Optimale mobiliteit, kosten reduceren én het milieu sparen

Athlon Car Lease, met 129.000 auto’s marktleider in Nederland, ondersteunt klanten op diverse innovatieve manieren om de mobiliteitskosten binnen de perken te houden en tegelijkertijd te werken aan duurzaamheid. Athlon Car Lease is ervan overtuigd dat deze strategie haar vruchten gaat afwerpen.

“Het interessante van de crisis en de milieuproblematiek is dat er veel kansen in zitten”, begint algemeen directeur Richard Sikkel zijn verhaal over de strategie van Athlon Car Lease in het huidige klimaat. Door de ontwikkeling op de kredietmarkt namen enerzijds de financieringskosten voor auto’s toe en scherpten leasemaatschappijen het acceptatiebeleid bij het aantrekken van nieuwe klanten aan. Bedrijven op hun beurt werden vanuit het kostenperspectief kritischer op de inzet van bestaande en nieuwe leaseauto’s. Een aantal klanten liet Athlon Car Lease in 2008 al weten bestaande leasecontracten te willen verlengen en niet te kiezen voor nieuwe leaseauto’s. In 2009 zet deze trend zich voort. Daar komt nog bij dat de waarde van gebruikte auto’s behoorlijk gedaald is. Na jarenlange groei is de verwachting van Athlon Car Lease dat het leasewagenpark in 2009 geen groei zal vertonen. “Als leasemaatschappij kun je je juist nu onderscheiden door klanten nog proactiever te adviseren over hun wagenparkkosten. Als vooruitstrevende leasemaatschappij vinden wij het onze verantwoordelijkheid om te kijken naar duurzaamheid, maar ook om klanten te ondersteunen bij het reduceren van de mobiliteitskosten. Dat kan op meerdere manieren en het mooie is dat ze elkaar nog versterken ook.”

Direct besparen

In het streven naar lagere mobiliteitskosten staat het verlengen van een leasecontract bovenaan. Sikkel: “Laat je een groot gedeelte van de leaseauto’s een jaar langer doorrijden, dan valt over het algemeen de maandleaseprijs lager uit. Bovendien schuift het moment van vervanging van de auto voor een nieuw en meestal duurder exemplaar een jaar op. Zo worden organisaties flexibeler voor wat betreft het wagenpark. Dat is zeker van belang wanneer er onzekerheid is over het perspectief van een organisatie. Het teruggeven van een nieuwe auto aan een leasemaatschappij, omdat bijvoorbeeld die arbeidsplaats vervalt, is immers vrij kostbaar.” Een andere kostenbesparing ligt in een wijziging in de autoregeling binnen organisaties. De leaseauto van een vertrekkende medewerker wordt meestal ingeleverd, waarop de nieuwe medewerker een ‘eigen’ leaseauto bestelt. Dat kan anders.

“In goede tijden is het lastig om iemand nog twee jaar te laten rijden in de auto van zijn voorganger. Nu zien we dat daarvoor begrip is. Deze auto doorzetten naar de nieuwe medewerker betekent immers een besparing. In ieder geval al de afkoopkosten van het leasecontract. Veel mensen zijn in deze tijd blij dat ze een auto krijgen en als het een gebruikte is, is het ook goed.” Besparen is ook mogelijk via de zogeheten stilstandregeling. Wie een leaseauto tijdelijk niet nodig heeft, kan deze bijvoorbeeld drie maanden tegen lagere kosten stilzetten. “Het schorsen van auto’s kan al vrij lang binnen Athlon Car Lease, maar het is iets waar niet iedereen direct aan denkt. Een leaseauto die tijdelijk buiten gebruik is, wordt een stuk goedkoper door deze regeling. Zodra er weer een leaserijder is, is deze auto onmiddellijk inzetbaar en heb je tussendoor op de kosten bespaard.” Ten slotte biedt leasen ook een mogelijkheid voor bedrijven met een eigen wagenpark die geldmiddelen nodig hebben voor hun corebusiness.

Duurzaam Mobiliteitsplan

Athlon Car Lease introduceerde in 2008 het Duurzaam Mobiliteitsplan, waarmee de leasemaatschappij klanten motiveert tot kritisch omgaan met mobiliteit om ons leefmilieu te verbeteren. In opdracht van Athlon Car Lease heeft onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft de effecten van de maatregelen uit dit Duurzaam Mobiliteitsplan doorgerekend en vastgesteld dat het ook bedrijfseconomisch hout snijdt om met duurzaamheid bezig te zijn. In het Duurzaam Mobiliteitsplan biedt de leaseorganisatie in vijf stappen oplossingen om de mobiliteit in Nederland te verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen. Dit blijkt een organisatie al snel duizenden euro’s per jaar op te leveren!

“Bewust omgaan met mobiliteit begint met de vraag of je wel moet reizen. Telewerken, bellen of videoconferencing zijn mooie alternatieven. Ga je reizen, dan bepaal je de beste reisplanning. Het openbaar vervoer kan een prima optie zijn. Is de keuze op de auto gevallen, dan rijd je met een schone en energiezuinige auto, aangepast aan het verscherpte CO2-plafond. Vervolgens rijd je zo zuinig mogelijk. Als laatste stap kennen we de CO2-compensatie. Binnen ieder van deze vijf stappen bieden wij producten aan, zodat de klant een optimale keuze kan maken. We bieden bijvoorbeeld flexibele werkplekken via Regus en secretariële ondersteuning onderweg met Eileen. We kennen de NS-Business Card voor wie gaat reizen met het openbaar vervoer. Voor wie met de auto gaat, is er de Groene Autoregeling. Om zuiniger te rijden ontwikkelden we Save Lease. Hiermee krijgen zuinig rijdende leaserijders twintig procent van hun besparing als beloning uitgekeerd.”

Met het programma Athlon Charged gaat de leasemaatschappij nog een stap verder. ‘Zero emission’ is de doelstelling ervan en hiervoor test de organisatie vanaf het voorjaar van 2009 zelf elektrische auto’s. Sikkel: “Wij verwachten al een behoorlijke verkoop van elektrische auto’s over vijf jaar en willen ons daarop voorbereiden. Alles bij elkaar liggen er volgens ons qua mobiliteit nog voldoende mogelijkheden en kansen voor zowel bedrijven als leasemaatschappijen.”

Optimale mobiliteit, kosten reduceren én het milieu sparen

Recente stories