Specialist in debiteuren, ondernemers in financieren!

Coface opereert als one-stop-shop op het gebied van debiteurenvorderingen. De multinational voorziet ook in factoring, een sterk groeiende vorm van werkkapitaalfinanciering. Meer dan ooit geldt voor ondernemers het credo ‘cash is king’. De oplossingen van Coface bieden de noodzakelijke tools; in tijden van crisis alsook herstel.

Coface is specialist op gebied van creditmanagement en is met eigen vestigingen actief in 67 landen. De van oorsprong Franse groep is de enige aanbieder op de Nederlandse markt met een totaalpakket aan creditmanagementdiensten: handelsinformatie, debiteurenbeheer, detachering, software, factoring, incasso en kredietverzekering. Zoals in het merendeel van de inmiddels 29 landen waarin Coface factoring aanbiedt, is ook Coface Nederland Finance (CNF) gestart als greenfieldoperatie. Hoewel gesteund door een deskundige en krachtige moederorganisatie, gold bij aanvang dat vooral ondernemerschap van het team werd vereist. De huidige Manager Client Services, Toon van Helvoort, is een van de grondleggers. “Op 1 mei 2006 zijn we gestart met niet veel meer dan een bureau en een pc. Vanaf de start hebben we gewerkt aan het opzetten van de organisatie, systemen en contracten en het aanpassen van groepsoplossingen aan de Nederlandse markt. Elke ondernemer zal zich kunnen verplaatsen in onze beginfase waarin successen en teleurstellingen elkaar afwisselden. Ondanks de marktmacht van bestaande bancaire aanbieders merkten we al snel dat onze aanpak succes had. Niet alleen vanwege onze professionaliteit en de omvangrijke expertise binnen de groep, maar vooral ook dankzij onze klantgerichte, flexibele en ondernemende opstelling richting relaties. Dankzij hun vertrouwen in ons, zijn wij in staat gesteld een stabiele marktpositie op te bouwen.”

Uniek netwerk

Manager Client Relations Marc Voogd, een andere pionier van het eerste uur, schetst de strategie van Coface. “Van oudsher is Coface bekend als kredietverzekeraar. De kern daarvan bestaat uit de kennis van debiteuren, vastgelegd in een database met gegevens over ruim vijftig miljoen bedrijven en uit een wereldwijd netwerk om cliënten te bedienen en vorderingen te incasseren. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten vanuit deze kern verbreed. Hierdoor is Coface nu ook een toonaangevende marktspeler op het gebied van handelsinformatie, incasso en factoring. Het is de missie van Coface om, vanuit een wereldwijd leidende positie, zijn expertise in dienst te stellen van de (inter)nationale handel. Met het opzetten van het grootste netwerk ter wereld op het gebied van factoring is een belangrijke stap daartoe inmiddels gezet.”

Bewezen expertise

De ambitie van Coface vertaalt zich voor CNF in het verder vergroten van het marktaandeel. De brede expertise en het internationale netwerk vormen daarbij de basis, maar bovenal streeft CNF naar langdurige relaties met zijn klanten. De samenwerking wordt aangegaan op basis van partnership en ondernemerschap. De afgelopen periode is voor ondernemers noch financiers gemakkelijk geweest. “Op basis van onze kennis en kunde op het gebied van debiteurenvorderingen is het mogelijk gebleken om ook, of wellicht juist, in dergelijke tijden passende financieringsoplossingen aan te bieden”, aldus Van Helvoort. “In vergelijking tot bancaire oplossingen, biedt factoring vaak een ruimere en flexibelere financiering. Dat is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij beter in staat zijn om vorderingen en debiteuren te waarderen en zo nodig te incasseren. De ervaringen uit de afgelopen kredietcrisis geven ons het vertrouwen en de mogelijkheden voor de toekomst.”

CNF kijkt natuurlijk continu naar ontwikkelingen op de internationale factormarkt alsook die binnen de Cofacegroep. Voogd merkt op: “De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het midden- en grootbedrijf factoring als vorm van werkkapitaalfinanciering heeft omarmd, bijvoorbeeld uit hoofde van een herfinanciering of vanwege de behoefte aan off-balance-oplossingen. Een ander voorbeeld is reverse factoring, waarbij een doorgaans grotere afnemer zijn leveranciers in staat stelt om vorderingen op zichzelf snel en zonder risico om te zetten in liquiditeit. Deze oplossing is al gangbaar in landen als Duitsland en Spanje, maar wij merken nu ook een ontluikende behoefte vanuit de Nederlandse markt.” Van Helvoort sluit aan: “Uitbreiding van dienstverlening hoeft echter niet altijd in innovatie te zitten. Oorspronkelijk hebben wij ons gericht op inhouse factoring, waarbij het debiteurenbeheer door de klant wordt verricht. De markt blijkt echter open te staan voor een financieringsoplossing waarbij de outsourcing van het debiteurenbeheer logisch volgt uit de expertise van de dienstverlener en niet zozeer een uitvloeisel is van risicobeheer op de verstrekte financiering. Deze zogenaamde fullservice factoring is als product niet vernieuwend, maar de oplossing van CNF sluit dankzij zijn onderscheidende kwaliteit wel aan op een duidelijke behoefte; vooral bij het midden- en kleinbedrijf.”

Over het eigen ondernemen van Coface merkt Voogd op: “Binnen de kaders van toezichthouders en het interne groepsbeleid genieten wij binnen Coface-groep een grote mate van vrijheid. Het realiseren van de huidige marktpositie in combinatie met gezonde groei en resultaten, is het resultaat van een zeer ervaren en toegewijd team van professionals. Het imago van nieuwe toetreder is echter beperkt houdbaar; inmiddels zijn we een gevestigde partij. Het is onze uitdaging om de frisheid en het ondernemerschap van het eerste uur vast te houden en in dienst te stellen van de relatie. We laten ons graag uitdagen!”

Specialist in debiteuren, ondernemers in financieren!

Recente stories