Partner in warmte- en koudeoplossingen

Eneco Warmte & Koude bestaat uit een groep van zo’n 250 specialisten die zich dagelijks richt op het ontwikkelen en realiseren van duurzame warmte- en koudeoplossingen om klanten een optimaal wooncomfort te kunnen bieden. Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit bij Eneco.

Energie en duurzaamheid zijn twee begrippen die al lange tijd volop in de belangstelling staan, zowel bij bedrijven als bij de consument. De speurtocht naar alternatieve milieuvriendelijke energiebronnen wordt breeduit in de media besproken. Altijd voldoende energie die voor iedereen beschikbaar is, is haalbaar volgens Eneco. Mits wij maximaal inzetten op de winning en distributie van duurzame energie. Het Rotterdamse energiebedrijf is marktleider in warmtelevering en heeft al meer dan vijftien jaar ervaring met duurzame energie. Eneco heeft trouwens meer dan tachtig jaar ervaring met warmtenetten, na de start midden jaren twintig in Utrecht. “Wij ontwikkelen warmtenetten op basis van warmtetoevoer uit onder andere elektriciteitsproductie, biomassa-installaties en aardwarmte”, vertelt Frank Kersloot, directeur Operations bij Eneco Warmte & Koude. “Naast warmte leveren wij ook koude met behulp van warmte-/koudeopslag, maken we koude uit warmte via absorptie- en adsorptiekoelmachines en leveren we koude die wordt onttrokken uit het Maaswater. Inmiddels hebben wij ook al vele geslaagde koudeprojecten gerealiseerd.”

Marktgerichte organisatie

Frank Kersloot is al vanaf de start betrokken bij Eneco Warmte & Koude. In 2006 is het idee ontstaan om een aparte businessunit binnen Eneco te ontwikkelen en op te richten die zich specifiek richt op de productie en levering van warmte en koude. “De oprichting van een aparte businessunit kwam voort uit het denken over duurzaamheid in onze organisatie”, legt Kersloot uit. “Zo is er een groep van zo’n 250 specialisten ontstaan die zich dag in, dag uit met duurzame en energie-efficiënte warmte- en koudeoplossingen bezighoudt.”

Kersloot is de juiste man op de juiste plek, want voordat hij gevraagd werd om de leiding van de afdeling Operations bij Eneco Warmte & Koude op zich te nemen, hield hij zich bezig met de realisatie van windparken en warmtekrachtcentrales. “Ook de markt was er rijp voor”, zegt Kersloot. “De beleidsmakers in de woningbouw en de utiliteitsbouw zoeken naar oplossingen om de energieprestatie van hun gebouwen te verbeteren. Aansluiting op een collectief warmte- of koudesysteem helpt terdege om de gewenste energieprestatie te bereiken. En de ontwikkelingen staan niet stil.”

Samenwerking

Een duurzame energie-installatie bouw je voor vijftien tot dertig jaar. Dat moet dus goed gebeuren. Eneco Warmte & Koude pleit er daarom voor om zo vroeg mogelijk bij het ontwerp- en bouwproject betrokken te worden. Een comfortabel klimaat in een woning of in de werkomgeving is vanzelfsprekend. De vraag naar koeling wordt daarbij steeds groter. “Wij schuiven het liefst al aan in de fase van het voorlopige ontwerp”, aldus Kersloot. “Zo kunnen we de optimale en meest kosteneconomische energetische oplossingen voor de verwarming en koeling van een gebouw implementeren. We zoeken naar een warmte- en koudeoplossing die we op lange termijn kunnen laten presteren. Was het vroeger zo dat Eneco aan het eind van een bouwproject werd ingeschakeld om gas en elektriciteit aan te sluiten, voor warmte- en koudelevering is er sprake van een heel andere wisselwerking. We werken nauw samen met alle bouwpartijen: de ontwikkelaar, de bouwer/aannemer en de installateur. Dit doen we gedurende het gehele bouwproces, dat in sommige gevallen wel tien jaar of langer kan duren. Deze samenwerking is ook van cruciaal belang voor het realiseren van een comfortabel binnenklimaat voor de eindgebruiker. De warmte- en koude-installatie van Eneco en de verwarmingsinstallatie in een woning of kantoorruimte moeten daarvoor perfect op elkaar zijn afgestemd.”

‘Ons gelijk komt gedurende de exploitatie’

Continuïteit

Met ruim tachtig jaar ervaring in warmtedistributie kan Eneco bogen op een schat aan kennis op dit gebied. Het bedrijf investeert fors in pilots en geavanceerde systemen. Om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen en te bedienen is er bijvoorbeeld een moderne Operations Desk ingericht, die 24 uur per dag de installaties bewaakt en bereikbaar is voor klanten. Continuïteit in levering staat bij Eneco hoog in het vaandel. “Onze netten zijn zo ingericht, dat er altijd een back-upmogelijkheid is en we zetten hoog in op preventief onderhoud”, verklaart Kersloot. “Wij doen voortdurend onderzoek naar wat de klant wenst, en passen onze systemen en processen daarop aan. Dat is een on-going proces. Wij maken alleen gebruik van ‘proven technology’-installaties die bewezen hebben energetisch en economisch goed te presteren. Zo kunnen wij te allen tijde leveren wat de klant nodig heeft.”

Volwaardige bouwpartner

Eneco Warmte & Koude streeft ernaar om een volwaardige bouwpartner te zijn voor ontwikkelaars en bouwbedrijven. De organisatie investeert in projecten en trekt zo een deel van het risico naar zichzelf toe. Eneco zit er in voor de lange termijn. Kersloot: “Ik zeg wel eens dat ons gelijk komt gedurende de exploitatie. Daar ervaar je het resultaat van keuzes die je bij de start van een project samen hebt gemaakt. Wij investeren in mensen en kennis om die juiste keuzes te kunnen maken. Onze klant kan rekenen op een comfortabele warmte- en koudevoorziening vandaag, morgen en over dertig jaar. Daar staan wij voor.”

Partner in warmte- en koudeoplossingen

Recente stories