‘Open source hoort bij onze cultuur’

Door het eigen product MACH Composer ‘weg te geven’ als opensourcesoftware openden zich nieuwe deuren voor het Utrechtse bureau Lab Digital. Niels Smits en Pim Vernooij begonnen hun gezamenlijke bedrijf zes jaar geleden en vormen nog altijd het management. “Wij kiezen niet de makkelijkste route.”

‘Open source hoort bij onze cultuur’

“Vanaf het begin hebben we twee uitgangspunten”, vertelt managing director Smits. “Die draaien allebei om ambitie: enerzijds de lat hoog leggen om te werken met A-merken en grote, vaak internationale bedrijven; anderzijds de wens om te bouwen aan een eigen product of propositie. Het mooie is dat beide lukt.”
Vernooij omschrijft Lab Digital als een ‘vrij technisch bedrijf’ dat met klanten schakelt op een hoog strategisch niveau. Dat technische zit hem in de diepgaande kennis van actuele ontwikkelingen, zoals cloud- en MACH-services (afkorting van micro-services, API-first, cloud-native en headless), met een specifieke voorliefde voor open source, aldus de Chief Technology Officer van het Utrechtse bureau.

Open source

“Het grote voordeel van open source is dat het toegankelijk is en je er veel controle over hebt”, vertelt CTO Vernooij. “De kwaliteit wordt ook veel hoger, omdat mensen die het een warm hart toedragen vaak zelf ook weer een bijdrage leveren. Mensen bouwen er graag op voort. Deze filosofie vormt een belangrijk uitgangspunt voor wat we doen en hoe we werken.”

‘Ons product MACH Composer via open source beschikbaar stellen werkt heel positief’

Die liefde voor open source gaat zo ver, dat Lab Digital zelf ook een eigen product beschikbaar heeft gesteld voor eenieder die er maar mee wil werken. Dit product, MACH Composer, is een gestandaardiseerde set van tools, principes en modules om MACH-platforms te bouwen. “Dat was een heftige keuze, omdat je de markt hiermee toegang geeft tot onze complexe en hoogwaardige standaarden”, zegt Smits. “Tevens biedt het verplichtingen voor Lab Digital om die standaarden te blijven bewaken en op een andere manier te werken met concullega’s en partners. Ons werkveld verandert en ook onze organisatie. Behalve projectgedreven kunnen wij nu ook opereren als een productorganisatie.”

Hoger positioneren

Door het open source maken van MACH Composer lukt het Lab Digital om het bureau hoger in de markt te positioneren. “Er zijn weinig partijen die kunnen wat wij kunnen”, vervolgt Smits. “Wij hebben altijd de passie gehad om allerlei lastige systemen aan elkaar te koppelen. Bovendien werkt het ‘weggeven’ van ons product juist positief: onze naam wordt genoemd en gelinkt aan bepaalde technologie, waardoor je binnenkomt op plekken waar je anders nooit had kunnen komen.”

Lab Digital schuift tegenwoordig bij grote klanten aan tafel met een veelzijdig aanbod: het bureau kan de kern van de technologie inbrengen, maar ook de uitvoering van de dienstverlening. “We zijn een technische, strategische en orkestrerende partner”, schetst Vernooij. “We brengen de techniek in én zijn een concurrent van de strategische partijen. In de praktijk betekent dit vaak samenwerken met je concurrenten. De taart is immers dermate groot, dat er volop werk is voor meerdere partijen. Voor ons is dat prima, want we hebben zeventig man in dienst, geen zevenhonderd.”|

Schaalbare e-commerce

Een goed voorbeeld van wat Lab Digital zoal kan doen, zijn de internationale werkzaamheden voor de babyvoeding van Danone. Een goed georganiseerde multinational, maar de e-commerce is niet in elk land hetzelfde. “Voor Danone hebben we een infrastructuur ontwikkeld en uitgerold die schaalbaar is over meerdere landen, merken en producten”, legt Vernooij uit. “Het moest daarbij eenvoudig zijn om een land toe te voegen, ook als daar aparte businessrules gelden, zonder dat het onderhoud van het netwerk exponentieel veel meer tijd zou gaan kosten. Wij kwamen met een schaalbare oplossing op basis van MACH-technologie, waarbij we zowel de strategie, bouw als executie voor onze rekening hebben genomen.”

Intrinsiek anders

De opdrachten kunnen ook compacter van omvang zijn, al blijft het volgens Vernooij dan nog net zo essentieel dat de onderliggende technologie en software feilloos is ingebed in de infrastructuur waarmee de klant werkt. “Zo hebben we voor Etos een volledig customized app gemaakt”, vertelt de CTO. “En neem nou de website van Heineken Experience: ook dat is feitelijk een heel gave softwareapplicatie, trouwens ook weer op basis van open source.”

En zo komen we weer over open source te spreken. “Het is onderdeel van onze cultuur, haast een way of life”, vindt Vernooij. “Het gaat uiteindelijk om samenwerken om de beste oplossingen te vinden. Het heeft ook met trots te maken. Kritiek is vaak ook niet terecht: security wordt bij open source nog weleens als probleem gezien, maar het tegendeel is waar. Fouten worden veel sneller opgespoord omdat er veel meer ogen naar kijken.”
Smits vult aan: “Deze manier van werken vormt ook onze organisatie. We bewandelen niet per se de snelste route, maar wel de meest interessante. Daarbij profileren we onszelf als intrinsiek anders dan andere partijen. De MACH-technologie is dermate nieuw, dat je jezelf ook gemakkelijker kunt onderscheiden.”

Recente stories