Strategie en design gericht op impact

Mirabeau is onderdeel van Cognizant Digital Experience. Pradipto Basu, Head of Digital Experience, deelt met Edgard Beckand en Emar Vegt een visie op de toekomst van strategy & design. “Strategy & design heeft een enorme impact, waardoor het verantwoord en duurzaam moet zijn en prioriteit moet hebben in de boardroom.”

Strategie en design gericht op impact

Cognizant Digital Experience werkt met klanten aan digitale vraagstukken die we door de jaren heen zien veranderen. Pradipto Basu: “Wat je ziet, is dat niemand meer mag en kan weglopen voor human impact die verdergaat dan commercieel gewin. Hierbij draait het om het ethische en maatschappelijke aspect. Dit wordt steeds belangrijker, waardoor het commercieel gezien ook meer prioriteit krijgt. Als je het hebt over design, vindt er een verschuiving plaats van snel en innovatief naar duurzaam.”
Edgard Beckand, Digital Experience Lead, vult aan: “Investeerders kijken meer naar verantwoordelijkheid. Wij nemen met onze strategieontwikkeling naast wenselijkheid, levensvatbaarheid en haalbaarheid ook duurzaamheid mee.”

Emar Vegt, Head of Strategy & Design Benelux: “Klanten vragen ons om hulp bij de realisatie van hun vraagstuk. Aan senior designers en strategen de taak om niet alleen iets te maken, maar ook een verandering teweeg te brengen: hoe helpen we klanten met het verschuiven van hun denken van interfaces en features naar het neerzetten van waardevolle services? Dat begint altijd bij het begrijpen van de mens en de context, en vanuit dat begrip samen de juiste richting bepalen.”

‘Je kunt echt verder komen met verantwoordelijkheid als je het commercieel laat werken’

Design in boardroom

Basu: “Design is een onderwerp dat naar de boardroom is verschoven. Naast businessrelevantie zijn de ethische principes, de impact en duurzaamheid bouwstenen voor een passende oplossing van een vraagstuk. Onze rol is om klanten te begeleiden in dit proces, waarbij de oplossing nog niet vaststaat. Dat is een nieuwe gewaarwording. Een perspectiefverschuiving die vraagt om een andere instelling en benadering. Het zijn techniek en design die vervolgens samenkomen voor de realisatie van die duurzame oplossing. Hierdoor zijn wij in staat om gegevens te verzamelen, verwerken en analyseren, waardoor de human impact van strategy & design bijna realtime te meten is.”

Beckand: “Wij nemen de boardroom bij de hand. Was vroeger de vraag meer hiërarchisch: wil je dit voor me doen? Is nu de vraag: hoe kan ik dit nieuwe doel bereiken? Het strategie- en ontwerpproces wordt voortdurend gevoed door data-analyses waarmee we sturen naar de beste strategische oplossing.”

Vegt: “Het gaat om de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data. Zo kunnen we met de boardroom, op zowel zakelijk als maatschappelijk gebied, vanuit de mist naar helderheid navigeren. Human-centered transformaties worden ingezet om ondernemingen te vernieuwen op een manier die tot langdurig succes leidt.”

Veranderend engagementmodel

“Van de designer wordt eigenlijk een soort activisme gevraagd: de intenties van de organisaties worden uitgedaagd met bovenstaande veranderende vraagstelling. We zijn altijd op zoek naar senior designers die graag op die manier werken. Je doet niet meer datgene wat de klant vraagt, nee, het gaat om het vragen van input voor transformationele verandering aan deskundigen met een strategische ontwerpmentaliteit. Deze aanpak dient een hoger doel”, aldus Basu.

Beckand: “Je kunt écht verder komen met verantwoordelijkheid als je het commercieel kunt laten werken.”
Vegt: “Verwacht van de designer dat hij de eindgebruiker, de zakelijke belangen en het bredere perspectief in de samenleving zo goed begrijpt, dat hij of zij betere beslissingen neemt tijdens het ontwikkelen van een oplossing.”

Oprechte bedoeling

“Ook duurzaamheid kan niet meer volstaan als een verhaal van goede bedoelingen. Het is nu een doelstelling die ingebed moet worden in een organisatie. En dat willen cliënten van onze klanten terugzien. Het gaat steeds om de oprechte bedoeling. Met strategieontwikkeling willen we ervoor zorgen dat onze klanten steeds meer zelfstandig de strategie kunnen bijsturen. Dit vermogen is cruciaal om in een tijd van snelle ontwikkelingen op allerlei vlakken relevant te blijven”, benadrukt Beckand.

Emar Vegt voegt toe: “Als je de werkelijke kosten kunt laten zien, samen met de werkelijke opbrengsten – dit alles gerelateerd aan duurzaamheid, dan toon je aan dat je je verantwoordelijkheid neemt in je design. De ethische intentie wordt zo zichtbaar in het maatschappelijke domein en speelt een rol in de besluitvorming. De test- en leerbenadering geeft je richting. Naar meer toegankelijk voor meer mensen en een positieve impact op bedrijf en mens. Wereldwijd succes hangt nu eenmaal samen met mens en maatschappij. Onze experts doen dit in projecten met klanten, maar nog liever helpen we de mindset en vaardigheden langdurig in een onderneming te verankeren: wij hebben hier mensen die een designteam opzetten in een organisatie en niet alleen het design doen!”

Adapt to constant changes

Long-term success

Strategy & Design

Recente stories