Procesinnovatie door Unisys betaalt zich zeker terug

Unisys is wereldwijd actief in IT-diensten en -oplossingen. De medewerkers van Unisys maken gebruik van hun expertise in consulting, systeemintegratie, outsourcing en IT-infrastructuren en technologie. Volgens Unisys is procesinnovatie in tijden van recessie dé oplossing.

Unisys helpt bij de ontwikkeling van veilige en betrouwbare bedrijfsprocessen. Het is werkzaam binnen de financiële dienstverlening, de overheid, de telecommunicatie en de transport-, industrieen mediasector. We spreken met Fred Bosch, partner S&T Enterprise Solution Services, en Gerrit Bruggeman, partner Financial Services en country general manager Nederland. Bruggeman steekt van wal: “Unisys werkt voor grotere organisaties met een aanzienlijke IT-component. Door de recessie kijkt men op een andere manier naar de inzet van IT. Organisaties waarvoor gold ‘the sky is the limit’ bij de invulling van IT-oplossingen, gaan dit anders zien. Het kostenaspect is op de korte termijn belangrijker geworden dan de reactiesnelheid.” Het is de vraag of dat een goede ontwikkeling is. Bruggeman meent dat het niet verkeerd is dat de zaken op scherp worden gezet. Bosch vult aan: “Unisys gelooft sterk in procesinnovatie. Het is voor ons de kern van de zaak. Veel bedrijven hanteren nu nog de kaasschaafmethode, maar dit levert uiteindelijk onvoldoende op. Unisys promoot daarentegen procesinnovatie als wezenlijke oplossing om tegen lagere kosten hetzelfde te bereiken.”

Bruggeman: “Unisys helpt door procesinnovatie zijn klanten om rendement te halen uit investeringen uit het verleden. Wij kunnen bestaande omgevingen zodanig optimaliseren of op een ander platform brengen, dat gedane investeringen daarmee een verlengde levenscyclus krijgen. Zowel aan de technologie- als aan de applicatiekant. Daarbij kijken we ook naar externe doelstellingen, zoals klanttevredenheid en kostenbeheersing.”

Procesinnovatie

Bosch vervolgt: “IT-organisaties hebben diep nagedacht over hoe de toekomstige infrastructuur eruit moest zien. Men is tegelijk een beetje vergeten om naar de eigen organisatie te kijken. Zoals gezegd: wij geloven in procesinnovatie, dus ook in kijken naar hoe de organisatie met deze vernieuwing mee verandert. Een belangrijke verbetering kan al gemaakt worden door bestaande systemen te moderniseren of beter te gebruiken. Je hoeft er niet steeds nieuwe systemen bij te zetten. Maak slimmer gebruik van de technologie en moderniseer de applicaties, maar besteed ook aandacht aan de organisatie zelf!” Bruggeman: “Nu is er een recessie gaande. Unisys is ervan overtuigd dat je niet altijd mee hoeft te doen aan alle technologiehypes. We moeten terug naar de kern van de problematiek en de zaak centraal regisseren. Slimmer gebruikmaken van bestaande zaken.”

Value Engineering

Bruggeman: “Optimaliseren van de technologie en applicaties is één ding, maar zorgen dat het planmatig en beheersbaar blijft, is zeker zo belangrijk. Unisys werkt bijvoorbeeld veel op basis van assessments, zowel voor de infrastructuur als voor het applicatielandschap. Het maakt daarbij niet uit of dat producten of toepassingen van Unisys zijn of van andere partijen. Grote organisaties willen natuurlijk niet afhankelijk zijn van één leverancier. Men heeft van iedere partij wel iets staan. Daardoor is ook de nodige wildgroei ontstaan. Die proberen we tegelijk te minimaliseren. Bij organisaties waarmee wij (nog) geen zaken doen, treden wij graag op als onafhankelijk adviseur om een second opinion te geven.” Bosch: “Staat een klant aan de vooravond van een verbetertraject, maar heeft die nog geen beeld van de mogelijke positieve effecten, dan kunnen wij ook helpen om een businesscase te maken. Door middel van Value Engineering zijn wij in staat om samen met de klant te kijken naar specifieke uitdagingen binnen zijn bestaande infrastructuur en applicaties, en om aanbevelingen te doen. Hiermee kan hij meteen zien wat de opbrengst zal zijn als hij bepaalde stappen zet. Dus vóóraf is er al kosten- en opbrengsteninzicht. Deze businesscase kan de klant vervolgens intern gebruiken. Van de kosten die aan onze dienstverlening zijn verbonden, verwacht de klant natuurlijk ‘pay-back’. Die krijgt hij beslist op de korte of iets langere termijn, en de businesscase geeft daar een helder antwoord op.”

Blueprints

Unisys maakt blueprints van alle activiteiten die het voor zijn accounts kan inzetten. Op het gebied van strategie, processen, applicaties en infrastructuur, lokaal en internationaal. Bruggeman: “De eerdere ervaringen moet je vastleggen, want daarmee kun je het proces verbeteren en een snelle start maken.” Bosch: “Maar onze blueprints zijn zeker geen dogma’s. Klanten kunnen zelf beslissen. Het is zeker geen ‘one size fits all’, want iedere organisatie kiest zijn specifieke invulling. aanvullend heeft Unisys daarnaast verschillende zogenaamde pre-scripted architectuurmodellen. Ook deze in de praktijk getoetste modellen kunnen een versnelling geven in het ontwerpen van geoptimaliseerde IT-oplossingen.” Bruggeman: “In de toekomst zullen wij bestaande componenten op een slimmere manier met elkaar laten ‘praten’. In de applicatiewereld zijn we op weg naar een meer servicegeoriënteerde architectuur, waarbij de verschillende componenten op een uniforme wijze met elkaar praten. In een dergelijk groeiscenario zijn risicospreiding en beheersbaarheid momenteel erg belangrijk. ‘always on’ wordt de nieuwe norm, want net als stroom en water moeten de systemen áltijd draaien.” Kortom, Unisys houdt zich bezig met de innovatie van bedrijfs- en IT-processen en ondersteunt zijn klanten, zeker in moeilijke tijden.

Procesinnovatie door Unisys betaalt zich zeker terug

Recente stories