Prestatiegarantie voor warmte-koudeopslagsystemen

Eneco richt zich volledig op de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen, -opwekking en -levering. Door het investerings- en exploitatierisico van warmte- en koudesystemen op zich te nemen kan het energiebedrijf klanten ondersteunen bij de keuze voor duurzaamheid. Ook zakelijk een interessant initiatief.

Eneco is een van de drie grote energiebedrijven in Nederland en is marktleider op het gebied van warmtelevering. De businessunit Warmte & Koude van Eneco houdt zich bezig met warmte- en koudevoorzieningen in de gebouwde omgeving. Eneco levert hiermee warmte voor ruimteverwarming, warm tapwater en koude voor koeling aan zowel consumenten als zakelijke klanten. In vooral de utiliteitsbouw is er een voortdurend streven om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Aansluiten op een bestaand warmtenet dat in de buurt ligt, is al een aanzienlijke stap vooruit om een betere energieprestatie te realiseren. Met meer dan tachtig jaar ervaring met grootschalige warmtenetten is Eneco ook de ideale partner voor warmte- en koudeopslagsystemen (WKO). Juist bij het gebruik van moderne WKO-installaties springen de voordelen van duurzaamheid in het oog. Veel projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers schrikken in eerste instantie terug voor de investeringskosten, die hoger kunnen uitvallen dan bij conventionele installaties. Dit is een van de voornaamste redenen waarom ze soms toch afzien van de toepassing van duurzame technieken. Eneco heeft echter een zeer interessante exploitatieconstructie ontwikkeld. “Wij nemen het investeringsrisico en exploitatierisico op ons”, zegt Wietze Fabriek, directeur Verkoop en Marketing bij Eneco Warmte & Koude. “We nemen alles van het WKO-systeem voor onze rekening: de financiering, de bouw, het beheer en het onderhoud. We ondersteunen projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en eigenaren met het vergunningentraject en de aanvraag van subsidies. Met ruim twaalf jaar ervaring met het bouwen en beheren van warmte- en koude-installaties bieden we onze klanten een geïntegreerde en duurzame energieoplossing die ze financiële zekerheid geeft, zonder verrassingen achteraf.”

‘Wij nemen het investeringsrisico en exploitatierisico van een WKO-systeem op ons’

 

Prestatiegarantie

Eneco hanteert bij WKO daarnaast een ingebouwde prestatiegarantie. Als de installatie niet optimaal presteert, krijgt het bedrijf hier zelf de rekening van. Een niet goed functionerend WKO-systeem verbruikt immers veel meer elektriciteit. “Een perfect presterend systeem is dus in ons eigen voordeel, omdat we het elektriciteitsverbruik van de WKO-installatie terugvergoeden aan de klant”, legt Fabriek uit. “Bovendien bevat ons tariefmodel een relatief hoog aandeel vaste kosten, maar zijn de variabele kosten een stuk lager. Dit is voor de eindgebruiker, de uiteindelijke huurder van het gebouw, erg aantrekkelijk. De energielasten zijn hierdoor voorspelbaar en transparant en veel minder volatiel.”

 

De klant ontzorgen

Eneco bouwt niet alleen nieuwe installaties, het energiebedrijf neemt ook bestaande systemen over. Het investeert en revitaliseert de WKO-installatie, zodat deze efficiënter en beter zal gaan presteren. De overdracht van het systeem levert de gebouweigenaar direct geld op en hij is verzekerd van uitstekend beheer en onderhoud. Hier hoort ook de facturatie aan de eindgebruiker bij. “We committeren ons voor 15, 20 of 30 jaar en ontzorgen daarmee de gebouweigenaar”, vertelt Fabriek. Eneco weet als geen ander wat er bij de instandhouding van een energievoorziening komt kijken. De exploitatie van WKO-systemen is Eneco op het lijf geschreven.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Multifunctionele gebouwen staan momenteel volop in de belangstelling. Steeds vaker onderzoeken ontwikkelaars hoe meerdere functies, zoals wonen, werken, winkelen en recreëren, kunnen worden gecombineerd op een klein oppervlak, of zelfs in één gebouw. Het is dan heel aantrekkelijk om de energievoorziening te delen met een buur. Het delen van een installatie zorgt voor een lagere ‘total cost of ownership’, en een combinatie of uitwisseling van de energievraag kan leiden tot een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Ook is er een noodzaak voor gebouweigenaren om aandacht te besteden aan de duurzaamheid van hun panden, zodat deze hun waarde behouden. Uiteraard zijn er diverse manieren om gebouwen een upgrade te geven. Eneco ondersteunt gebouweigenaren bij de verduurzaming van de energievoorziening. Wietze Fabriek is enthousiast: “We hebben hier een aantal kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossingen voor. We combineren bijvoorbeeld een aansluiting op het milieuvriendelijke warmtenet met de duurzaamheid van een WKO-systeem waaraan een duurzaamheidslabel gekoppeld is, zoals BREEAM.”

 

Schat aan kennis

Eneco heeft zich in slechts een paar jaar tijd losgemaakt van de werkwijze van orthodoxe energiebedrijven en is een heel eigen koers gaan varen. Het bedrijf heeft zich compleet vernieuwd nadat het zich realiseerde dat het direct in actie moest komen om energie betaalbaar en beschikbaar te houden. Duurzaamheid is dan het enige antwoord. Eneco heeft ook het eigen hoofdkantoor volledig duurzaam en energiebewust ingericht, maar de duurzaamheidsgedachte gaat uiteraard verder dan het ontwerp en de inrichting van het eigen kantoor. “We hebben de nadrukkelijke wens om onze klanten te ondersteunen bij de verwezenlijking van soortgelijke ambities”, benadrukt Fabriek. “We kunnen dit omdat we in de afgelopen decennia een enorme schat aan kennis en praktijkervaring hebben verworven. Bovendien houden we voortdurend de vinger aan de pols om te zien hoe warmte- en koudevoorzieningen nog duurzamer en energiezuiniger kunnen. We nemen hierbij altijd nieuwe energietechnieken in overweging zodra ze bewezen hebben energetisch en economisch goed te presteren en betrouwbaar in gebruik te zijn.”

Prestatiegarantie voor warmte-koudeopslagsystemen

Recente stories