‘Samen verleggen we jouw grenzen’

Laten we eens een open deur intrappen: bij Caesar Experts Staat De Klant Centraal! Ja, zo lust u er nog wel eentje. Toch is er bij Caesar meer aan de hand. “Veel bedrijven zien IT als een drempel om doelen te bereiken. Wij dagen ze juist uit om hun grenzen te verleggen.”

“Eerlijk is eerlijk: ook wij zijn begonnen met ‘handjes’ leveren”, zegt Manager Business Relations Marjan Timmer. “Maar het werd duidelijk dat je daarmee maar beperkt waarde kunt toevoegen aan de doelstellingen van je klant. We zoeken nu een langetermijnrelatie met onze klanten op strategisch niveau. Maar daar doen we nog een schepje bovenop. Want we zien dat bedrijven onvoldoende de mogelijkheden kennen die IT biedt. Het is ook moeilijk om alle ontwikkelingen bij te houden. Als gevolg daarvan zien veel bedrijven op tegen IT in plaats van dat ze de mogelijkheden optimaal benutten. Wij hebben kijk op wat er in IT speelt en hoe je daarmee niet alleen je doelen kunt bereiken, maar ze zelfs kunt overtreffen.”

“Daartoe moet je wel een echte vertrouwensrelatie met je IT-partner aangaan”, vult Theo de Wolf aan. Hij is inmiddels 3 jaar directeur van Caesar Experts en pleitbezorger van Caesars customer-intimacystrategie. “Het gaat om eerlijkheid en transparantie. Enerzijds over wat wel én wat niet kan; anderzijds moet beide partijen duidelijk zijn wat het doel is. Omdat wij weten wat er in IT speelt, kunnen wij ook proactief meedenken: zien hoe je trends optimaal kunt inzetten, met welke middelen en IT-oplossingen. Ons Innovatielab kijkt continu hoe wij klantvragen en trends met elkaar kunnen verbinden. Daar werken gepassioneerde experts die alleen maar onderzoeken of iets meerwaarde biedt aan onze klanten. Dat voorkomt dat je veel geld investeert in een prachtige IT-oplossing die uiteindelijk maar mondjesmaat voldoet, of niet flexibel genoeg is afgestemd op de toekomst. En het verruimt je blik: je kunt opeens dingen doen die je niet voor mogelijk hield.”

Waarvan akte: Caesar Experts automatiseerde onlangs bij een klant een proces dat voorheen een jaar aan manuren kostte, maar nu in dertig seconden geregeld is.

‘Het is mooi dat je het zaadje helpt planten waarmee bedrijven hun dromen waarmaken’

Niet goed, geld terug

Het hele bedrijf is opgebouwd rond customer intimacy, vertelt Timmer. “We werken met kleine, zelfsturende teams. Daardoor is onze relatie met klanten écht persoonlijk en betrokken, en staan we altijd voor ze klaar. Die mentaliteit is voor onze medewerkers normaal, maar als ik soms hoor wat ze voor klanten doen, dan sta ik daar versteld van. Eigenlijk mogen we dat weleens meer aan de grote klok hangen …”

“Daarnaast sturen we op klanttevredenheid”, vult De Wolf aan. “We houden niet alleen continu bij of een project qua tijd en kosten op schema ligt, en áls het meer tijd of geld kost, wat het dan ook meer oplevert: we geven de klant ook een garantie dat een project naar tevredenheid slaagt – niet tevreden, geld terug.”

Accelerator

Deze aanpak geeft de klant veel rust en vertrouwen. Maar Caesar gaat nog een stap verder, zegt De Wolf. “Dat doen we onder het motto: Dromen Durven Doen. We willen onze kennis van IT zo goed mogelijk inzetten voor onze klanten: zij kunnen zich volledig focussen op hun businessdoelen doordat wij de IT-component daarvoor beschikbaar maken. Via ons Innovatielab en onze wekelijkse High Potentials-bijeenkomsten kijken we waarin IT een accelerator kan zijn. Zoals het Internet of Things: dat staat nog in de kinderschoenen, maar wíj investeren er al wel in. Het gaat er uiteindelijk niet om dat een klant weet hoe bijvoorbeeld een Raspberry Pi eruitziet, maar dat wij weten wat het voor hem kan betekenen. Wij willen mensen uitdagen en inspireren, ze meenemen op een wondere reis door de IT-wereld.”

Een concreet uitvloeisel daarvan is de jaarlijkse Big Improvement Day in januari, waarvan Caesar Experts co-founder is. “Op die dag komen overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen om big improvements met elkaar te delen. Met als doel een sterkere BV Nederland”, zegt Timmer. “Relaties die deze dag bezoeken raken erdoor geïnspireerd: ze zien dat je samen meer voor elkaar krijgt. We breiden onze service in wezen uit met kennis die buiten onze organisatie ligt.”

Uit dit initiatief kwam ook het Big Improvement Diner voort, vertelt De Wolf. “Twee keer per jaar organiseren we dat diner voor het topkader in onze eigen community. Inmiddels is er een club van circa 35 CEO’s die elkaar inspireren en concreet met ideeën aan de slag gaan. Het is mooi om te weten dat je als Caesar Experts helpt om het zaadje te planten waarmee bedrijven hun dromen waarmaken.”

Er zijn altijd een paar koplopers en een paar achterblijvers, zegt De Wolf. “Maar we zien wel dat steeds meer organisaties zich bewust worden van de meerwaarde van een goede relatie met hun IT-partner. Dat wordt nog eens versterkt door onze hoge klanttevredenheid.”

Maar echt samen een relatie aangaan vraagt wel om de juiste mentaliteit, zegt Timmer. “Bedrijven die achteroverleunen of vastgeroest zijn, hebben nog een slag te maken. Je moet transparant en open zijn, in alles. Als je samen goed wilt dansen, moet je wel hetzélfde dansen!”

‘Samen verleggen we jouw grenzen’

Recente stories