Succes is meer dan goed uitvoeren van strategie

Value for money. Het is dé samenvatting van de dienstverlening die de businessconsultants van NOVISOURCE de bancaire en verzekeringswereld bieden. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het beloofde resultaat en delen graag kennis. Alles vanuit een krachtige en ondernemende organisatie.

“Onze professionals zijn daadwerkelijk in staat om de business van hun klanten te laten excelleren.” Koen van der Grond, directeur Insurance bij NOVISOURCE, vertelt het met trots. “Alle businessconsultants binnen onze organisatie kennen de markt omdat ze er zelf vandaan komen. Ze adviseren, maar realiseren ook. Bij NOVISOURCE kennen we geen papieren tijgers; we zijn sparringpartners.”

Verbinding, daadkracht, bevlogenheid en ondernemend. Het zijn kernwaarden die bij NOVISOURCE sinds de oprichting in 2001 een hoofdrol spelen. Weet dat bovendien openheid, integriteit, het continu openstaan voor nieuwe gedachten en ideeën, gecombineerd met de juiste dosis realiteitszin op iedere businessconsultant van NOVISOURCE van toepassing zijn. Dan is duidelijk wat de mensen van NOVISOURCE de kracht geeft om opdrachtgevers te laten excelleren. Vooral in de sterk veranderende markten als die van de Insurance en Banking & Investments kunnen de professionals van NOVISOURCE het verschil maken. Waarbij Roy Vissers, directeur Banking & Investments van NOVISOURCE, aanvult dat ook de onafhankelijke positie van NOVISOURCE klanten een extra voordeel biedt. “Omdat we niet gebonden zijn aan een applicatieleverancier of product kunnen we objectief advies leveren. We hebben nooit een voorkeur. Ons uitgangspunt is altijd ‘harde businessrequirements en organisatiecultuur’. Bij banken als ABN AMRO en ING passen andere leveranciers dan bij Amsterdam Trade Bank of Kempen & Co. Daar kunnen we op inspelen. Die onafhankelijkheid is, evenals ons aspirant-lidmaatschap bij de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA), een belangrijke garantie voor onze klanten dat onze adviezen ook altijd integer zijn.”

Excellent

NOVISOURCE richt zich met businessconsultancy en technologyservices op de top-200-bedrijven in Nederland. Het biedt oplossingen, consultancy en interimprofessionals voor programma’s en projecten. De organisatie heeft sinds de oprichting Banking & Investments en Insurance gescheiden. Deze bewuste branchefocus maakt dat de consultants optimaal ingevoerd zijn in de specifieke materie. Met de grote dosis aan relevante ervaring, actuele kennis van de markt en passie voor resultaat stellen de professionals van NOVISOURCE alles in het werk om praktische oplossingen te ontwikkelen voor opdrachtgevers. Vissers: “Domein en focus vinden wij zeker belangrijk. We richten ons in de bancaire wereld heel specifiek op de vier kennisintensieve gebieden treasury, securities, payments en enterprise risk management. Daarmee laten we weliswaar grote gebieden liggen, maar zijn we wel excellent op ons eigen terrein.”

De consultants van Insurance ondersteunen klanten onder meer op programma- en projectmanagement, interim-management, juridische zaken en compliance, actuariaat en auditservices. Deze focus en het feit dat NOVISOURCE met zo’n tachtig medewerkers in de marktgebieden Banking & Investments en Insurance een wendbare organisatie is, biedt meer voordelen. “We zijn met onze omvang wendbaar en in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen. Zo leveren we ook productinnovatie, bijvoorbeeld op het gebied van de Premie Pensioen Instelling of de vitaliteitsregeling die de spaarloonregeling opvolgt. We houden continu de ontwikkelingen bij en als onze klanten er klaar voor zijn, kunnen wij ze op de juiste manier ondersteunen”, vertelt Van der Grond.

Puur!Ondernemend

“We kennen onze klanten en weten wat ze belangrijk vinden. Het gaat wel degelijk om resultaat. Maar toch, als je alleen resultaat haalt en niet de verbinding weet te maken, dan zet je niet neer wat je wilt.” Vissers weet, net als zijn collega’s bij NOVISOURCE, dat de meeste klanten een goede en langdurige relatie, en daarmee verbinding, echt belangrijk vinden. Bij NOVISOURCE zien ze dat terug in de resultaten. “We groeien nog steeds tegen de stroom in. Wij zijn er ook van overtuigd dat je pas kunt vermenigvuldigen als je kunt delen. Daarom blijven we investeren in klanten, onze professionals, ons netwerk en onze relaties.”

Het investeren, ook op sociale cohesie, is vooral leuk, vindt ook Van der Grond. “We zoeken verbinding op alle vlakken en hebben ook de ambitie om daarin te verbeteren. Wij willen altijd de juiste persoon op de juiste plek hebben, qua cultuur én inhoud. Attitude is een wezenlijk onderdeel van het zakendoen van nu. Inhoudelijke kennis is makkelijk uit te drukken, maar het zijn de mensen die het uit moeten voeren. Aan ons dus de taak om aan te voelen hoe onze relaties willen dat bijvoorbeeld de communicatie gaat verlopen en welke interventietijden de voorkeur hebben.”

Om dit alles te verwezenlijken is NOVISOURCE een continu lerende organisatie. Vissers: “We realiseren wat we adviseren. En we nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Dat is ondernemerschap en daadkracht.”

Deze werkwijze van NOVISOURCE, waarvan de eerdergenoemde kernwaarden de essentie vormen, zet de organisatie in de markt onder de naam Puur!Ondernemend. Het impliceert groei en stabiliteit voor medewerkers én klanten. Dat kan omdat de organisatiecultuur volop ruimte geeft aan creativiteit en vernieuwende insteken die projecten bij klanten tot een succes maken!

Succes is meer dan goed uitvoeren van strategie

Recente stories