort Consultancy en IT-dienstverlener Capgemini erg goed. Henk Broeders, bestuursvoorzitter van Capgemini Nederland B.V. is trots, maar waakt voor zelfgenoegzaamheid. “We investeren voortdurend in businesskennis en de relatie met klanten. Goede samenwerking is uiteindelijk een cruciale succesfactor.”

“Ons vak heeft spectaculaire ontwikkelingen doorgemaakt”, blikt Broeders terug. “Natuurlijk in de eerste plaats op het gebied van techniek. Maar daardoor is ook onze dienstverlening verder geëvolueerd. In de jaren tachtig waren we niet veel meer dan een detacheerder, een groot uitzendbureau voor ICT-professionals. Die tijd ligt ver achter ons. We zijn steeds meer in de huid van de klant gekropen. We hebben ons verdiept in zijn sector, zijn organisatie en zijn uitdagingen. Vanuit die verdieping denken we mee over fundamentele organisatievraagstukken.” Volgens Broeders is dat het echte partnership: naast de klant staan, ook in zware tijden. Dat vraagt meer van de professionals van Capgemini, maar geeft ook meer voldoening. “Klanten betrekken ons steeds meer bij de inrichting van complexe projecten en we implementeren innovatieve oplossingen in het hart van hun business. Door de intensieve samenwerking kunnen we meer toegevoegde waarde bieden. Ik ben ervan overtuigd dat daar een belangrijk deel van ons succes zit.” Bij Capgemini noemen ze dat de Collaborative Business Experience, een resultaatgerichte manier van samenwerken. “Onze professionals staan dicht bij hun klanten, maar behouden hun scherpe beoordelingsvermogen en objectiviteit. Die combinatie van betrokkenheid en een kritisch oog, blijkt een gezonde basis voor doeltreffende samenwerking. Aardig detail is dat onze klanten ons daar zelf op wijzen. Onderzoek toont aan dat zij ons vermogen tot samenwerking als een unieke kwaliteit beschouwen”, vertelt Broeders. “Voor ons is het inmiddels natuurlijk gedrag geworden.”

Kennisontwikkeling

De bijzondere wijze van samenwerking met klanten heeft uiteraard invloed op de werving, selectie en interne opleiding van medewerkers. “We zijn voortdurend op zoek naar de juiste talenten”, stelt Broeders. “Ook tijdens de afgelopen twee crisisjaren. Wat we onder talenten verstaan, is de afgelopen jaren wel sterk veranderd. Een oorzaak daarvoor is de off- en nearshoring van delen van opdrachten. De aard van de werkzaamheden is daardoor complexer geworden. De IT-professional schuift op richting business en treedt steeds meer op als intermediair tussen klant en ontwikkelaar. Dan komen ook communicatievaardigheden om de hoek kijken. Techniek is belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om de juiste toepassing ervan, zodat de klant er beter door gaat presteren. En daarvoor moet je de business van de klant goed begrijpen. De klassieke techneut maakt zo geleidelijk plaats voor breed inzetbare, communicatieve adviseurs en specialisten.”

Een terugkerend onderwerp in gesprekken met klanten is de vraag naar de impact van digitale technologie op de strategie, de bedrijfsvoering en de medewerkers. Gezien het belang daarvan sloot Capgemini Consulting begin dit jaar een driejarige samenwerkingsovereenkomst met het prestigieuze MIT Center for Digital Business. “Doel is een gezamenlijke studie uit te voeren op het gebied van digitale transformatie”, legt Broeders uit. “Hiervoor houden we interviews met bestuurders van dertig toonaangevende bedrijven en organisaties in onder meer de financiële sector, de biotechnologie en de overheid. We bekijken bijvoorbeeld hoe organisaties omgaan met digitale transformatie en welke processen en ‘best practices’ hierbij relevant zijn. De kennis die Capgemini zo vergaart, gebruiken we weer in projecten voor klanten.”

‘Klanten beschouwen ons vermogen tot samenwerking als een unieke kwaliteit’

Innovatie door combinatie

Een stap verder is de ‘verpakking‘ van kennis en technologie tot breed inzetbare diensten en producten. Dat hoeft niet eens altijd om volledig nieuwe technologie te gaan. Ook een nieuwe combinatie van bestaande oplossingen is een vorm van innovatie. Een voorbeeld daarvan is cloudcomputing. “We verwachten daar veel van, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid”, zegt Broeders. “De voordelen zijn dan ook enorm. Diensten die naar behoeften via internet kunnen worden afgenomen, zijn snel inzetbaar en vragen geen hoge investeringskosten. Organisaties hebben daarvoor geen eigen, snel verouderend machinepark met hoge onderhoudskosten nodig.”

Om klanten te kunnen ondersteunen heeft Capgemini een eigen cloudbusinessmodel ontwikkeld: Capgemini Immediate; met nu al zo’n 250 partners die onder regie van Capgemini op allerlei terreinen diensten leveren. “Als klant heb je dus maar met één partij te maken die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de levering van die diensten”, benadrukt Broeders. Een grote organisatie die hiervan gebruikmaakt is het Engelse postbedrijf Royal Mail Group (RMG), dat naar een manier zocht om in korte tijd nieuwe diensten op de markt te kunnen brengen. Vorig jaar sloot het hiertoe een zesjarige overeenkomst met Capgemini.

‘Groene’ rekenkracht

Een van de gevolgen van de opkomst van cloudcomputing is de verplaatsing van pure rekenkracht uit bedrijven naar datacenters. “Die datacenters verbruiken wel enorme hoeveelheden energie”, beseft Broeders. “Maar ook wij willen maatschappelijk verantwoord opereren. Dat heeft ertoe geleid dat we dit jaar in het Britse Swindon ’s werelds zuinigste datacenter in gebruik hebben genomen.” Door de modulaire architectuur en door gebruik te maken van natuurlijke omstandigheden – veel wind –, kan het datacenter bijna geheel op natuurlijke wijze worden gekoeld. Een geslaagd project, een aantrekkelijk groen alternatief voor klanten en een positieve bijdrage aan het milieu en het imago van Capgemini.

Succesvolle samenwerking versterkt imago

Recente stories