Strategische zakenpartner van ondernemend Nederland

ING is méér dan een bank voor de zakelijke markt. Het accent van de dienstverlening is verlegd van productgestuurd naar vraaggestuurd, waarbij een goede balans is gevonden tussen proactieve advisering en concrete financiële producten. Steeds meer ondernemers waarderen de ING dan ook als een strategische zakenpartner.

Annerie Vreugdenhil, verantwoordelijk directeur voor de zakelijke markt en Private Banking, legt uit hoe ondernemers kunnen profiteren van de kracht van de ING: “We onderzoeken welke ambities de ondernemer heeft met zijn bedrijf en welke oplossingen wij daarvoor kunnen aandragen. Dit in tegenstelling tot het alleen maar aanbieden van financiële producten, waarvan je maar moet afwachten of er wel behoefte aan is. In het grootzakelijke segment zijn we al zodanig geslaagd in deze opzet dat we van onze klanten horen dat de ING in deze markt een leidende positie heeft ingenomen.”

Nick Jue, directievoorzitter van ING Nederland: “Datzelfde willen we nu bereiken in het midden- en kleinzakelijke segment. We willen al onze zakelijke klanten daadwerkelijk steunen in het bereiken van hun ambities, door volledig vanuit hún behoefte te werken. We beschikken over een zeer uitgebreide sectorkennis en signaleren daarbinnen voortdurend belangrijke trends. Op basis van die trends kunnen we ondernemers waardevolle adviezen geven over de beste strategie om succesvol te ondernemen. Met behulp van een conditietest op ING.nl kan de ondernemer bijvoorbeeld zelf vaststellen hoe zijn bedrijf ervoor staat in vergelijking met andere bedrijven binnen zijn sector. Met onze uiterst diepgaande analyse van de resultaten van die conditietest onderscheiden we ons duidelijk van aanbieders van vergelijkbare tests.”

 

Gemak

“Een ander belangrijk aspect waarmee wij ondernemers toegevoegde waarde kunnen bieden is ondersteuning bij het zakendoen in het buitenland”, vervolgt Annerie Vreugdenhil. “We bieden hen het gemak van één aanspreekpunt in Nederland voor alle internationale ambities. ING beschikt over een groot mondiaal netwerk, waarmee we ondernemers overal ter wereld van de benodigde faciliteiten kunnen voorzien. Tijdens onze internationale contactdagen komen mensen vanuit onze internationale vestigingen naar Nederland om ondernemers te ontmoeten en ervaringen met hen te delen. Op die manier maken we internationaal zakendoen laagdrempelig voor ambitieuze ondernemers die graag de grens over willen, maar misschien nog niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken.”

Nick Jue belicht een ander belangrijk aspect: “We zetten de komende tijd ook fors in op financieel gemak voor ondernemers. Verreweg de meeste ondernemers willen niet te veel tijd besteden aan hun financiële rompslomp, omdat die hen afleidt van de activiteiten die het succes van hun onderneming bepalen. Hoe eenvoudiger de financiële zaken voor ze geregeld kunnen worden, hoe liever het ze is. Dat geldt met name voor het mkb. We hebben de afgelopen tijd dan ook veel energie gestoken in het bereiken van uniformiteit in de dienstverlening aan de ondernemer. Daarbij proberen we het onderscheid tussen zakelijk en privé bankieren bij de ING zo klein mogelijk te maken, door ervoor te zorgen dat beide belangen optimaal worden behartigd. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat een ondernemer bij het aanvragen van een privéhypotheek nogmaals alle financiële gegevens moet overleggen die hij als ondernemer al bij ons had ingediend.”

 

Feedback

“Omdat we onze dienstverlening aan ondernemers steeds verder willen verbeteren, willen we vooral graag weten wat de ondernemer van die dienstverlening vindt”, vervolgt Nick Jue. “Via ondernemerspanels en tijdens avonden in het land krijgen we waardevolle feedback over manieren waarop we de belangen van de ondernemer nog beter kunnen behartigen. Bij die panels en tijdens die avonden leggen we ook ons beleid rond kredietverlening uit. Hoewel de ING daarvoor ook in de afgelopen tijd altijd heeft opengestaan, begrijpen we dat het voor een aantal bedrijven nu anders uitpakt dan enkele jaren geleden. Vanwege de economische crisis staan veel bedrijven er nu eenmaal anders voor dan voorheen, en dat kan gevolgen hebben voor de kredietverlening. Niettemin is kredietverlening voor ons natuurlijk een kernactiviteit, dus willen we graag aan gezonde bedrijven krediet blijven verlenen.”

Annerie Vreugdenhil: “We zijn altijd bereid om daarover met ondernemers in gesprek te gaan en dan blijkt steevast dat het aantal onterechte afwijzingen minimaal is. Zoals uit het voorgaande mag blijken, willen wij graag helpen om ondernemingen succesvol te maken. Kredietverlening maakt vrijwel altijd deel uit van het totaalpakket aan oplossingen. De proactieve manier waarop wij ondernemers terzijde staan is dus niet alleen in het voordeel van ondernemers, maar ook van de ING.”

Nick Jue: “Het beleid dat we daartoe voor de zakelijke markt hebben ingezet is in wezen de zakelijke vertaling van het credo dat we vorig jaar succesvol voor de particuliere markt hebben gehanteerd: ‘Hoeveel bank wil je hebben.’ We faciliteren het platform Ondernemerssupport op ING.nl, waarmee we onze kennis en expertise beschikbaar stellen en we ondernemers de mogelijkheid geven om hún kennis en ervaring met andere ondernemers te delen. Daarmee kunnen we hen waardevolle ideeën aan de hand doen, die ze in combinatie met hun eigen ambitie, zakelijk inzicht en energie kunnen gebruiken om hun onderneming tot grote bloei te brengen.”

Strategische zakenpartner van ondernemend Nederland

Recente stories