QNH (voorheen Pecoma) kent al zijn klanten

IT-dienstverlener Pecoma Business Technology (Pecoma) (overgenomen door QNH Group, vanaf 1/1/2012 verder onder de naam QNH) neemt met zijn succesvolle strategie en manier van werken een eigen plek binnen de IT-branche in. En dat al 25 jaar. Waar komt de oprechte betrokkenheid van deze autoriteit vandaan? Wij vroegen Pecoma naar het geheim.

 

Volgens de algemeen directeur van Pecoma, Simon de Koning, ben je als organisatie verplicht om je te verdiepen in je klant. Alleen dan kun je iemand in de ogen kijken, de hand schudden en een deal sluiten, vindt hij. Vandaar dat Pecoma ruime aandacht besteedt aan het voorgesprek. “Tijdens een intake komen we er snel achter welke werkelijke oorzaak aan het probleem ten grondslag ligt. Die willen we hoe dan ook boven tafel krijgen. Symptoombestrijding is namelijk inefficiënt en duur en levert onze klanten geen oplossingen op. Met onze unieke slogan ‘Denkkracht, daadkracht en voelkracht’ zorgen we ervoor dat ieder project slaagt.”

Dienstenportfolio

Pecoma heeft al geruime tijd de detachering verlaten en legt de focus op zijn dienstenportfolio: Business Information en Technology Services. Ten tijde van dit gesprek is het pand nog gelegen aan de Wenckebachweg, maar op 1 mei 2009 verhuist de organisatie naar het nieuwe pand in Amsterdam-Zuidoost, gelegen tussen Ikea en de Amsterdam Arena. Het kantoor is gericht op slimmer werken en open communicatie en heeft veel flexplekken. Bovendien is het kantoor volledig energie-efficiënt ingericht, want De Koning weet dat IT een grotere vervuiler is dan de luchtvaartindustrie. Bij Pecoma zetten ruim tweehonderdvijftig medewerkers zich in om de opgestelde businesscases voor hun klanten in de financiële dienstverlening, de zorg en de (semi)overheid te realiseren.

Ondersteuning

Hoe doet Pecoma dat? “Altijd op basis van de garantie: fixed price, fixed date. Dat is typisch Pecoma. En de markt weet dat inmiddels. Kun je je overigens nog herinneren dat wij het begrip Business Technology drie jaar geleden hebben gelanceerd?”, aldus De Koning. We knikken ja. “Ook in deze term, die terugkomt in ons logo, kun je onze visie vinden.

Voor Pecoma Business Technology is er eerst de business en komt op de tweede plaats de technologie.” Minder bekend is, zegt hij, dat ze al vijfentwintig jaar bestaan. Dat geeft niet, want De Koning doet er wel vrijwel dagelijks zijn voordeel mee. De klanten van het eerste uur, waaronder ING, De Nederlandsche Bank en UMCG, zijn nog steeds klant van de IT-dienstverlener. De Koning vervolgt: “IT is er altijd ter ondersteuning van de organisatie. Of om efficiënter te kunnen functioneren of om een kostenbesparing te realiseren. Soms word ik gebeld door een klant met de vraag of hij zijn strategie eens tegen me aan mag houden. Ik vind het net als onze medewerkers interessant om me te verdiepen in onze klanten. En als de situatie te complex blijkt te zijn, wat we na het voorgesprek weten, dan voeren we een Proof of Concept (POC) uit. Zo kun je direct kijken of de oplossing daadwerkelijk klopt in plaats van te moeten wachten op toekomstige eindresultaten.”

De Koning vervolgt: “Er staat bijvoorbeeld in de zorg veel op stapel vanwege de nieuwe richtlijnen die de overheid aan onder andere zorgcombinaties heeft afgegeven en waar ze aan hebben te voldoen. In de praktijk blijkt dat ze de grootste moeite hebben om de benodigde informatie hiervoor te verzamelen. Met onze diensten uit de portfoliolijn Business Information hebben we intussen bij twee zorgcombinaties het project gerealiseerd, in fasen van drie stappen: informatie, processen en kwaliteit. De eerste stap maken we waardevol door middel van corporate performance management, de processen optimaliseren we met business process intelligence en ons quality & risk management zorgt voor de gegarandeerde kwaliteit. Kortom: we kijken eerst hoe snel de informatie te verkrijgen is, waarna we deze rapportages zo efficiënt mogelijk gaan inrichten. Met deze werkwijze onderscheiden we ons opnieuw van andere organisaties.”

Businesscases

Onlangs heeft Pecoma de aanbesteding van de gemeente Zwolle gewonnen. Het gaat de werkplekken bij de gemeente Zwolle virtualiseren. De Koning: “Wat is de businesscase? De gemeente wil het beheer van de werkplekken terugbrengen en tevens het energieverbruik drastisch verminderen uit milieuoverwegingen. Daarnaast kan een virtuele werkplek de medewerker beter faciliteren, waar hij of zij ook werkt. Met het vervangen van de vijftienhonderd werkplekken, verspreid over dertig locaties met een complexe kantoorautomatiseringsinfrastructuur door middel van Virtual Desktop Infrastructure (VDI), kunnen wij de juiste desktop aan de juiste medewerker aanbieden, met de juiste mogelijkheden en op het juiste tijdstip.”

Terugverdienen

De Koning: “IT is een vak. Pecoma zet zich ervoor in om met behulp van dit ambacht voor onze klanten het mooiste resultaat te realiseren tegen de minste kosten.” We vragen om een advies van de specialist. De Koning geeft snel antwoord: “Start nooit een IT-project dat drie jaar duurt. Splits het op in gedeelten van tien maanden. Zo kun je onderweg blijven controleren.” En nog een? “Een businesscase moet zichzelf binnen anderhalf jaar kunnen terugverdienen. Anders moet je je serieus afvragen of je het project wel moet starten.” De Koning kijkt ons aan en zegt: “Ik kom graag eens praten.”

 

(overgenomen door QNH Group, vanaf 1/1/2012 verder onder de naam QNH)

QNH (voorheen Pecoma) kent al zijn klanten

Recente stories