Pensioendeelnemers zelf aan het stuur

Als gespecialiseerde pensioenverzekeraar wil Zwitserleven mensen laten genieten van een financieel gezonde toekomst. Pensioendeelnemers moeten daarbij veel meer zelf aan het stuur komen, vindt de pensioenverzekeraar, want “Wie zelf de juiste zaken op tijd regelt, kan nu al het Zwitserleven Gevoel hebben.”

“Bij Zwitserleven voelen we ons dag in dag uit verantwoordelijk voor de financiële toekomst van mensen. We willen mensen in staat stellen te genieten van later. Zwitserleven onderscheidt zich daarbij met hoogwaardige producten en diensten, zoals blijkt uit de waardering van onze klanten. Alles wat we doen en ontwikkelen, testen we met werkgevers én werknemers. Dat zorgt er ook voor dat we samen met hen kunnen werken aan innovatieve oplossingen op het gebied van pensioen. Waarbij de focus juist ook ligt op het streven om deelnemers zelf aan het stuur te krijgen van hun pensioen.”

Duurzaam

Naast een sterke betrokkenheid en inbreng van de pensioendeelnemers behoort ook duurzaamheid tot de belangrijke doelstellingen van Zwitserleven, aldus Edixhoven. “Verdere verduurzaming van pensioen kun je realiseren door rekening te houden met demografische ontwikkelingen, maar ook door digitalisering. Waarom sturen we nog zo’n papierberg aan UPO’s (Uniform Pensioenoverzicht) uit omdat de wet dat voorschrijft? Als onze klanten dat digitaal willen en ze vinden dat ze goed geïnformeerd zijn doordat je ze inzicht geeft in plaats van data en informatie, dan doe je het goed. Vandaar dat we dit jaar als eerste in Nederland onze klanten een YouTube-achtig pensioenoverzicht zullen geven.”

“Als we praten over het verduurzamen van pensioen, dan hebben we het nadrukkelijk over verantwoord beleggen”, geeft Edixhoven aan. “We mogen namens onze klanten ruim 17 miljard euro aan pensioengelden beleggen. Als een van de weinige, zo niet de enige, pensioenverzekeraar in Nederland doen we dat op een volledig duurzame wijze. We beleggen voor een goede pensioenregeling voor onze klanten, maar we doen dit ook met het oog op een beter toekomstperspectief voor mens en milieu. We gaan de dialoog aan met bedrijven die niet (geheel) aan de criteria voldoen.”

‘Wie zelf de juiste zaken op tijd regelt, kan nu al het Zwitserleven Gevoel hebben’

Pensioenen niet gekort

Zwitserleven is actief in het segment van de grotere ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf, met daarnaast een fors aantal dga’s (directeuren-grootaandeelhouders) als pensioenklant, vertelt Edixhoven. “We bedienen zo’n 15.000 werkgevers met in totaal ruim 700.000 werknemers. “We zouden heel graag ook oplossingen gaan aanbieden voor freelancers – zelfstandigen zonder personeel – omdat we het een democratisch onrecht vinden dat deze grote groep van 800.000 mensen in feite buiten het Nederlandse pensioensysteem staat. We hebben ook al een naam voor zo’n pensioenoplossing voor zelfstandigen – Zwitserleven Zelfstandigen Pensioen (ZZP) – het wachten is alleen nog op een verandering in de wetgeving voordat we dit pensioen kunnen aanbieden.”

Naast de ruim 700.000 pensioendeelnemers zijn er nu zo’n 70.000 mensen die van Zwitserleven hun pensioen ontvangen. “Op dat pensioen gaat ook niet gekort worden”, benadrukt Edixhoven. “Afstempelen is bij ons niet aan de orde. De financiële kracht van Zwitserleven als verzekeraar wordt gemeten naar solvabiliteit, en die bedroeg medio dit jaar een heel nette 242 procent. Het Zwitserleven Gevoel is dus ook in economisch onzekere tijden zeker haalbaar.”

“Dat Zwitserleven Gevoel kunnen onze klanten nu al hebben”, legt Edixhoven uit. “Onder het motto ‘Het voordeel van vooruitdenken’, bieden we eenvoudige en transparante adviezen, diensten en producten. Wie goed vooruitdenkt over later en op tijd de juiste zaken regelt, kan zowel nu als later Het Zwitserleven Gevoel hebben. Het is mooi om te zien dat we steeds meer klanten over de streep trekken om met ons dit pad op te gaan.”

Onnodig complex

Pensioenen zijn onnodig complex gemaakt, meent Edixhoven. “Door het terug te brengen tot de essentie – nu sparen zodat je later inkomen hebt – kun je het ook veel eenvoudiger en inzichtelijker maken. Om dat te bereiken, moet je zorgen dat je de verantwoordelijkheid terugbrengt naar de deelnemers, die dan vanzelf ook gaan nadenken hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Het wordt tijd dat werkgevers en ook deelnemers zelf keuzes kunnen maken waar ze hun pensioenen onderbrengen en hoe ze met pensioen omgaan. Het pensioen moet veel dichter bij de mensen gebracht worden.”

In Nederland is met het Pensioenregister al een goede stap gezet richting betere pensioencommunicatie, meent Edixhoven. “Ik vind dat we er nu met z’n allen naar toe moeten werken dat we van papier overschakelen naar digitaal en dat we van informatie naar echt inzicht gaan. Als Zwitserleven leveren we daarin een actieve bijdrage, vanuit onze verantwoordelijkheid en vanuit het gegeven dat we mensen in huis hebben die er ook echt verstand van hebben.”

Zwitserleven houdt regelmatig pensioenbijeenkomsten waarin aan deelnemers uitgelegd wordt hoe hun pensioen in elkaar steekt. Edixhoven: “Daar horen we heel direct waar pensioendeelnemers behoefte aan hebben en wat we zelf en ook anderen beter zouden kunnen doen. We zien de laatste jaren dan ook een heel significante stijging van de klanttevredenheid bij zowel werkgevers als deelnemers, juist omdat we veel meer interactie met beide groepen hebben. Zwitserleven heeft nu de hoogste tevredenheidsscore in de markt. Ik ben trots op de collega’s die dat bewerkstelligen. Maar het kan en moet nog veel beter!

Pensioendeelnemers zelf aan het stuur

Recente stories