Succesvol sturen op prestaties met oog voor de mens

Hot ITem laat al meer dan vijftien jaar organisaties beter presteren en hun winstgevendheid vergroten. Met een onderscheidende aanpak, waarin naast technische en financiële aspecten vooral aandacht voor de mens een belangrijke factor is, worden opmerkelijke resultaten geboekt.

“We zijn vijftien jaar geleden gestart met Hot ITem om klanten echt te helpen hun performance te verbeteren”, zegt Dick Mecklenfeld, algemeen directeur van Hot ITem. “Wat mij al jaren intrigeert is dat veel organisaties niet structureel aandacht besteden aan het laten floreren van hun medewerkers. Managers verdiepen zich over het algemeen te weinig in de talenten en drijfveren van hun medewerkers en medewerkers op hun beurt zijn te weinig bezig met de keuzes die er voor hen echt toe doen en tot succes en plezier in het werk leiden. Als organisatie is het heel belangrijk dat je mensen op de juiste plek krijgt, zodat ze kunnen floreren en goede prestaties halen. In al onze projecten zien we dat dit echt een cruciaal aspect is, waaraan je heel veel aandacht moet besteden. Als mensen het echt naar hun zin hebben, dan gaat het ook goed met het werk dat ze doen en daarmee met de organisatie.”

Kernwaarden

“Grotere organisaties weten te weinig van hun individuele medewerkers. Die informatie zit wel bij de leidinggevenden, maar doordat er constant wordt geschoven met functies, reorganisaties worden doorgevoerd en deze informatie niet op een gestructureerde manier is vastgelegd, beschikt de organisatie niet over cruciale personeelsgegevens, laat staan dat deze betrokken worden bij de besturing van het bedrijf. Het verhaal lijkt heel simpel, maar is complex en essentieel voor elke arbeidsintensieve organisatie. Of je nu kosten wilt reduceren, omzet wilt vergroten of aan de regelgeving van de overheid wilt voldoen: sturen op mobiliteit, de juiste man op de juiste plek, is de succesfactor voor performanceverbetering in een organisatie. De crux is daarbij wel dat er vertrouwen moet zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die worden gebruikt.”

“Organisaties worden van oudsher bestuurd vanuit de financiën, de processen en de bedrijfsvoering”, stelt Gustav Elmont, bij Hot ITem verantwoordelijk voor Resource Management. “Hot ITem betrekt daar ook de menselijke aspecten bij: zit ik op mijn plek, wat zijn mijn talenten en drijfveren, onder welke omstandigheden floreer ik, welk type leidinggevende past goed bij mij, hoe kunnen die leidinggevende en ik het best met elkaar omgaan. We hebben een tool ontwikkeld waarin we medewerkers met vernieuwende technieken inspireren en uitdagen om deze aspecten voor zichzelf helder te krijgen. Je ziet dat ze hierdoor echt gemotiveerd raken om aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en dat er eigenaarschap ontstaat voor het eigen succes en werkplezier. Deze gegevens leggen we vast in een persoonlijk motivatieprofiel, met als referentiepunten de kernwaarden die we van oudsher hanteren bij Hot ITem: Scherp, Inspirerend, Verantwoordelijk, Sociaal en Gericht op groei. Omdat wij die menselijke elementen meten, vertalen in management- en stuurinformatie en combineren met de ‘harde’ gegevens over de bedrijfsprestaties, kunnen we de organisatie besturen en daarmee ook daadwerkelijk resultaten boeken. De gecombineerde informatie die we als directie en management krijgen is essentieel voor de continuïteit van onze eigen performanceverbetering. Met deze aanpak laten we ook daadwerkelijk zien dat de juiste persoon op de juiste plek ook daadwerkelijk meer werkplezier geeft én een grotere bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten. Hot ITem is daarin de afgelopen jaren echt de specialist in Nederland geworden.”

De onderscheidende aanpak van Hot ITem die vertaald is naar een besturingspropositie blijkt volgens Elmont duidelijk aan te slaan. “Hot ITem is inmiddels op dit vlak actief bij verschillende grote organisaties, waaronder Rijkswaterstaat, de ING en de provincie Drenthe.”

‘Mensen op de juiste plek krijgen is cruciaal voor performanceverbetering’

Breed draagvlak

“Als bedrijf heb je een duidelijke en inspirerende toekomstvisie nodig”, benadrukt Mecklenfeld. “Het management moet vooropgaan en heeft een voorbeeldfunctie. De leider maakt doelen concreet en verbindt die aan wat mensen motiveert. Hij weet wat zijn medewerkers drijft en wat hun motivatieprofiel is. Naar mijn inschatting weet 70% van de beroepsbevolking niet wat hem of haar drijft. Ieder mens heeft zijn eigen motivatieprofiel, maar kennelijk wordt daar ontstellend weinig over nagedacht.”

De rol van de ideale leider is vaak meer coachend en op ontwikkeling gericht dan dirigerend, geeft Elmont aan. “De leider moet een duidelijke toekomstvisie hebben en die heel concreet weten te maken vanuit organisatieperspectief, maar de medewerkers zijn zelf eigenaar van hun eigen toekomst, ze weten wat hen drijft en sturen zelf op eigen succes en plezier in hun werk. Medewerkers hebben een leider nodig die beschikt over de juiste kwaliteiten en instrumenten om hen daarin te ondersteunen en te begeleiden.”

“Juist doordat je de mensen in beweging brengt, zie je dat er ook binnen de organisatie veel meer draagvlak ontstaat voor de performance-oplossingen die Hot ITem aandraagt”, stelt Mecklenfeld tot slot. “Want sturen op prestaties is ook ervoor zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Dat maakt dat onze oplossingen worden omarmd in plaats van dat er weerstand ontstaat, zoals vaak het geval is bij veranderingen in een organisatie. Het brede draagvlak dat zo ontstaat, draagt bij aan de positieve cultuur waarin een organisatie optimaal kan presteren.”

Succesvol sturen op prestaties met oog voor de mens
  • Hans Gerritse
  • Fjodor Buis

Recente stories