QNH (voorheen Pecoma) trakteert op efficiency

Slimmer werken leidt tot doelstellingen realiseren, rendement behalen en kosten besparen. Door optimale inzet van mensen, processen en ICT realiseert Pecoma (overgenomen door QNH Group, vanaf 1/1/2012 verder onder de naam QNH) deze ambities voor zichzelf én klanten. Dat doet de organisatie al vijfentwintig jaar. Een uitgelezen moment om eens extra te trakteren op efficiency.

Slimmer werken leidt tot doelstellingen realiseren, rendement behalen en kosten besparen. Door optimale inzet van mensen, processen en ICT realiseert Pecoma deze ambities voor zichzelf én klanten. Dat doet de organisatie al vijfentwintig jaar. Een uitgelezen moment om eens extra te trakteren op efficiency.

“We bestaan inmiddels vijfentwintig jaar op eigen kracht en trakteren al jaren op efficiency. We doen er in dit jubileumjaar nog een schepje efficiency bovenop met ludieke acties voor klanten én medewerkers. We bieden bijvoorbeeld onze Applicatie Virtualisatie Service nu voor vijfentwintig euro per applicatie aan. Een mooi cadeau voor onze medewerkers is de verhuizing naar ons nieuwe pand in Amsterdam-Zuidoost, dat is afgestemd op slimmer en flexibel werken.” HR manager Eefje van Loon vertelt met trots over Pecoma. Begrijpelijk, want de waardering vanuit de markt voor deze ICT-dienstverlener is groot. In 2008 ontving Pecoma voor de tweede keer op rij het door de Nederlandse overheid erkende CRF-keurmerk Top ICT Werkgever. En het bedrijf is wederom uitgeroepen tot ‘een van de beste werkgevers van Nederland’ door het Great Place to Work Institute. “Door onze denkkracht, daadkracht en voelkracht weten onze klanten dat we anders in de wereld staan dan de gemiddelde ICTdienstverlener. We doen er alles aan om deze drie elementen waar te maken. Slimmer werken, efficiency en slagvaardigheid komen nu eenmaal niet zomaar uit de lucht vallen.”

Scherp houden

De dienstverlening van Pecoma is gericht op twee portfoliolijnen: businessinformatie en technologyservices. Deze diensten zijn er volledig op gericht om bedrijven slimmer, slagvaardiger en efficiënter te laten werken. “Wij bieden toegevoegde waarde door de vraagstelling van een opdrachtgever echt te doorgronden. Door goed te luisteren en mee te denken met de businessdoelstellingen van de klant kunnen we het echte probleem detecteren. We doen nooit een opdracht zonder een businesscase vooraf. Hierdoor kunnen we steeds toetsen of we op de goede weg zitten en of de juiste mensen nog bij het project betrokken zijn.” ICT is geen kostenpost, maar een investering die rendement oplevert. Pecoma is overtuigd van deze stelling en retourneert klanten vijftig procent van het bedrag wanneer het niet op tijd en binnen budget levert. “Deze regeling staat als een huis en houdt ons ook scherp. Het betekent dat we het niveau van onze mensen hoog moeten houden. We besteden dan ook veel aandacht aan op de individuele medewerker gerichte opleidingen en trainingen.”

Belofte waarmaken

Pecoma telt driehonderd medewerkers, verdeeld over een vestiging in Amsterdam en in Groningen. Pecoma is hierdoor groot genoeg om grote complexe projecten en klanten aan te kunnen, maar klein genoeg om goed en snel te kunnen schakelen. Samenwerken en kennis delen zijn net zo belangrijk als het individuele loopbaanpad en de balans tussen werk en privé. De organisatie investeert veel in hoogwaardige kennis en korte lijnen. “Iedere Pecomees heeft een loopbaantraject, uitgaande van zijn of haar mogelijkheden. Jaarlijks wordt dit drie keer met de leidinggevende doorgesproken. In het begin bepalen ze welke opleiding of cursussen de medewerker gaat volgen om het gewenste niveau te houden of te bereiken. In het midden van het jaar is er een evaluatie en aan het eind van het jaar een beoordeling. In deze HR-cyclus zit de vertaalslag van onze bewering dat wij bedrijven helpen om slimmer, slagvaardiger en efficiënter te werken.” op groepsniveau kent Pecoma expertiseavonden, waarbij medewerkers onderling informatie uitwisselen, zijn er Competence Line meetings met de eigen groep en is er de Speakers Academy om diepgaand expertise uit te wisselen. Sinds 2008 kent Pecoma het High Potential-beleid, waarbij veelbelovende medewerkers versneld in hun vakgebied en in de organisatie kunnen groeien. “We doen er alles aan om voor onze medewerkers een werkplekomgeving te creëren waar ze zowel kennis vergroten als echt slimmer, efficiënter en slagvaardig werken. Hierdoor maken we die efficiencybelofte aan onze klant waar.”

Slimmer werken

“Wij werken zowel letterlijk als figuurlijk slimmer. Dat begint al bij het beter indelen van tijd. Thuis werken of op kantoor bepaal je aan de hand van de inhoud van je werk. Het is onzinnig om in de file te staan wanneer je thuis kunt werken. maar, slimmer werken is ook je organisatie goed inrichten.”Waarbij Van Loon onder meer doelt op de technische ondersteuning om slimmer te kunnen werken. Door toepassing van Applicatie Virtualisatie beschikken gebruikers snel en gemakkelijk over hun applicaties. Het biedt mobiele gebruikers gemakkelijk en veilig toegang tot toepassingen en laat ze vanaf andere locaties werken. Werken met Applicatie Virtualisatie helpt tevens bij het terugbrengen van de TCO (total cost of ownership) voor de bedrijfsbrede levenscyclus van applicatiebeheer. Pecoma helpt bij de implementatie en realisatie van de virtuele applicatie-infrastructuur om de beheersbaarheid over het applicatielandschap te vergroten, maar vooral om slimmer te kunnen werken. “Wij zijn geen ‘innovators’. Wij integreren en combineren slimme ICTtoepassingen, zodat organisaties daadwerkelijk rendement behalen.” Precies dat is waardoor Pecoma organisaties slimmer kan laten werken. Dit jubileumjaar biedt ze ook nog eens extra voordeel. “met de diverse acties dit jaar willen we overtuigen dat we goed zijn in wat we doen. Wie slim is, houdt dus zeker onze website of www.taartkracht.nl in de gaten.”

 

(overgenomen door QNH Group, vanaf 1/1/2012 verder onder de naam QNH)

QNH (voorheen Pecoma) trakteert op efficiency

Recente stories