Proactief en innovatief reageren op marktbehoeften

Ziggo is voor consumenten de gids op het gebied van tv, internet en telefonie in een snel veranderend technologisch landschap. Ziggo neemt die gidsfunctie met een groeiend aantal relevante diensten ook in voor zakelijke gebruikers, zodat ze succesvol online kunnen ondernemen.

Ziggo heeft de afgelopen tijd tal van nieuwe activiteiten gelanceerd die voor de consument het portaal vormen naar entertainment en infotainment. Zo zijn er nu apps voor diverse mobiele platforms, waarmee op smartphones en tablets naar alle populaire tv-kanalen gekeken kan worden. De komende zomer wordt Ziggo Dome in Amsterdam het nieuwe podium voor grote nationale en internationale artiesten. En zo staan er nog meer nieuwe activiteiten op stapel, die de consument de weg wijzen naar de vele mogelijkheden die hem nu en in de nabije toekomst online en offline ten dienste staan.

Alles-in-éénbundels

Ziggo wijst ook ondernemers graag de weg in de wirwar van technologische ontwikkelingen. “Onze organisatie is zodanig ingericht dat we alert kunnen inspelen op de veranderende behoeften van zakelijke gebruikers”, zegt Hendrik de Groot, Managing Director van Ziggo Zakelijk. “We werken ook voor hen op innovatieve wijze vanuit onze kracht als betrouwbare aanbieder van technologisch hoogstaande diensten en producten. Gebruikersgemak, functionaliteit en waardetoevoeging voor de business van zakelijke klanten zijn daarbij leidend.” Concreet gaat het om het aanbieden van bundels met de juiste communicatieoplossingen. Dit loopt parallel aan de behoeften van de consumentenmarkt: men wil graag alles-in-éénoplossingen. In dat opzicht verschilt een zakelijke gebruiker niet zozeer van de consument, zij het dat de bundels voor de zakelijke markt volledig zijn toegesneden op de specifieke behoeften van ondernemingen. Zo is er voor kleinere ondernemingen de bundel Office Basis, die bestaat uit snel internet, tv en telefonie. Deze alles-in-éénbundel is bedoeld voor ondernemingen met maximaal twee werkplekken, maar kan ook als component worden ingezet voor een aantal kleine vestigingen van meer omvangrijke bedrijven en organisaties. Voor grotere bedrijven is er nu ook de alles-in-éénbundel Office Plus, bedoeld voor ondernemingen met maximaal tien werkplekken. Behalve over snel internet en tv heeft de onderneming de beschikking over twee telefoonlijnen en twee ISDN-lijnen met in totaal tien telefoonnummers in plaats van twee bij Office Basis.

‘Gebruikersgemak, functionaliteit en toevoeging van businesswaarde zijn leidend’

Business continuity

Ziggo biedt tevens alle relevante diensten rond bedrijfsnetwerken. Dat gaat in de eerste plaats om de onderliggende communicatie en het datatransport via Ziggo’s eigen Hybrid Fiber Coax-netwerk (HFC-netwerk), maar ook om alle communicatie en datatransport via glasvezel. Met name de combinatie van beide is uiterst geschikt voor bedrijven en organisaties die moeten kunnen vertrouwen op honderd procent beschikbaarheid van breedbandverbindingen tegen aanvaardbare kosten. “Over de netwerken heen bieden we natuurlijk weer onze telefonie- en data/internetoplossingen. Ons uitgangspunt is het bieden van een zo hoog mogelijke business continuity”, aldus De Groot. In de toekomst worden wellicht aan het dienstenpalet ook videotoepassingen toegevoegd. Er is een groeiende marktbehoefte aan convergentie via uiteenlopende online kanalen, en een eigen tv-kanaal zal daar in toenemende mate deel van uitmaken. De Groot: “Ziggo kan uiteraard de technische realisatie daarvan voor zijn rekening nemen. Vanuit zijn oorsprong als distributeur van landelijke en regionale tv-stations biedt Ziggo een schat aan kennis en ervaring op het gebied van het leveren van content. Wij zijn nu volop bezig digitale, interactieve tv, en in de toekomst televisie over IP voor de zakelijke markt in te richten.”

Koppositie

Bij deze ontwikkelingen ligt de focus van de zakelijke dienstverlening van Ziggo overigens niet uitsluitend op het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook op zorg en onderwijs. De kosten in de zorg stijgen mede door de vergrijzing enorm, hetgeen de vraag naar kostenefficiënte oplossingen steeds meer doet toenemen. Daarnaast verwachten zowel zorgverleners als zorgafhankelijke mensen verbetering van de zorgkwaliteit en komt er een sterkere nadruk op zorg in de thuisomgeving. Door het inzetten van slimme technologie en door middel van nauwe samenwerking met zorginstellingen realiseert Ziggo steeds meer specifieke oplossingen op maat. Met digitale technieken en de beschikbaarheid van hogere bandbreedte zal het gebruik van internet-tv in de komende tijd steeds verder toenemen. Concreet gaat het daarbij om toepassingen die gericht zijn op de interactie tussen instelling en thuissituatie: zorg op afstand. Mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg staan niet alleen in contact met zorgverleners maar kunnen via sociale media ook contact onderhouden met buren, familie, vrienden en lotgenoten. De Groot: “We zijn met onze zakelijke dienstverlening dus proactief en innovatief bezig met het beschikbaar stellen van relevante technologische oplossingen aan ondernemingen en organisaties. We houden voortdurend de vinger aan de pols en reageren alert op marktbehoeften. In de meeste gevallen lopen we daar zelfs op vooruit en ontwikkelen we al oplossingen als de marktbehoefte alleen nog maar een trend is. Op die manier behouden we onze koppositie en zullen we ook in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen die onze klanten aan ons stellen.”

Proactief en innovatief reageren op marktbehoeften

Recente stories