Politie op weg naar één landelijke ICT-architectuur

Sinds 1 januari 2013 hebben we in Nederland de nationale politie. De politie staat hiermee voor een gigantische operatie. In navolging van de vorming van één landelijk politiekorps volgt de ontwikkeling van één landelijke ICT-architectuur. Een enorme uitdaging voor alle ICT-disciplines.

Maar liefst 1600 ICT’ers van de politie, Dienst ICT (het voormalige vtsPN) hebben er hun handen vol aan. En met de nieuwe landelijke ICT-architectuur op komst zijn nieuwe ICT’ers nodig. ICT’ers die niet alleen de ambitie hebben om de maatschappij veiliger te maken, maar ook de drive om de dienstverlening aan burgers te verbeteren.

Initiatiefrijke ICT’ers vullen bij de politie, Dienst ICT hun eigen toekomst in

Veiliger maatschappij

De maatschappij wenst meer ‘blauw’ op straat. ICT-ontwikkelingen moeten dat mede mogelijk maken: betere ICT maakt dat de agent meer tijd heeft voor het ‘echte’ werk. Goed geïntegreerde landelijke ICT-systemen voor alle politie-eenheden bieden voordelen en verhogen de veiligheid. Pascal Werensteijn, teamleider ELA (Exploitatie Landelijke Applicaties) bij de Dienst ICT, ziet kansen: “De agent kan zijn taken efficiënter uitvoeren. Bovendien vergroot het de pakkans en dus het oplossingspercentage van misdrijven. Veiligheid, vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid én toegankelijkheid van informatie spelen voortdurend een cruciale rol. Bij een aanhouding moet een agent bijvoorbeeld snel over relevante informatie kunnen beschikken. Bijvoorbeeld of de persoon in kwestie vuurwapengevaarlijk is.”

Dankzij snellere informatie-uitwisseling tussen politie-eenheden zijn ook relatief eenvoudige delicten makkelijker op te lossen. “Denk bijvoorbeeld aan een autodiefstal in Amsterdam die realtime in Groningen bekend wordt. Voorheen was die informatie niet direct in alle korpsen beschikbaar, maar met een geïntegreerd landelijk systeem kan de autodief direct in Groningen van de weg geplukt worden”, aldus Pascal Werensteijn.

Efficiëntere processen

De werkzaamheden van de Dienst ICT bij de politie zijn zeer divers. Variërend van ‘gewone’ kantoorautomatisering tot ICT-technieken in auto’s en zelfs in helikopters. Van automatische nummerbordherkenning (ANPR) en Video Content Analyse (VCA) tot aan de ontwikkeling van intelligente zoektools voor rechercheurs om bijvoorbeeld sneller kinderpornocriminelen op te sporen. De Dienst ICT ontwikkelt ook zelf, maakt eigen architectuur en test applicaties.

 

De ICT beperkt zich natuurlijk niet tot de politieorganisatie. Wetenschappelijk onderzoeker, Peter Duin: “De samenwerking met externe partners vraagt eveneens om nieuwe en andere ICT-oplossingen. Denk aan de continue informatieoverdracht tussen politie en ketenpartners als brandweer, OM, CJIB, marechaussee, en ook internationaal, zoals het uitwisselen van data met Europol.”

 

De politie brengt de huidige zeven rekencentra de komende jaren terug naar één virtueel rekencentrum, verspreid over vier locaties. “Centralisatie van de data en het aanbieden van een gestandaardiseerde omgeving (in techniek en werkprocessen) voor alle politiemedewerkers in Nederland dragen bij aan een efficiënte politieorganisatie”, motiveert Pascal Werensteijn. Peter Duin vult aan: “Ook kijken we hoe we efficiënter met onze huisvesting kunnen omgaan. Moeten we alle werkplekken handhaven? Denk aan ‘Het Nieuwe Werken’ via laptops en smartphones op elke willekeurige plek. Dit vraagt het nodige van de infrastructuur. De eisen aan beheerbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van politie-informatie liggen immers heel hoog.”

Kansen voor ICT’ers

Wat kenmerkt de cultuur van de politieorganisatie? Pascal Werensteijn: “Maatschappelijke verantwoordelijkheid telt zwaar voor onze ICT’ers. We kennen een enorme gedrevenheid in een informele omgeving. Als er problemen zijn, staan collega’s direct voor elkaar klaar!” Binnen de omvangrijke ICT-organisatie van de politie is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, interne doorgroei en afwisseling van werkzaamheden. Behalve integriteit en zelfredzaamheid, is initiatief een goede eigenschap voor een mooie carrière. “Als een ICT’er kansen ziet, dan kan hij die bij ons pakken”, benadrukt Pascal Werensteijn. “Ik begon mijn carrière bij een korps. Na een functie als systeemspecialist stapte ik over naar het management binnen de organisatie. Ik kreeg de mogelijkheid om een nieuwe afdeling op te zetten, waarvan ik nu teamleider ben. Wat ik hier zo mooi vind? Ik mag me in zoveel zaken mengen. Dat bijdragen met mijn kennis en expertise geeft veel voldoening.” Zijn collega Peter Duin is de politie al ruim dertig jaar trouw. “Ik startte destijds in een klein korps. Globaal loopt mijn politieloopbaan van systeembeheerder, netwerkbeheerder tot adviseur ICT. Dat heeft geleid tot mijn huidige functie als wetenschappelijk onderzoeker met een sterke focus op onderzoek en innovatie. Voor het in kaart brengen van functionele behoeften heb ik contacten met agenten, rechercheurs of met de hoofdcommissaris, maar ook met universiteiten en bedrijven.”

Samenvattend: bij de politie, de grootste werkgever van Nederland, krijgen ICT’ers alle ruimte om hun eigen toekomst vorm te geven. Een ICT-carrière in een cultuur van grote maatschappelijke betrokkenheid blijft altijd boeien.

Politie op weg naar één landelijke ICT-architectuur

Recente stories