Signaleren van trends

GITP is een HRD-adviesbureau dat zich richt op het beoordelen en ontwikkelen van organisaties en talenten van mensen. GITP wil actief en herkenbaar inspelen op maatschappelijke trends en vooroplopen bij ontwikkelingen en innovaties op het vakgebied toegepaste psychologie en overige gedragswetenschappen.

“GITP is een bureau dat van oudsher vanuit maatschappelijke bewegingen zijn werkveld benadert”, trapt directievoorzitter Hans van der Molen af. Vervolgens schetst hij direct een interessante ‘schaarbeweging’: “Op maatschappelijk niveau zien we een aantal structurele trends en issues die van grote invloed zijn op HR en op de eisen die aan organisaties en individuen gesteld worden, zoals vergrijzing/ontgroening, de toenemende schaarste van talent, krapte op de arbeidsmarkt, culturele diversiteit en arbeidsparticipatie van vrouwen. Tegelijkertijd is er de economische neergang die bij veel organisaties tijdelijk, maar ingrijpend het accent verlegt.”

 

Van der Molen concretiseert: “Waar bij de ene organisatie het herstel heeft ingezet en thema’s als talentontwikkeling, het binden en boeien van medewerkers en ‘the battle for talent’ weer actueel worden, hebben andere organisaties de opgaande lijn nog niet te pakken. Ze zitten nog midden in een reorganisatie of net tussen twee reorganisatiegolven in. Gedwongen loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken zijn daar aan de orde van de dag. Terwijl men vanuit de organisatie weet dat degenen die gedwongen of ongedwongen de organisatie hebben moeten verlaten vroeg of laat meer dan ooit weer nodig zijn. Aan organisaties en individuen de lastige opgaaf om in deze paradoxale tijd regie te houden en tegelijkertijd adequaat mee te bewegen met de eisen die de maatschappelijke economische context aan hen stelt. Voor HR-bureaus levert deze dynamische tijd een unieke situatie op nu in een paar jaar tijd de trend zó snel tweemaal omkeert: van schaarste naar overschot weer naar schaarste van arbeid. Met snel afwisselende klantvragen als gevolg. Talentontwikkeling en loopbaanen mobiliteitsvraagstukken gaan nagenoeg hand in hand.”

 

Voorspellende waarde

Externe ontwikkelingen van organisaties en individuen vragen momenteel veel scherpte om regie en perspectief te behouden. Van der Molen: “Tegen dat decor zie je dat die schaarbeweging een centrale rode draad is. De bijdrage die van dienstverleners als GITP wordt gevraagd, moet steeds meer een voorspellende waarde hebben. Het gaat erom dat we proactief zijn en hoe we kwaliteiten kunnen herschikken en kunnen passen en meten in een veeleisender omgeving. Wij proberen het maatschappelijke veld te overzien en ervoor te zorgen dat we met onze dienstverlening partner zijn voor het lijnmanagement.” GITP heeft in de basis een aantal vakgebieden waar het in is gespecialiseerd. Van der Molen: “Wij bieden assessments en advies, organisatieontwikkeling, trainingen/postacademisch onderwijs, ORtrainingen en -advies, loopbaanbegeleiding en -coaching, werving & selectie, interim-management en diensten voor executives. Wij zijn uniek in Nederland omdat deze combinatie van diensten niet bij een ander op die manier aanwezig is en omdat we verstand hebben van zowel beoordelen als ontwikkelen van mens en organisatie. Daarbij zijn we met ons regionale vestigingsnetwerk altijd dicht bij de klant gevestigd. En tot slot zijn onze dienstverlening en innovaties wetenschappelijk verankerd. We hebben een eigen afdeling R&D.”

 

Actuele thema’s

“We lanceren dit jaar een tweetal relevante en actuele thema’s die spelen in de markt en die onze expertises op een geïntegreerde manier verbinden aan klantvragen, te weten ‘Loopbaan en mobiliteit’ over gedwongen en vrijwillige mobiliteitsvraagstukken, waarbij we diensten hebben voor de ondersteuning van de HR-organisatie en de werknemers. Daarnaast het thema ‘Talentontwikkeling’, waarbij we met onder andere training, coachen en de inzet van diagnostische instrumenten maximaal rendement uit talent weten te halen. Maar we kijken uiteraard ook al verder dan 2010.

 

In 2011 worden ‘Evenwichtig ondernemingsbestuur en Toezicht’ en ‘Vitaliteit van organisaties’ belangrijke thema’s.” Over ‘Evenwichtig ondernemingsbestuur en Toezicht’ zegt Van der Molen: “De stakeholderbenadering binnen de driehoek van toezicht: raden van commissarissen, bestuur/directies en medezeggenschap. Dat is het zogeheten Rijnlandse model binnen de Nederlandse verhoudingen. Daarin zijn veel ontwikkelingen gaande waarin GITP ook een adviserende rol heeft. Ten aanzien van het andere thema ‘Vitaliteit van organisaties’: in de natuur veranderen organismen continu, maar in arbeidsorganisaties veranderen die niet. Dat betekent dat er iedere vier tot vijf jaar gereorganiseerd moet worden met alle gevolgen van dien. Wij vinden het interessant organisaties organischer te laten werken. Het thema gaat over leren anticiperen, organisaties beter toerusten om met de maatschappelijk economische context mee te bewegen.”

 

Toen en nu

GITP is ooit in 1947 opgericht vanuit het idee om met toegepaste psychologie een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Nederland. Volgens Hans van der Molen vraagt de huidige economische situatie ook om een soort wederopbouw: “We voelen ons op dit moment weer extra verbonden met onze roots en onze handen jeuken om waar mogelijk een wezenlijke bijdrage te leveren. Daarom willen we de trends die momenteel spelen goed begrijpen en analyseren. Wij signaleren, doen wetenschappelijk onderzoek en publiceren. Ook op die manier willen we helpen met de ontwikkeling van de BV Nederland. In het bijzonder op de momenten dat de situatie daar echt om vraagt. Dat was na de oorlog zo en nu, als Nederland moet herstellen van een van de meest ingrijpende economische neergangen van de afgelopen decennia, weer.”

Signaleren van trends

Recente stories