PublicSpirit pleit voor aantrekkelijke overheid als werkgever

PublicSpirit staat voor toonaangevende search, werving en selectie van topkader voor organisaties met een maatschappelijke taak. Opdrachtgevers in de publieke sector zijn onder meer ministeries, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

PublicSpirit wil de beste man/vrouw op de juiste plek vinden voor organisaties die een maatschappelijk doel dienen”, verklaart directeur Jetske Goudsmit van PublicSpirit de brede missie van het bedrijf. “Samen met die organisaties willen we zorgen voor continuïteit in hun bedrijfsvoering. We gaan met ze in gesprek en we kijken waar en hoe we vacatures kunnen helpen invullen. Daarmee bieden we een oplossing voor huidige problemen. Maar daarnaast kijken we ook naar de toekomst: hoe zorgen we er met elkaar voor dat een organisatie toekomstbestendig is. PublicSpirit onderscheidt zich door daarbij op alle mogelijke manieren bijdragen te leveren en door de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen voor werkgevers en met name voor de overheid.”

“Search, werving en selectie is ons hoofdproduct”, vult mededirecteur Terco van Heumen aan. “We hebben zicht op dié mensen die van meerwaarde zijn voor organisaties. Die hebben wij in beeld en die kunnen we presenteren. We hebben een goed inzicht in de arbeidsmarkt, we weten hoe die arbeidsmarkt beweegt en we hebben zicht op de volgende generatie: de mensen die aan hun tweede of derde baan toe zijn en die op een bepaald moment kunnen doorgroeien naar het grote werk.”

Gerichte dienstverlening

PublicSpirit werkt voor het gehele publieke domein, van overheidsinstellingen, onderwijs­ en volkshuisvestingsorganisaties en zorginstellingen tot non­gouvernementele organisaties die zich op het snijvlak van de publiek­private zaak bevinden. “Als een gemeente bijvoorbeeld een gemeentesecretaris zoekt, dan wordt PublicSpirit ingeschakeld”, legt Van Heumen de dienstverlening in het search­ en wervingsproces uit. “Niet alleen om daar kandidaten voor te zoeken, maar ook om goed te analyseren welke kandidaten daar, qua profiel, voor in aanmerking komen. Van daaruit vertalen we naar competenties en vervolgens gaan we zoeken. Niet alleen in de markt, maar ook in onze database. Uiteindelijk brengen we vanuit het totale proces de beste kandidaat in beeld en waar nodig bieden we ook coaching aan. Soms gaat het zelfs om tien of vijftien functies tegelijk voor één instelling, en dat hele proces begeleiden wij.”

Goudsmit: “We praten ook met opdrachtgevers over hoe ze zich in de markt positioneren. Overheden zouden eigenlijk beter gebruik kunnen maken van de huidige situatie op de arbeidsmarkt wanneer ze zich op een andere, prominentere manier zouden profileren. Er zijn nu veel jonge professionals die juist geïnteresseerd zijn in een baan bij de overheid. Die overheid kan meer voor ze betekenen door niet alleen die mensen binnen te halen, maar ook door ervoor te zorgen dat ze zich voor langere tijd willen binden.”

Een aantrekkelijke overheid

Van Heumen haakt hierop in door een schets te geven van de arbeidsmarkt in de komende jaren: “In deze tijd van economische krimp zie je dat er veel mensen werkloos worden, maar niet in het publieke domein. De overheid heeft een tamelijk flets imago. Tussen 2010 en 2015 gaat daar een tekort ontstaan aan arbeidskrachten en daarom is het nu hét moment om het extra aantrekkelijk te maken om voor de overheid te gaan werken.” Goudsmit: “Het is inhoudelijk juist zo leuk om bij de overheid te werken. Er spelen vreselijk complexe vraagstukken en het zijn ingewikkelde, diverse belangen en partijen die daarmee gemoeid zijn. Die boodschap moet de overheid naar de arbeidsmarkt uitstralen. De doelgroep waarop men zich moet richten maakt ook gebruik van andere media. Wij maken dan ook veel gebruik van alle moderne wervingsinstrumenten die er zijn: Google Search, LinkedIn en Facebook. Onze doelgroep is daarop gericht; dat medium is snel en dat moet je pakken. Wij kunnen daarin goed adviseren en daar is nog een wereld in te winnen. Een gemeente zocht bijvoorbeeld een gemeentesecretaris en heeft een filmpje gemaakt en op YouTube gezet.”

Terco van Heumen gaat de komende maanden bij een aantal gemeentesecretarissen van de grote gemeenten langs om het verhaal van het werkgeverschap aan de orde te stellen. “Zij spelen een cruciale rol bij wat er gedaan moet worden in zo’n gemeentelijke organisatie om over een paar jaar die uitstroom het hoofd te bieden. Als het Gemeentefonds wordt bevroren, gaan gemeenten bezuinigen en dan zal je zien dat strategisch HR­beleid over het algemeen niet vooraan staat. Dan loop je het risico dat daarmee de doorgroeimogelijkheden voor jonge mensen uiteindelijk niet worden geboden. Misschien moet je ervoor kiezen om de zestiger toch maar versneld uit te laten stromen en jonge mensen de kans te geven om door te stromen binnen die organisatie. Als je dat niet doet, zet je de zaak dicht, terwijl je nu de kans hebt om het open te maken. Er ontstaat de komende twee, drie jaar een soort laatste mogelijkheid voor een vervroegde uitstroming in gemeentelijk Nederland.”

PublicSpirit

Vijzelmolenlaan 6a, 3447 GX Woerden

Telefoon: (0348) 45 70 50

Fax: (0348) 45 70 55

E-mail: info@publicspirit.nl

www.publicspirit.nl

PublicSpirit pleit voor aantrekkelijke overheid als werkgever

Recente stories