Partner in gezond ondernemen

ArboNed helpt het mkb om verzuim te voorkomen en verlagen. Om betekenisvol en efficiënt te zijn, heeft ArboNed zijn dienstverlening deels gedigitaliseerd. “We helpen mensen op een duurzame, betaalbare en toegankelijke manier om gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven.”

Partner in gezond ondernemen

Verspreid over Nederland zijn er ruim 63.000 werkgevers bij ArboNed aangesloten. “Zij kunnen online direct en gemakkelijk een beroep op onze dienstverlening doen”, zegt algemeen directeur Nathalie de Geus. “Zo vergroten we onze toegankelijkheid 24/7. We geven bijvoorbeeld online voorlichting en training over hoe werkgevers een gezonde en veilige werkomgeving kunnen creëren die voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook bij de aanpak van verzuim bieden we diverse online mogelijkheden. Hierbij streven we altijd naar een optimale balans tussen human en digital. We bieden onze klanten zowel fysiek als digitaal ondersteuning. Flexibel, op maat en passend bij de behoefte van onze klanten.”

‘We streven altijd naar een optimale balans tussen human en digital’

Kennispartner

“Met 674.000 medewerkers die via hun werkgevers bij ArboNed aangesloten zijn, beschikken we over een schat aan data”, zegt directeur medische zaken Redmer van Wijngaarden. “Via gerichte analyse kunnen we in een vroeg stadium verzuimrisico’s (h)erkennen en daarop acteren om erger te voorkomen. Dit kan per branche of zelfs per individueel bedrijf. Zo bieden onze professionals altijd de juiste actie op het juiste moment. Onze data geven op ieder moment een representatief beeld van de gezondheid van werkend Nederland. Een unieke positie die ertoe leidt dat we vaak als eerste verzuim- en gezondheidstrends signaleren én hierop kunnen anticiperen. We delen deze kennis onder meer via maandelijkse persberichten. Ook werken we samen met bijvoorbeeld universiteiten en het RIVM. Zo dragen we bij aan onderzoek en kennisontwikkeling binnen ons vakgebied. En proberen we samen de impact die verzuim heeft op bedrijven, de gezondheidszorg en het sociale leven nog verder te verlagen.”

Pionieren

“Positief, scherp en vernieuwend: dat zijn onze kernwaarden”, zegt De Geus. “Ze vormen de basis voor onze digitale transformatie, ook intern. Om efficiënter te werken, hebben we bijvoorbeeld (gestandaardiseerde) processen geautomatiseerd. Onze professionals krijgen daardoor meer ruimte om hun capaciteit voor klanten in te zetten. Zij kunnen zich hier volop ontwikkelen: als mens en als specialist. We proberen bijvoorbeeld datagedreven de verzuimduur te voorspellen en daarop voor te sorteren met innovatieve dienstverlening. Dit pionieren maakt ons werk uniek, uitdagend en van nog meer betekenis.”

Recente stories