Slagen in je vak én in je leven

Sinds augustus gaan Friesland College en ROC Friese Poort verder onder de naam Firda. Een nieuw mbo-college met een eigenzinnige propositie. “Naast vakonderwijs vinden we brede vorming van onze studenten minstens zo belangrijk. Want daardoor leren ze wie ze willen worden.”

Slagen in je vak én in je leven

We spreken Carlo Segers, lid van college van bestuur van Firda, over de filosofie van de eerste school met een interlevensbeschouwelijk karakter. “Zowel onze studenten als onze medewerkers hechten veel waarde aan betrokkenheid bij de samenleving. We willen dat studenten niet alleen slagen in hun vak, maar ook in hun leven. Wil je daarin slagen dan moet je ontdekken wat belangrijk voor je is in het leven. En dat kun je bij ons leren.”

Interlevensbeschouwelijk

Met zes locaties en 260 opleidingen in Friesland en Flevoland biedt Firda plaats aan zo’n 26.000 studenten. Een soort minisamenleving in herkenbare, kleine gemeenschappen.

“Omgaan met diversiteit is een wezenlijk kenmerk van onze scholen”, aldus Segers. “Bij ons vind je ook allerlei soorten levensbeschouwingen. Die maatschappij van buiten is bij ons echt in huis. Het is niet alleen een kwestie van kom maar binnen dan gaan we je een mooi vak leren. Het is ook een manier om alles te verbinden. Met aandacht en respect voor elkaar.”

‘We willen dat studenten niet alleen slagen in hun vak, maar ook in hun leven’

Meer dan alleen vakonderwijs

“Op de eerste plaats geven wij beroepsonderwijs. Daarnaast besteden we veel aandacht aan brede vorming, door aandacht te geven aan het rugzakje dat studenten meenemen; aandacht voor het levensbeschouwelijke, voor duurzaamheid en ook leesvaardigheid. De mogelijkheid om begrijpend te kunnen lezen en een grotere woordenschat vergroten je kansen meer dan dat je alleen vakbekwaam bent.”
Duurzaamheid
Frida erkent dat de wereld om andere vaardigheden vraagt. Volgens Segers speelt aandacht voor duurzaamheid een belangrijke rol: “Als school omarmen we de algemene duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarbij gaat het niet alleen om milieugerelateerde onderwerpen, maar ook om sociale aspecten als inclusiviteit, kansengelijkheid en veiligheid. Zo leer je met elkaar ontdekken wat waardevol is in het leven en in de wereld om je heen.”

Leer jezelf het leven door

Ter afsluiting zegt Segers: “Van onze studenten verlangen we een lerende houding. Tegenwoordig gaat het er niet om of je bekwaam bent, maar of je gedreven bent. Gedreven zijn betekent dat je elke dag weer een uitdaging aangaat. Nieuwsgierig blijven, blijven ontwikkelen, samen met anderen. Zo leer je je hele leven door. Dat is waar het om draait bij Firda.”

Recente stories