Specialist in werkkapitaal met oor voor ondernemerschap

De beschikbaarheid van en toegang tot bedrijfsfinancieringen staat onder druk, terwijl de behoefte aan kort kapitaal groeit. Liquiditeiten vormen immers de levensader voor herstel of groei. Dankzij zijn expertise op het gebied van debiteurenvorderingen is Coface Nederland Finance ook nu de ideale partner voor werkkapitaalfinanciering.

Coface is specialist op het gebied van credit management en is actief in 65 landen. De van oorsprong Franse groep biedt ook in Nederland elk van zijn vier kernactiviteiten aan. Zo financiert Coface Nederland Finance (CNF) bedrijven in diverse sectoren via factoring, een service waarbij debiteurenvorderingen op professionele wijze snel liquide worden gemaakt. De bankonafhankelijke positionering van CNF op de Nederlandse markt is hierbij uniek. “Bedrijven die met ons een partnership aangaan, zijn vaak bewust op zoek naar spreiding aan de inkoopkant van hun financiering”, stelt algemeen directeur Edwin Busio. “Risico en afhankelijkheid worden zo beperkt, terwijl diezelfde bankonafhankelijkheid ons ook een geschikte partner maakt voor de overige financiers. Wat de keuze van de klant zeker ook bepaalt, is ons brede pakket aan diensten. Coface Nederland voorziet behalve in factoring namelijk ook in kredietverzekering, incasso en het verstrekken van handelsinformatie. Naargelang de wensen van de opdrachtgever kunnen deze diensten individueel of gecombineerd worden afgenomen – en dat wereldwijd.”

“Naast de bankonafhankelijkheid is ons internationale netwerk een tweede belangrijke onderscheidende factor”, vertelt manager client relations Marc Voogd. “Het stelt ons in staat om overkoepelende internationale financieringsstructuren in te richten. Voor buitenlandse vestigingen van bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven verfijnen we dan de overeenkomsten op basis van de lokaal geldende regels en behoeften. Er is geen enkele partij in de Nederlandse markt actief die in zo veel landen lokaal debiteuren en handelsvorderingen kan beoordelen en financieren.”

Tomeloze ambitie

De ruim zevenduizend medewerkers van Coface vormen de sleutel tot de groei, maar juist in deze tijden kan ook het belang van een stabiele en sterke aandeelhouder niet worden onderschat. Op 31 juli 2009 zijn twee van de uiteindelijke grootaandeelhouders, Groupe Banque Populaire en Groupe Caisse d’Epargne, gefuseerd onder de naam BPCE. “Deze bank is nu de tweede grootste van Frankrijk en vormt daarmee voor Coface een gezonde financiële basis om onze bestaande strategie verder te verwezenlijken”, vertelt Busio. “Ons beleid richt zich op lokale aanwezigheid en een focus op de klant, waarbij we onze kennis en ervaring op het gebied van debiteuren en debiteurenvorderingen vertalen in klantvoordelen. Hierbij hoort ook een duidelijke ambitie. Coface wil niet alleen wereldmarktleider zijn op het gebied van receivables management, maar ook specifiek op het gebied van debiteurenfinanciering.” De Nederlandse markt voor bedrijfsfinancieringen wordt door sommigen omschreven als volwassen en verdeeld over een gering aantal dominante partijen. Desondanks zien Busio en Voogd toch ruimte voor een ambitieuze partij als CNF.

Busio: “We zijn in Nederland binnen enkele jaren uitgegroeid tot een solide partij met een uitstekende relatieportefeuille. Door onze focus, korte lijnen en enthousiaste mensen zijn we veelvuldig in staat om relaties te verrassen met onze proactieve houding en slagvaardigheid. Flexibele financiering en concurrerende condities zijn daarbij niet meer dan vanzelfsprekend. Dat we onze kracht al bewezen hebben, blijkt uit het feit dat we ook bij de grotere herfinancieringen in de markt aan tafel zitten en we inmiddels kunnen bogen op succesvolle samenwerkingen met diverse participatiemaatschappijen en syndicaten.” Ook in deze tijd is Coface bereid om te investeren in de verwezenlijking van zijn ambities. Coface Nederland nam bijvoorbeeld begin dit jaar Trust Krediet Beheer (TKB) over, waardoor de dienstverlening nu alle facetten van credit management omvat. “De debiteurenfinanciering van CNF kan nu ook gekoppeld worden aan de inrichting, uitvoering of outsourcing van het debiteurenbeheer”, illustreert Voogd. “TKB heeft een uitstekende reputatie in de markt door zijn professionaliteit, resultaten en klantgerichtheid. Dankzij lagere vaste kosten en betere resultaten verdient een dergelijke vorm van debiteurenbeheer zich doorgaans snel terug in de vorm van extra liquiditeit en lagere rentelasten.”

Kernexpertise

Een opvallende ontwikkeling van de laatste jaren is dat steeds grotere bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen, nadrukkelijk streven naar optimalisatie van het werkkapitaal door maximale financierbaarheid van debiteurenvorderingen. “De kredietcrisis heeft deze ontwikkeling duidelijk versneld”, stelt Voogd. “Internationale expansies en bedrijfsovernames zijn de laatste jaren veelal zwaar gefinancierd. De huidige omzet- en margeontwikkeling alsook de verslechtering van het betaalgedrag van debiteuren verhouden zich niet goed tot de daaraan gekoppelde rente- en aflossingsverplichtingen. CNF is als geen ander in staat om door middel van een accurate waardering van de debiteurenvorderingen in veel gevallen extra liquiditeiten te creëren, zonder dat we ons blindstaren op historische ratio’s.” “Uiteindelijk draait het zowel in tijden van groei als in tijden van herstel om liquiditeiten”, voegt Busio toe. “Dat staat op zichzelf los van de ratio’s en kengetallen; cijfers die vooral iets zeggen over het verleden van een bedrijf. Een ondernemer houdt zich bezig met de toekomst en de kansen die hij ziet. Wij bieden hem daarbij een helpende hand. Natuurlijk nemen we ook de risico’s in overweging, maar we vertrouwen daarbij vooral op onze expertise op het gebied van debiteurenvorderingen.”

Specialist in werkkapitaal met oor voor ondernemerschap

Recente stories