Ruim baan voor digitale innovatie

ABN AMRO maakt de omslag naar digitaal. IT is daardoor veel meer dan vroeger een kernactiviteit en onderdeel van de bankstrategie, vertellen Michel van Drie en Martijn Dekker. Samenwerking met de business is heel belangrijk en dat maakt de bank voor IT-professionals een leuke, uitdagende werkgever.

In 2015 groeide het aantal IT-professionals in dienst van ABN AMRO met zo’n twintig procent en de werving gaat in 2016 verder. “We zitten midden in de omslag naar een digitaal bedrijf”, zegt Chief Information Security Officer Martijn Dekker. De bank investeert volop in deze omslag. “Het is de grootste investering van de bank. Zowel voor Nederland als voor de internationale vestigingen van ABN AMRO is er een digitale strategie.”

“Het gaat niet meer om het automatiseren van bestaande processen”, vult Managing Director IT Solutions Michel van Drie aan. “Het gaat erom dat je nieuwe producten en diensten kunt ontwikkelen die vanuit het digitale platform ontstaan.” IT-professionals komen bij ABN AMRO alleen al daarom in een uitdagende omgeving, zegt hij. Maar er is meer. Net als alle andere banken moet ABN AMRO snel en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen. Klanten verwachten dat ze altijd en overal hun bankzaken kunnen regelen en dat ze daarbij worden verrast met een mooie klantervaring. De Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank scherpen als toezichthouders regels aan. Nieuwe spelers op de markt van buiten de financiële dienstverlening knagen aan het bedrijfsmodel. De hoge verwachtingen van klanten en de toezichthouder vragen om een IT-landschap dat wendbaar en schaalbaar is. Tot slot moet ABN AMRO voorop blijven met informatiebeveiliging: een bank is snel uitgespeeld als er gegevens op straat komen te liggen. Kortom: “Het is hier heel leuk voor IT-professionals”, aldus Van Drie.

 

Patent met IBM

De trends en ontwikkelingen overlappen elkaar. Dat maakt de uitdaging groter, bijvoorbeeld bij de afweging tussen gebruiksgemak en veiligheid, vertelt Dekker. “Hoe kunnen we regels vinden om de beveiliging te verhogen zonder afbreuk te doen aan de gebruikservaring van klanten? Dat vraagt om een andere benadering van veiligheid. Samen met IBM hebben we een oplossing bedacht die direct toepasbaar is. We hebben hiervoor een patent aangevraagd en gekregen.”

“Het patent is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen eigen mensen die snappen hoe ze technologie moeten toepassen in een bancair bedrijf en kansen zien voor nieuwe bancaire producten, en partners die de laatste technologie aandragen. Met IBM, Infosys en TCS hebben we drie uitstekende samenwerkingspartners”, aldus Van Drie.

ABN AMRO zoekt zelf ook actief naar aanknopingspunten voor innovaties in de buitenwereld. Zo is er een innovatiecentrum dat, in de woorden van Dekker, “continu stimuleert om op een andere manier te denken en te komen met nieuwe vormen van dienstverlening of andere producten”. Een goed voorbeeld is een ontwikkeling als Blockchain, waarbij het innovatiecentrum onderzoekt wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor de bank. Verder zijn er bij IT onder meer labs voor onderzoek naar big data, naar de toepassing van nieuwe ontwikkeltalen en nieuwe databasevormen en de impact van robots en drones, zegt Van Drie.

 

Samenhang

Typerend voor de digitalisering bij ABN AMRO is volgens Van Drie dat veranderingen in de IT altijd de hele organisatie betreffen. “Een cloudimplementatie doen we niet per divisie of productlijn, maar voor alle onderdelen en producten. Datzelfde geldt voor frontend-ontwikkeling of informatiebeveiliging.” Dankzij deze aanpak hebben IT-professionals zicht op het hele plaatje én op de samenhang tussen de verschillende werkzaamheden, zegt hij. “Als IT’er werk je weliswaar op een specifiek gebied, maar het is ook belangrijk om te zien wat er om je heen gebeurt en te weten hoe jouw werk en dat van je collega’s als puzzelstukjes in elkaar passen. Collega’s weten zo ook wanneer ze rekening met elkaar moeten houden om het proces soepel te laten verlopen.”

De organisatiebrede aanpak illustreert het toegenomen belang van automatisering en de omslag naar een digitaal bedrijf. “IT is veel meer dan vroeger een kernactiviteit en is onderdeel van de strategie van de bank”, zegt Dekker. “Maar”, vervolgt hij, “collega’s aan de businesskant beseffen vaak onvoldoende wat er allemaal kan met IT. Het mooie is, dat we nu samen met de business kunnen bepalen hoe de bank er over tien jaar uitziet. Daarvoor hebben we mensen nodig die de brug kunnen slaan tussen IT en de business. Zij krijgen bij ons de ruimte voor eigen inbreng en ideeën om het beste antwoord te vinden op de uitdagingen voor die toekomst.”

Ruim baan voor digitale innovatie

Recente stories