Samenwerken aan fossielvrije energie

Nuon wil volledig klimaatneutraal worden binnen één generatie. Een proces dat alleen kans van slagen heeft met behulp van talentvolle en gedreven medewerkers, waaronder IT’ers. “Je krijgt hier meer mogelijkheden dan bij een startup.”

Samenwerken aan fossielvrije energie

Nuon staat voor een van de grootste uitdagingen in haar bestaan. “Onze activiteiten moeten binnen één generatie fossielvrij zijn”, vertelt Jetske Zuidema, Director Agile IT. “Dit betekent o.a. dat we schone energie en innovatieve oplossingen leveren, waarmee we onze klanten helpen klimaatneutraal te produceren en leven. Een ambitieuze doelstelling die we met behulp van IT kunnen realiseren. Voorheen viel IT onder Finance, vanaf dit jaar maken wij deel uit van de strategie-afdeling, wat het toenemend belang van IT binnen Vattenfall aantoont. We zijn op zoek naar IT-talenten voor innovatie en versterking van onze business.”

E-mobility

“De energiesector zal de komende jaren drastisch veranderen”, vertelt Martijn Hagens, lid van de Raad van Bestuur. “Energie zal bijvoorbeeld steeds vaker in decentrale bronnen worden opgewekt, zoals in zonnepanelen van consumenten. Al die bronnen moeten perfect op het energienetwerk, onze eigen productie én op de fluctuaties in energiebehoefte worden afgestemd. Een enorme uitdaging die we alleen met behulp van IT in goede banen kunnen leiden.”

Ook aan de gebruikerskant voorziet Hagens veel innovaties. “We creëren steeds meer interacties tussen energieopwekking en klantbehoefte. Deze interactie wordt aangedreven door IT en data. IT’ers zoeken in kleine, cross-functionele teams naar concepten die voor onze klanten het verschil maken. Dat zijn geen langdradige jarenlange projecten, maar korte sprints met snelle feedback dankzij interacties met klanten. Neem onze activiteiten op het gebied van E-mobility. We zouden hier apps voor kunnen ontwikkelen die bijvoorbeeld het laden uitstellen tot een moment dat de energieprijs het laagst is.”

“Bij Nuon ligt de nadruk binnen IT echt op technologie”

Bedrijfscultuur

Nuon heeft als integraal onderdeel van Vattenfall een bedrijfscultuur waarin mensen centraal staan, waarin veel aandacht is voor een gezonde work-life balance en die zich kenmerkt door openheid en flexibiliteit. Als internationale werkgever biedt Vattenfall de mogelijkheid om over de grenzen te werken. Als pluspunt noemt Zuidema de focus die binnen IT op technologie ligt. “Wij geven ons talent de ruimte om zich op hun passie te focussen, daar ligt immers hun kwaliteit. We bieden veel opleidingsmogelijkheden, ook organiseren we hackatons en werken we samen met externe frontrunners om ons kennisniveau te boosten. We werken met moderne technologieën, zoals Azure Functions, Azure Bots, Docker en Spark.”

“Hier heeft je werk echt maatschappelijke impact”, vult Hagens aan. “Zeker als je bedenkt dat Vattenfall per jaar meer dan één miljard euro investeert om klimaatverandering tegen te gaan. Met een dergelijk budget is er meer mogelijk dan bij een startup. Zolang je onze missie maar in het oog houdt. Technologie is immers een middel om ergens te komen, niet een doel op zich. Als je dit als IT’er aanspreekt, wacht je bij Nuon een goed perspectief op een carrière vol afwisseling, uitdaging en leuke collega’s.”

Recente stories