Relevante oplossingen in een veranderende energiemarkt

Nuon Business Nederland is volop in beweging. Moderne dienstverlening, meer onlineservices, beter inzicht in kosten, variabele contractvormen, veel aandacht voor duurzame energie en decentrale opwek. Nuon zorgt in het veranderende energielandschap dat uw energie goed geregeld is. Directeur Erik Suichies legt uit.

De snel veranderende energiemarkt, de snelle opkomst van duurzame energie alsmede de grote prijsvolatiliteit in de afgelopen jaren noodzaken Nuon en zijn klanten tot een andere benadering van hun energievraagstuk. Duurzame energie zal volgens Suichies een blijvertje zijn: “Als die windmolens en zonnepanelen er eenmaal staan, zijn de marginale kosten veel lager dan bij conventionele opwek (kolen, gas). De initiële investeringen zijn weliswaar hoog, maar als het eenmaal draait, is het heel goedkoop. Wind en zon zijn gratis, maar niet continu beschikbaar, dus blijven we medeafhankelijk van conventionele opwek. De afgelopen tien jaar waren energieprijzen daarnaast heel volatiel, dus is het voor klanten lastig om toekomstige prijsontwikkelingen in te schatten.”

Lastig, want ze zijn uiteindelijk afhankelijk van de prijsstelling van hun energieleverancier? Suichies: “Nuon kan helpen bij onzekere marktomstandigheden, bijvoorbeeld door het aanbieden van zowel variabele als vasteprijsproducten of een combinatie. Als een klant een contract sluit, brengen we vaak eerst het risicoprofiel in kaart. Is zijn overtuiging dat de energieprijzen naar beneden blijven gaan, dan kiest hij een variabel contract, met daarmee de mogelijkheid om van een eventuele prijsdaling te profiteren. Wanneer de markt zich buiten een bepaalde bandbreedte beweegt en onder de huidige contractprijs van die klant komt, informeren wij hem en kan hij voor langere tijd het volume vastleggen. Met onze klanten hebben we hierover intensief contact via onze Portfoliodesk, zowel telefonisch als met een e-mailservice. Deze mogelijkheid tot herprijzing is al vijf jaar een onderscheidend product van ons.”

Proactief adviseren en informeren, maar vooral ontzorgen

Eigen energie opwekken

Suichies: “Klanten hebben het druk en willen zich focussen op hun corebusiness. Wij willen ze proactief adviseren en informeren, maar vooral ontzorgen, zodat ze makkelijker hun energiezaken kunnen managen en efficiënt kunnen inkopen. Zo hebben we recent bijvoorbeeld een app ontwikkeld voor het realtime bieden van inzicht in de energieprijzen. Ook hebben we een internettool waarmee klanten kunnen zien welke locaties bij ons gecontracteerd staan met welke specificaties. Verder kunnen ze hun factuur via internet ontvangen. Deze services maken dat klanten eenvoudiger en sneller hun energieportfolio kunnen beheren, wat vooral voor klanten met veel locaties winst is.”

Het ontzorgen gaat zelfs zo ver, dat Nuon klanten ondersteunt bij het zelf opwekken van duurzame energie. Nuon regelt voor het realiseren daarvan alles, van a tot z. Deze service biedt Nuon sinds 2013 aan en er is veel animo voor, ook al omdat organisaties hiermee invulling kunnen geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Aansprekende voorbeelden zijn de omvangrijke installaties van zonnepanelen op de daken van de RAI, waar met 3000 m2 450 kWp (kilowattpiek) kan worden opgewekt, en de Amsterdam ArenA, waar met ruim 6000 m2 1 MWpiek kan worden opgewekt. Suichies: “We zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor onze grootzakelijke klanten en deze twee bedrijven hadden ook duidelijke doelstellingen aangaande duurzaamheid en het terugdringen van hun CO2-uitstoot.” Het project van de RAI, maar bijvoorbeeld ook de oplossing voor het energievraagstuk van Vodafone, gebruikt Nuon in zijn nieuwe Customer Reference Program, waarmee bedrijven en Nuon in een joint effort de buitenwacht laten zien wat er op het gebied van energie, verduurzaming en energiebesparing mogelijk is.

Waarom stimuleren jullie decentrale opwekking? Dat gaat toch ten koste van jullie eigen volume? “Inderdaad, maar we zijn een partner die bedrijven helpt om hun energieportfolio te managen. Wij willen een langetermijnrelatie, zodat klanten uiteindelijk hun energie en energiegerelateerde diensten bij ons blijven afnemen. Het kan prima een mix zijn van eigen opwek en energie bij ons ingekocht. Niet alleen gas en elektriciteit, maar ook warmte en koude. Daarnaast kunnen klanten er ook voor kiezen om een deel van hun benodigde capaciteit te koppelen aan Nuon-windopwek.”

Tuinders als traders

Als decentrale opwekmogelijkheid is de warmtekrachtkoppeling (WKK) bekend, een technologie die op grote schaal wordt toegepast door de industrie en tuinders. Hiermee kan gas voor zowel verwarming als opwekking van elektriciteit worden gebruikt en kan het overschot van de opgewekte elektriciteit aan het net worden teruggeleverd, al naargelang de elektriciteitsprijzen en de behoefte aan warmte. Nuon biedt een onlinehandelsplatform waarmee zowel op de elektriciteits- als de gasmarkt kan worden ingekocht en verkocht. Klanten hebben direct toegang tot de energiehandelsmarkt en kunnen hun energiebehoefte optimaal reguleren en energiekosten verlagen. Suichies: “Doel is klanten het gevoel te geven dat hun energie bij Nuon goed is geregeld. Dat doen we met onze accountmanagers, via portals, ‘webinars’, netwerksessies, enzovoort. Klanten zijn veel bewuster geworden. Sinds het vrijgeven van de energiemarkt weten ze dat je energie vrij kunt inkopen. Door de crisis is er meer oog voor energiekosten. Daarnaast is er toenemende aandacht in bedrijven voor mvo in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder. Klanten kijken niet meer uitsluitend naar de prijs per kWh. Kosten spelen natuurlijk een grote rol, maar het gaat om de combinatie met mvo, en daar geven wij met onze services invulling aan. Het hoeft niet altijd 10.000 m2 zonnepanelen te zijn; een automatische e-mail naar duizenden kleinere klanten wanneer een bepaald prijsniveau bereikt is om het contract te herprijzen, is net zo belangrijk. Kortom, relevante oplossingen voor alle zakelijke klanten.”

Relevante oplossingen in een veranderende energiemarkt

Recente stories