Persoonlijke keuzes in collectieve jas

Wat Nationale-Nederlanden betreft gaat collectiviteit uitstekend samen met persoonlijke keuzes, aldus Michel van Elk, CEO Leven bij Nationale-Nederlanden en verantwoordelijk voor producten en services met betrekking tot levensverzekeringen en pensioenen.

Persoonlijke keuzes in collectieve jas

De pensioendiscussie ging oorspronkelijk over de toegenomen mobiliteit en flexibilisering van arbeid enerzijds en over de lage rentes en de gestegen levensverwachting anderzijds. Michel van Elk betreurt dat in de discussie de dekkingsproblematiek lijkt te overheersen. In de vrije markt zien we veel animo richting collectief georganiseerd DC (defined contribution) met individuele keuzes. “Bij persoonlijke keuzes lijkt het ten onrechte of daarmee alle solidariteit overboord gaat – een gemiste kans voor het draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel.”

‘Steeds meer werkgevers zijn bereid om te investeren in pensioenadvies aan de werknemer’

Pensioen van de toekomst
Het pensioen van de toekomst moet passen bij de veranderde arbeidsmarkt, voldoen aan keuzebehoeften van deelnemers en geen valse beloften wekken. Daarom moet de deelnemer goed begrijpen wat zijn pensioen behelst. “Het pensioen moet niet langer anoniem, vaag en ver weg zijn”, stelt Van Elk. “Maak het persoonlijk, dichtbij en concreet. Nationale-Nederlanden zet in 2019 verder in op het persoonlijke pensioen. Wij geloven in het collectieve pensioen, maar met keuzevrijheid voor deelnemers. Daarbij delen deelnemers sterftekansen, arbeidsongeschiktheid en het langlevenrisico en beleggen ze collectief met afzonderlijke keuzemogelijkheden.

Op basis van de Wet verbeterde premieregeling kun je ook na je pensioendatum doorbeleggen en dat kan voordelen hebben. Naast doorbeleggen kunnen deelnemers ook altijd een gegarandeerd pensioen inkopen. In de DC-wereld zien we dat controle van deelnemers over hun pensioenvermogen bijdraagt aan hun pensioenbewustzijn.”

Maar het is ook belangrijk dat mensen in hun keuzes worden begeleid. “Gelukkig gebeurt dat steeds meer: bijvoorbeeld werkgevers blijken in toenemende mate bereid om te investeren in advies aan de werknemer. Dat is een mooie ontwikkeling omdat Nederlanders steeds meer eigen financiële verantwoordelijkheid krijgen. En het kan perspectieven bieden voor adviseurs die hun adviesrol aan werkgevers kleiner zien worden nu financiële producten veranderen.”

Sterkten koppelen
Terwijl de pensioendiscussie voortduurt, verloopt de integratie met Delta Lloyd ondertussen zeer voorspoedig. Van Elk: “Door vooraf de sterke punten van beide bedrijven te inventariseren, zijn we erin geslaagd om de klantgerichtheid en ondernemerszin van Delta Lloyd te behouden en te koppelen aan de kracht van Nationale-Nederlanden. Tegelijkertijd hebben we producten doorontwikkeld en nieuwe producten in de markt gezet. Dat wordt sterk gewaardeerd door onze klanten.”

Recente stories