Oplossingen voor eigentijdse uitdagingen

Een positieve maatschappelijke impact creëren. Die nieuwe missie zal de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende jaren invulling geven. Collegevoorzitter Kristel Baele legt uit wat dat betekent voor het onderwijs en onderzoek zoals de Erasmus Universiteit dat aanbiedt.

Oplossingen voor eigentijdse uitdagingen

Kristel Baele ziet vernieuwend onderzoek en onderwijs als de kracht van de Erasmus Universiteit. “Maar”, stelt ze, “je moet ervoor oppassen dat je daarbij niet vooral van binnen naar buiten werkt. We kiezen met onze nieuwe strategie bewust voor een maatschappijgerichte positionering.”

Zeven prioriteiten

“Wij betrekken onze medewerkers en studenten actief bij het opstellen en de uitvoering”, benadrukt Baele. “Samen met hen hebben we zeven prioriteiten geformuleerd, die geïnspireerd zijn door de enorme maatschappelijke en mondiale vraagstukken die op ons afkomen. Wetenschappers en studenten willen meewerken aan oplossingen en hebben een krachtig beroep gedaan op ons als universiteit. Wij willen én kunnen mensen opleiden die oplossingen aandragen voor de uitdagingen van onze tijd, in de buurt en in de rest van de wereld.”

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Baele: “Voor onderzoek geldt dat we over faculteiten heen werken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken waarvoor onze monodisciplines de expertise in huis hebben. Denk aan duurzame welvaart en gelijkwaardigheid, inclusieve gezondheidszorg en de maatschappelijke aspecten van digitalisering. Maatschappelijke impact willen hebben past ook bij deze universiteit; het zit in ons DNA. Om de grote uitdagingen op het gebied van technologie en gezondheidszorg aan te gaan, willen we de samenwerking met Erasmus MC en TU Delft versterken.”

‘Maatschappelijke impact willen hebben past bij deze universiteit’

Toekomstgericht onderwijs

“In ons onderwijs gaan we studenten aan de hand van reallife cases toerusten met vaardigheden en de mentaliteit om hun toekomstige rol in te vullen”, aldus Baele. “Bedrijven en gemeenten leveren cases aan, en wij stellen multidisciplinaire teams van studenten samen die zich erover zullen buigen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de verschillende lagen van de Rotterdamse bevolking als je auto’s uit de stad verbant? Door antwoorden te formuleren op de uitdagingen van deze tijd, komen studenten nu in aanraking met hoe ze later gaan werken. Zo creëer je toekomstbestendig onderwijs en maak je verbinding met je omgeving.”

“Op 2 september, tijdens de Opening Academisch Jaar, presenteren we onze strategie – een moment waar ik zeer naar uitkijk. Daarna gaan we met die strategie aan de slag, samen met onze studenten, medewerkers en partners.”

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Recente stories