Samen zoeken naar nieuwe digitale kansen

Bijna de helft van de 180.000 medewerkers richt zich op innovatie. “Een ongekende investering”, zegt Gert-Jan van Eck, COO van Huawei Nederland. Klantgerichtheid en vernieuwing zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Samen zoeken en creëren we bedrijfskansen.”

Samen zoeken naar nieuwe digitale kansen

Met alleen al 23 R&D-faciliteiten in Europa en een besteding van 10 tot 15% van de wereldwijde jaaromzet is de inzet op innovatie enorm. Huawei brengt vernieuwingen onder in klantgerichte toepassingen. “We streven altijd naar een symbiose”, vertelt Van Eck. “Met vooruitstrevende klanten werken we samen om innovaties in de praktijk verder te ontwikkelen. Zo komen we tot gerichte oplossingen voor actuele uitdagingen.”

‘Innovatie en klantgerichtheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Realtime

Voor Huawei is de ontwikkeling van 5G een belangrijk aandachtsgebied. “De grootste meerwaarde zie ik in de bedrijfsomgeving”, zegt Van Eck. Het aantal apparaten dat straks realtime informatie kan uitwisselen groeit enorm snel. Anders dan met 4G zijn er virtuele netwerken in te richten, specifiek afgestemd op bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s of sensoren in de zorg. “Daardoor is een efficiëntieslag te maken. Zo zijn er in de gezondheidszorg meer patiënten op afstand te helpen en monitoren. Volgens onze Global Industry Vision is in 2025 het aantal patiënten dat wereldwijd in een ziekenhuis verblijft met 50% gedaald.”

Artificiële intelligentie (AI) speelt hierin een grote rol. Als voorbeeld noemt hij de boeren die met AI gericht – per plantje – bestrijdingsmiddelen of water kunnen toedienen. “Hierdoor beperken ze de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de grond terechtkomt en wordt water bespaard. Door technieken te combineren kunnen we allerlei maatschappelijke problemen aanpakken. Alleen onze creativiteit beperkt ons eigenlijk nog.”

Gewoon doen

Voor een groot internationaal bedrijf weet Huawei telkens verrassend snel te handelen. Ook Van Eck kijkt er soms van op. “Het uitgangspunt is here and now. Niet lang debatteren, gewoon doen.” Daarvoor combineert het bedrijf een heldere langjarige visie met kortcyclische evaluaties. “Als binnen een grote ontwikkeling een individueel initiatief niet functioneert, wordt het subiet versterkt of aangepast. Die mentaliteit en focus op R&D maken ons erg wendbaar. We zien voor onszelf en klanten de positieve effecten van technologie: het levert telkens nieuwe bedrijfskansen.”

Recente stories