Samen slimme energieoplossingen bedenken

Essent profileert zich niet alleen in de markt als een zeer klantvriendelijk bedrijf, maar ook als een innovator pur sang. En eigenlijk draaien beide kwalificaties hierom, zegt Erwin van Laethem, CEO van energiebedrijf Essent: “Samen met klanten en bedrijven oplossingen realiseren die maatschappelijk en financieel interessant zijn.”

“Mijn kracht zit in change management; ik hou ervan om veranderingen in goede banen te leiden.” Van Laethem vertelt met aanstekelijk enthousiasme over de immense veranderingen bij Essent, die resulteerden in het leiderschap op de Nederlandse energiemarkt. “Nederland heeft de meest competitieve en innovatieve energiemarkt van Europa, maar we zagen een mogelijkheid om de commerciële marktleider te worden”, zegt hij. “In onze optiek vraagt dat om personeel en diensten die waarde toevoegen en de klant centraal stellen. We vormden Essent om van een overheidsbedrijf tot een commerciële organisatie met een menselijke aanpak. Zo hebben we alle bedrijfsprocessen voor de klant vereenvoudigd. Bijvoorbeeld: wat er moet gebeuren als een klant verhuist, hebben we teruggebracht van vijfentwintig naar zeven stappen. Zo bied je de klant toegevoegde waarde en vereenvoudig je het proces voor je medewerkers en het IT-systeem. We zijn onlangs ook een campagne gestart waarbij we klanten die ons al jaren trouw zijn, belonen met een jaarlijks dalend stroomtarief.”

Daarnaast heeft de klant meer het roer in handen, zegt Van Laethem. “Hij kan zijn eigen voorschotten bepalen, een passend contract kiezen en meer inzicht krijgen in verbruik. Want door je huis te isoleren en een nieuwe cv-ketel aan te schaffen, kun je tot dertig procent energiekosten besparen. Beter inzicht in je gas- en elektriciteitsverbruik kan tot nog een energiebesparing leiden van tien procent. We ondersteunen klanten die zonnepanelen willen aanschaffen, ook als ze geen eigen dak hebben: ze kunnen dan zonnepanelen op het dak van het voetbalstadion van FC Groningen leggen. We trekken samen op met FC Groningen en Stichting 1 Miljoen Watt, en werken samen met Mediamarkt. Samen streven we naar de laagste energierekening. Daarbij is het kilowattuur dat je niet verbruikt, nog altijd het groenste en goedkoopste.”

Volgens Van Laethem is Essent in zijn opzet geslaagd. “Het was een rigoureuze ingreep die we met onze eigen mensen voor elkaar hebben gekregen. Essent is marktleider, onze klantenaantallen stijgen en de klanttevredenheid neemt toe. We krijgen erkenning in de vorm van awards, voor de manier waarop we omgaan met klachten en hoe we klanten online helpen. En we worden volop gekopieerd door onze concurrenten; dat ‘compliment’ houdt ons scherp en innovatief.”

‘Essent heeft innovatie en innovatief denken bewust gestructureerd in de organisatie’

Energietransitie

Essent heeft, als de grootste producent van groene energie in Nederland, een voortrekkersrol op het gebied van duurzame innovatie. “We maken deel uit van de Duitse RWE-groep. In Duitsland is de ‘Energiewende’ in volle gang, dus wij kunnen veel van onze moederorganisatie overnemen – en omgekeerd.”

Essent richt zijn pijlen op duurzame, vaak decentraal geproduceerde energie. “Wij faciliteren consumenten en bedrijven om hun eigen energie te produceren. Zo richt ons dochterbedrijf Powerhouse zich prominent op grootverbruikers met een flexibele energiebehoefte, zoals de glastuinbouwsector. Zij wekken hun eigen energie op en leveren die ook terug aan het elektriciteitsnet. Powerhouse ondersteunt klanten bij hun energiehuishouding en stemt vraag en aanbod van energie af via een onlinehandelsplatform. Ze zijn inmiddels ook actief op de Belgische markt.”

In het Groningse Hoogkerk experimenteert Essent met bewoners die zelf energie opwekken. “We onderzoeken welke impact gedragsverandering kan hebben op energieverbruik. Zijn deelnemers bijvoorbeeld bereid om hun wasmachine op een ander tijdstip aan te zetten dan ze gewend zijn, en welke invloed heeft goedkope en duurzame elektriciteit hierop? Lokaal opgewekte zonne- en windenergie moet zo optimaal mogelijk ingezet worden. Daartoe moet je vraag en aanbod goed afstemmen en op een slimme manier gebruikmaken van het bestaande elektriciteits- en gasnetwerk.” In Heerhugowaard kijkt Essent naar een vergelijkbaar project.

Ambitie

Essent heeft innovatie en innovatief denken bewust gestructureerd in de organisatie. “Medewerkers van Essent gaan met elkaar en externe partners en innovators aan de slag om ideeën te verwezenlijken. We brengen ze met elkaar in contact, bieden de mogelijkheden om ideeën uit te werken. Dat trekt veel talenten aan – en daar is bij ons altijd plek voor”, aldus Van Laethem. “Verder ontwikkelen we samen met bedrijven als Philips, KPN, Siemens en Achmea duurzame oplossingen. Dat noemen we co-creatie: duurzame innovatie over verschillende bedrijven en sectoren heen. Tot slot investeren we in bedrijven die met energieprojecten bezig zijn.”

Essent wil tegen 2020 dertig procent van zijn marge uit dit soort innovatieve diensten halen. “Die ambitie vraagt om realistische doelen”, zegt Van Laethem. “We willen klanten die zelf energie produceren toegang tot de energiemarkt geven. Dat vraagt wel wat van onze regel- en opvangcapaciteit, maar klanten die in hun eigen energiebehoefte voorzien, geven ons meer flexibiliteit.”

Ook wil Essent data inzetten om tot energie-oplossingen te komen. “Als we bijvoorbeeld informatie delen over waar de zon schijnt, kun je efficiënt en optimaal zonne-energie opwekken. Zulke informatie heeft voor veel partijen grote waarde.”

“We zijn geen roepende in de woestijn; er is een duidelijke behoefte aan duurzame innovativiteit in de markt”, zegt Van Laethem. “Samen met klanten en bedrijven kunnen we oplossingen realiseren die maatschappelijk en financieel interessant zijn. Wij hebben inmiddels een stevige reputatie op dat gebied.”

Samen slimme energieoplossingen bedenken
  • Antal Giesbers
  • Fjodor Buis

Recente stories