Recht is mensenwerk

DAS behoort tot de top twintig van Nederlandse advocatenkantoren. De rechtsbijstandverzekeraar biedt talent volop ruimte om zich te ontwikkelen binnen een dynamische organisatie. “Onze missie is klanten te ontzorgen, zowel preventief als bij een conflict.”

Recht is mensenwerk

DAS verleent sinds 1963 juridische hulp in Nederland. “We zijn uitgegroeid tot een dienstverlener die ruim achthonderd juridisch specialisten in dienst heeft”, zegt CEO Hanneke Jukema. “DAS is actief op meer dan veertig rechtsgebieden en behandelt zo’n 135.000 geschillen per jaar. Onze missie: het recht toegankelijk maken. Voor verzekerden en via onze On Demand-oplossing ook voor onverzekerden. Wij proberen problemen op te lossen voordat het conflicten worden, bijvoorbeeld via mediation. Regelmatig worden we getoetst op kwaliteit door onafhankelijke externe instanties, zoals de Stichting Toetsing Verzekeraars. Dit heeft ons de Gouden Oor-erkenning opgeleverd. Ook hebben we dit jaar weer topscores behaald op de Gedragscodes Klachtbehandeling & Informatieverstrekking en de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Een prestatie die we danken aan onze medewerkers.”

‘Goed zijn voor klanten begint bij goede medewerkers’

Transformatie

“Goed zijn voor klanten begint bij goede medewerkers”, zegt directeur HR Monique Donga. “We verwachten dan ook dat onze mensen gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Onze DAS Academy biedt hiervoor een scala aan mogelijkheden: vakinhoudelijk en op het gebied van soft skills. Je kunt hier als stagiair starten en doorgroeien tot senior advocaat. Een groot deel van onze juridische opleidingen is door de UvA geaccrediteerd én erkend door de Orde van Advocaten. Ook niet-juristen werken hier aan een mooie carrière. We bieden volop uitdagingen en opleidingstrajecten voor experts in finance, commerce, hr en management. En niet te vergeten voor IT’ers. Via een agile werkwijze maken we gebruik van de nieuwste technologieën. Tevens zetten we steeds meer data in. Dit allemaal met als doel om te transformeren naar een organisatie die ook in de toekomst relevant blijft.”

Professioneel

Dit voorjaar lanceerde DAS de ‘Ik sta achter je’-campagne. Jukema: “Hiermee laten we zien hoe het is om bij ons te leven en werken. Zo letten we op een goede balans tussen werk en privé. Ook bieden we goede faciliteiten voor hybride werken. DAS is een inspirerende werkomgeving voor jong én oud. We zijn ambitieus, maar in plaats van een onderlinge competitiedrang vind je hier een sterk saamhorigheidsgevoel. Meer dan ooit willen werknemers immers ervaren dat ze wezenlijk iets bijdragen: voor de maatschappij, voor klanten, maar ook voor collega’s.”

Recente stories