Pragmatiek nu belangrijker dan ooit

Ctac voorziet bedrijven in onafhankelijke ICT-oplossingen om hun businessprocessen optimaal te ondersteunen. Door de combinatie van technische en marktgerichte kennis van ervaren consultants levert het bedrijf doelgericht en efficiënt maatwerk. En met zijn pragmatiek en ondernemersmentaliteit staat Ctac dicht bij de klant.

Met meer dan 500 medewerkers en vestigingen in Nederland, België en sinds kort ook Duitsland, timmert Ctac vol zelfvertrouwen aan de weg. De dienstverlening van het bedrijf bestaat in de kern uit consulting, managed services en het leveren van software. “Ons portfolio omvat het volledige spectrum aan services, van het analyseren van de klantbehoefte tot en met het continu optimaliseren van systemen”, stelt CEO Bart Hogendoorn. Volgens hem levert Ctac weliswaar diensten aan enkele grote ondernemingen, maar ligt de focus toch vooral op bedrijven die minder dan 500 miljoen omzet draaien. “We zijn gespecialiseerd in onder meer retail, utilities, logistiek en food & feed, maar sinds kort ook in de markt van woningcorporaties. Branchekennis vormt daarbij een noodzakelijke voorwaarde voor onze werkwijze. Alleen door de specifieke business en uitdagingen van de klant te begrijpen, kun je immers actief met hem meedenken over de optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen.”

Standaard maatwerk

Ctac voorziet voornamelijk in ErP-gerelateerde oplossingen. Het bedrijf opereert daarbij platformonafhankelijk, zodat het een opdrachtgever de meest gunstige propositie kan voorleggen. “Ieder project sluit naadloos aan op de omvang en aard van de bedrijfsprocessen van de klant”, licht COO Harrie van Groenendael toe. “We leveren maatwerk, maar dan wel op basis van standaard-ICt-elementen. Deze methode is goedkoper én doelgerichter dan het per project opnieuw ontwerpen van componenten. Onze bouwstenen staan immers een hoge mate van flexibiliteit toe, zodat we ze per situatie iedere keer weer op een unieke manier weten te combineren. Dit biedt onder andere als voordeel dat je goed kunt schatten in welke bandbreedte de kosten van een project zullen lopen.” Ctac levert zijn projecten zodanig op, dat ze voor lange tijd efficiënt beheerd kunnen worden. Volgens Van Groenendael is het echter onvermijdelijk dat een systeem aangepast moet worden om de effectiviteit ervan te continueren. “Bij marktontwikkelingen moet je ICt-omgeving afgestemd blijven op de business. Dat vraagt om een snelle reactie, die met standaardelmenten relatief gemakkelijk te realiseren is. Hoe perfect een systeem ook blijft draaien en geïntegreerd is in het bedrijf, het zijn uiteindelijk de werknemers van een opdrachtgever die er de winst mee moeten behalen. Daarom trainen we hen uitgebreid in het omgaan met de nieuwe ICt-omgeving.”

Ondernemersmentaliteit

Het in 1992 opgerichte Ctac is van oorsprong een samensmelting van een aantal kleinere ondernemingen. Volgens Hogendoorn kenmerkt de cultuur binnen het bedrijf zich nog steeds door een ondernemersmentaliteit. “Zo kunnen we heel flexibel en snel een projectteam vormen”, illustreert hij. “We zijn daar heel pragmatisch in: onze organisatiestructuur moet het belang van de klant dienen, niet remmen. Daarom stellen we onze projectteams ook heel bewust zo samen, dat alle benodigde kennisdisciplines erin vertegenwoordigd zijn. Ongeveer de helft van de mensen is puur ICt-specialist, de andere helft bestaat uit ICt-generalisten die eerder gewerkt hebben in de branche waarin de klant actief is.” De projectteams vormen door hun multidisciplinaire samenstelling de schakel tussen techniek en praktijk. tegelijkertijd fungeren ze voor individuele werknemers als continu ontplooiingsplatform. “Onze consultants ontwikkelen zich heel praktijkgericht”, vertelt Hogendoorn. “Ze hebben verantwoordelijkheden die heel dicht tegen de processen van de klant aan zitten en spijkeren zo als het ware automatisch hun kennis bij. Het gaat daarbij niet alleen om marktgerichte kennis, maar ook om het opdoen van ervaring in het toepassen van technische kennis. Naast deze praktijkervaring bieden we onze medewerkers uiteraard ook puur technische scholing, zodat onze dienstverlening ook in de toekomst breed georiënteerd blijft.”

Oerwoud

kijkend naar de toekomst, voorziet Van Groenendael dat de dienstverlening van Ctac met de ontwikkelingen mee zal groeien. Als voorbeeld noemt hij SaaS. “Door de opkomst van dit online aanbieden van software zal een oerwoud aan verbindingsmogelijkheden ontstaan. We zullen ons hierdoor een weg gaan kappen, zowel op het gebied van de fysieke logistiek als in de variatie aan licentiemodellen. Een opdrachtgever blijft immers van ons verwachten dat wij voor hem inzichtelijk maken wat de aanloop- en gebruikskosten, de flexibiliteit en het gebruikersgemak van iedere oplossing zijn.” Daarnaast verwacht Van Groenendael dat Ctac vaker dan voorheen zelf nieuwe producten gaat ontwikkelen. “Het uitgangspunt blijft wel dat we bij voorkeur gebruikmaken van wat leveranciers al bieden”, nuanceert hij. “Je ziet echter steeds vaker dat de markt niet voorziet in een specifieke functionaliteit. Vanuit onze ervaring en kennis zijn wij in staat om in dat geval alsnog voor een klant een effectieve oplossing zelf te ontwerpen. Zo hebben we voor de retailbranche een kassa in internetomgeving gebouwd. Daarmee is Ctac doorgegroeid tot een partij die de markt ook rechtstreeks beïnvloedt.”

Pragmatiek nu belangrijker dan ooit

Recente stories