Strategic Sourcing ondersteunt continuïteit en groei

Technici zijn broodnodig om de Nederlandse economie te laten groeien. Cijfers laten echter een tekort van 170.000 vakkrachten tot 2016 zien. Bij Brunel Engineering kunnen ze de schaarste niet oplossen. Wel doen ze er alles aan om zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen.

“Brunel beschikt over een groot, wereldwijd netwerk. Toch hebben we ook nog steeds een sterk regionale focus. Al onze accountmanagers beschikken bovendien over stevige technische kennis en ruime ervaring met bemiddeling van technisch specialisten. Alles bij elkaar maakt dat ze weten waar en wanneer ze een technicus vanuit het buitenland kunnen inzetten, mocht een vraag niet in te vullen zijn met Nederlandse technici.” Bart Agerbeek, directeur Brunel Engineering, ziet het wereldwijde netwerk waarmee Brunel al geruime tijd actief opereert, in toenemende mate uitkomst bieden in de huidige tijd van schaarste.

De vooruitziende internationale blik van Brunel, gecombineerd met een degelijke, transparante en mensgerichte werkwijze, vertaalt zich terug in groeicijfers. Wereldwijd verwacht Brunel een groei van vijftien procent in 2012. En dat zijn, zeker in deze tijd van in veel sectoren tegenvallende economische ontwikkelingen, uitstekende resultaten voor het bedrijf waarvoor Jan Brand in 1975 in Delft de fundamenten legde. Brunel is anno 2012 een wereldwijde zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy in de vakgebieden engineering, IT, finance, legal, MarCom, healthcare en alle disciplines in de olie- en gasindustrie. De organisatie telt 11.000 medewerkers en opereert vanuit een eigen internationaal netwerk met 97 kantoren in 34 landen.

Zeventig procent van de technici verwacht binnen twee jaar van werkgever te wisselen

 

Samenwerking

Het tekort aan Nederlandse technische vakmensen heeft te maken met uitstroom door pensionering en weinig toestroom van nieuw afgestudeerden. De Nederlandse jeugd laat de bètavakken al jaren links liggen. Ook de Nederlandse overheid weet dat dit een slechte ontwikkeling is voor onze economie. Ze stelt daarom 18,7 miljoen euro beschikbaar om samen met het bedrijfsleven zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het middelbaar onderwijs te interesseren voor een carrière in de techniek. Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, startte hiermee in 2002 en boekt inmiddels resultaat. Het netwerk is opgericht door Unilever, Shell, AkzoNobel en Philips en is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Het doel is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en om ze te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Aan Jet-Net zijn 85 bedrijven, 165 scholen en 23 partners verbonden.

Agerbeek: “Hoewel bij de overheid die schaarste allang op de agenda staat en er wellicht eerder actie had moeten worden ondernomen, is ieder initiatief dat bètavakken op een positieve manier onder de aandacht brengt, meegenomen. Dat zien we als partner van Jet-Net. Brunel neemt actief hieraan deel, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor een goede instroom op de arbeidsmarkt.”

Ook helpt Brunelt studenten om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via een sollicitatietraining tijdens de opleiding. “Mensen op de juiste plek krijgen is belangrijk. Een goede voorbereiding, waaronder bijvoorbeeld het op orde hebben van een LinkedIn-profiel, is essentieel. Veel jongeren missen die skills.”

Brunel peilt regelmatig hoe kandidaten denken over de arbeidsmarkt. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat zeventig procent van de technici verwacht binnen twee jaar van werkgever te wisselen. Dit geeft een beeld van de markt, waardoor Brunel beter kan anticiperen op ontwikkelingen.

Hoe de markt ook in elkaar steekt, Brunel blijft zijn kandidaten centraal stellen. “Dit betekent een betere match voor onze opdrachtgevers. Iedereen is bij ons op gesprek geweest. Daardoor kunnen we altijd een korte profielschets geven en de vakinhoudelijke kennis hard maken. We zullen nooit cv’s doorschuiven, wat er ook gebeurt”, aldus Agerbeek.

 

Flexibiliteit

Zeker in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, zoals in de technische sector, staan veel organisaties voor het vraagstuk hoe de specialisten op de meest efficiënte wijze kunnen worden ingezet. Dat vraagt volgens Brunel om strategic sourcing. “Wij maken uiteraard altijd eerst een analyse van een opdracht om zo scherp mogelijk te kunnen adviseren. Onze voorkeur heeft het creëren van een flexibele schil. Hoewel hierover de nodige discussie is, zien wij dat deze schil de financiële risico’s voor een organisatie beperkt. We zijn er bovendien van overtuigd dat bedrijven met een flexibele schil niet alleen nu profiteren, maar ook in de toekomst beduidend beter voorbereid zijn op duurzame groei”, aldus Agerbeek. Die flexibele schil kan bestaan uit verschillende contractvormen, afhankelijk van wat nodig is binnen de organisatie.

“Voor wat betreft engineers, staat drie procent van de beschikbare cv’s tegenover zeventien procent van de vacatures. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Brunel biedt daarom verschillende vormen van dienstverlening om arbeidsvraagstukken in te vullen, zoals projectdetachering en voorloopdetachering. Traineeships kunnen ook een oplossing bieden. Die realiseren we bijvoorbeeld voor een aantal specifieke vakgebieden, zoals voor Rail & Infra. En er is natuurlijk global sourcing, waardoor we hooggekwalificeerde engineers uit ons internationale netwerk kunnen bieden. Dat brengt trouwens geen extra administratieve lasten met zich mee, zoals veel ondernemers denken. Ook dat hoort bij onze expertise.”

Strategic Sourcing ondersteunt continuïteit en groei

Recente stories