Partner in elk bouwproject

Integrale renovatie en vernieuwbouw, dat is Breijer Bouw en Installatie op het lijf geschreven. Als autoriteit op dit gebied maakt de organisatie in elk project opnieuw het verschil. Hoe komt dat? Breijer bekijkt alle projecten vanuit het facilitymanagement.

“Wat men mogelijk weet, is dat wij de partner zijn in elk bouw- en installatieproject”, begint Erik Diekmeier, commercieel directeur Breijer. “Renovatie, bouw, vernieuwbouw, installatie, afbouw en onderhoud: Breijer is de totaalleverancier.” Tokunbo Weststeijn, algemeen directeur Breijer, zegt: “Maar wel een die, als onderdeel van Facilicom Services Group, de projecten bekijkt vanuit de invalshoek van facilitymanagement. En daarmee onderscheiden we ons. Wij hebben de juiste mensen op de juiste plek.”

Volgens Diekmeier kun je als je alle disciplines onder één dak hebt, meedingen naar de grotere aanbestedingen. “Je ziet dat overheden zelf ook meer en meer clusteren.” Breijer Bouw en Installatie is al meer dan zestig jaar partner in elk bouwen installatieproject. De organisatie werkt voor overheidsinstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers. En ook voor onroerendgoedbeheerders, de retail, gezondheidsinstellingen en scholen. De formule van Breijer staat garant voor kwaliteit, continuïteit en efficiency. Deze aspecten vormen steeds het solide fundament voor elk project.

Integrale renovatie

Diekmeier stelt voor om aan de hand van een casestudy dieper in te gaan op de integrale renovatie en het buitengewone belang ervan. Het is in de lente van 2008 als Breijer aan de vooravond staat van de renovatie van het grote kantoorpand van Ziggo, leverancier van tv en internet via de kabel. Het pand, met een oppervlakte van zo’n 1 2.000 vierkante meter, is gebouwd in de jaren zeventig. Diekmeier: “Om het aan de huidige maatstaven van energiereductie, veiligheid en comfort aan te passen moest het helemaal worden gestript. Alleen de gevels zijn blijven staan.” Er ligt een harde opleveringsdatum: 24 april 2009. Maar Breijer gaat de uitdaging aan om alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden te verzorgen, en slaagt daarin. Met behulp van alle betrokken partijen. Diekmeier: “De bouw is in vijf fasen opgeleverd. Vleugel voor vleugel. Op cruciale momenten van de renovatie liepen er zo’n zestig Breijer-medewerkers op de site.” In het ontwerp is ook rekening gehouden met groei: er kan een verdieping bovenop worden gebouwd. De energievoorziening in het pand blijkt een extra uitdaging. Daar komt opnieuw de kwalitatieve expertise van Breijer om de hoek kijken. Wat is de situatie? De nieuwe huurder blijkt meer vermogen nodig te hebben dan de vorige huurder. Het opwaarderen van de bestaande transformator blijkt geen uitkomst. Er wordt uiteindelijk gekozen voor een nieuwe transformator in een nieuwe behuizing. Met alle consequenties … extra bekabeling, een inbreuk op de krappe planning en gesprekken met het energiebedrijf. Hoe heeft Breijer deze complexe renovatie stuurbaar gehouden? Diekmeier stelt dat dit maar op één manier kan: “De doorslaggevende factor is communicatie. Iedereen heeft zich constructief opgesteld. Op de lastigste momenten zijn alle partijen met elkaar in gesprek gebleven. Daarin ligt het succes.”

Meerjarenonderhoud

Enthousiast geworden van deze mooie case en de kwaliteiten die Breijer in huis heeft, haalt Weststeijn PPS (Publiek Private Samenwerking) Doetinchem aan om ook het belang van meerjarenonderhoud te illustreren. “Per 1 november dit jaar moet het nieuwe belastingkantoor in Doetinchem opgeleverd worden. We staan hiermee opnieuw voor een uitdaging, want de strenge winter heeft maar liefst zestig dagen bouwvertraging opgeleverd.” In een PPS-constructie bouwt Facilicom en dus ook Breijer het nieuwe belastingkantoor. “Uniek aan dit project is dat Facilicom als zelfstandige partij vrijwel volledig invulling geeft aan een DBFMO-contract – Design, Build, Finance, Maintain en Operate – met de gemeente Doetinchem. Dit houdt in dat Facilicom naast de financiering, het ontwerp en de bouw, de komende vijftien jaar ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en de facilitaire diensten.” Diekmeier vult aan dat het bouwteam al in detail bezig is met het onderhoud: “Hoe zorgen we er nu voor dat het (meerjaren)onderhoudswerk straks optimaal kan verlopen. Dat uitgangspunt bepaalt onder meer de keuze van materialen, de aandacht voor de afwerking en de nadruk op brandveiligheid.”

Brandveiligheid

Samen streven ze naar hetzelfde eindresultaat: een zo optimaal mogelijk kantoorgebouw. Waarom is het zo belangrijk om daarin ook een brandveilige omgeving te creëren? Weststeijn: “Denk even terug aan Enschede, Volendam, de Schipholbrand. Het zijn drie calamiteiten die ertoe hebben geleid dat de brandveiligheidseisen intussen drastisch zijn aangescherpt. En dat er hogere eisen worden gesteld aan brandveiligheid. Door wetgevers, brandweer, controlerende instanties en verzekeraars.” Diekmeier vult hem aan: “Ook bedrijven zelf willen graag een gevoel van veiligheid creëren. Logisch: men wil het risico van brand zo klein mogelijk houden en de mensen en goederen optimaal beschermen.” Maar hoe nemen jullie hen die zorg hiervoor dan precies uit handen? Weststeijn zegt overtuigend: “Wij gaan uit van een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. Dat past bij het brede pakket van diensten dat we aanbieden. En het sluit aan op ons streven om integrale kwaliteit te leveren in alles wat we doen. Het gaat niet alleen om service en onderhoud: we nemen desgewenst het totale beheer van de installaties over. Breijer verlost zijn klanten echt van alle zorg!”

Partner in elk bouwproject

Recente stories