Open discussie levert kansen op

Ondanks de moeilijke tijden voor de financiële sector is Société Générale goed gekapitaliseerd en verwacht de bank in Nederland verder te kunnen groeien. Duidelijke keuzes maken en een hernieuwde relatie tussen klant en bank spelen hierbij een dynamische rol.

Société Générale is een van de grotere buitenlandse banken in Nederland, gevestigd in de bekende Amsterdamse Rembrandt Tower. Wereldwijd heeft de bank 160.000 werknemers in dienst. De bank is vertegenwoordigd via ALD Autoleasing, SG Equipment Finance en ECS, een IT-leasebedrijf, en richt zich in Nederland vooral op corporate & investment banking. “De huidige markt dwingt je om keuzes te maken en selectiever naar je doelgroep te kijken”, stelt Henk van Rooijen, Algemeen Directeur van Société Générale. Wat bedoelt hij daar precies mee? “Wat ik merk, is dat het krachtenspel tussen klant en bank evenwichtiger is geworden. De dialoog is transparanter en efficiënter, hetgeen ons in staat stelt om meer in oplossingen te denken dan in het verkopen van producten. We zijn goed gekapitaliseerd en derhalve in staat om onze doelgroep vergaand te ondersteunen, maar er moet wel een betere afweging tussen risico en rendement komen. Dit betekent dat we selectiever zijn geworden en erg de nadruk leggen op kwaliteit en de toegevoegde waarde die wij onze klanten kunnen bieden.”

 

Speerpunten

Corporate & investment banking is de belangrijkste activiteit van Société Générale in Nederland, waarbij de bank zich richt op de zakelijke markt. De focus ligt met name op euro capital markets, structured financing en derivatives. Van Rooijen: “Wij zijn een belangrijke speler op de kapitaalmarkten in het eurogebied. Zo adviseren wij bedrijven bij de uitgifte van obligaties en diverse andere vormen van kapitaalmarktinstrumenten en begeleiden wij financiële instellingen bij het emitteren van obligatieleningen, recentelijk onder de paraplu van de overheid. Cruciaal hierin – om deze emissies succesvol door te kunnen plaatsen – is onze toegang tot institutionele beleggers wereldwijd.” Een belangrijke activiteit waarmee Société Générale wereldwijd toonaangevend is, is het adviseren van haar klanten bij het verantwoord omgaan met prijs- en marktrisico’s. Zo verstrekt Société Générale financiële instellingen en pensioenfondsen hedgingoplossingen om dekking te bieden voor de diverse risico’s die in een beleggingsportefeuille kunnen voorkomen.

 

Van Rooijen geeft aan dat de markt van derivaten aanzienlijk gegroeid is. Hoe komt dat? “Doordat de markt veel volatieler is geworden zijn de risico’s navenant toegenomen en worden wij steeds meer gevraagd strategieën te ontwikkelen om deze risico’s af te dekken. Omdat deze zeer klantspecifiek zijn, zijn de oplossingen op maat gesneden. De veranderde omstandigheden en onze sterke positie hebben ertoe geleid dat steeds meer partijen zaken met ons willen doen. Voorheen wilden de grote beleggers het aantal tegenpartijen beperkt houden, nu staat risicobeoordeling veel meer voorop. Onze solide rating, sterke kapitalisatie en winstgevendheid spelen ons daarbij in de kaart.” Hij vervolgt: “Trots zijn we ook op de zeer positieve ontwikkeling van ons Lyxor Asset Management. Lyxor is pas sinds twee jaar actief in Nederland en slaat zeer goed aan bij institutionele vermogensbeheerders, private banks en pensioenfondsen. Lyxor is geen traditionele assetmanager, maar richt zich vooral op indexfondsen, zogenaamde Exchange Traded Funds (ETF’s). In plaats van in individuele fondsen te beleggen, kan de belegger door middel van de diverse indices exact de exposure krijgen die hij wil. Afgelopen jaar heeft Lyxor zijn eerste ETF’s op Euronext Amsterdam genoteerd. Dit heeft duidelijk bijgedragen aan de bekendheid van Lyxor en Société Générale.”

 

Uitgaande van haar bestaande klanten en haar expertise van de kapitaalmarkten wil Société Générale in toenemende mate ook een adviesrol gaan vervullen, bijvoorbeeld op het gebied van balansmanagement, maar ook bij fusies en overnames. Van Rooijen: “De recente ontwikkelingen in de bancaire markt bieden daarvoor interessante mogelijkheden en hebben de plannen meer vaart gegeven. Op de lange termijn zie ik veel toekomst in de combinatie van het ter beschikking stellen van de balans en een adviserende rol in de optimalisatie van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld bij de verkoop van minder strategische onderdelen. Onze sterke aanwezigheid in alle Europese landen is daarbij een belangrijke toegevoegde waarde.”

 

Dynamischere relatie

Het krachtenspel tussen bank en klant is evenwichtiger geworden volgens Van Rooijen. “Uiteraard is er een sterke focus op risicomanagement en is het denken in rendementen gegroeid, maar gelijktijdig onderkennen wij de enorme waarde van langjarige relaties, juist wanneer de klanten ons het hardst nodig hebben. Vanzelfsprekend is hiervoor een grote mate van wederzijds vertrouwen nodig. De klant is transparanter over zijn sector en de uitdagingen die hij ziet; wij zijn transparant in de doelgerichte oplossing op basis van onze ruime ervaring en kennis.” Selectiever in je business zijn betekent voor Van Rooijen ook langer nadenken over welke transactie over drie jaar ook nog verantwoord blijkt te zijn. “Daarom is het belangrijk dat een ieder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de transacties die hij of zij doet. Zo kunnen we in plaats van het meer ouderwetse productgerichte denken, kiezen voor een strategie waarin nog meer dan voorheen de klant centraal staat.”

Open discussie levert kansen op
  • MT500 - 2009
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Herman van Heusden / Leonard Faustle

Recente stories