‘Onze kracht is de combinatie van Private en Business Banking’

Van Lanschot biedt bancaire diensten voor vermogende particulieren, ondernemers en (familie)ondernemingen. Concerndirecteur Mark Buitenhuis: “Onze toegevoegde waarde als onafhankelijke private bank voor de dga komt het best tot haar recht wanneer we voor cliënten privé en zakelijke aspecten combineren tot een voor de cliënt passende oplossing.”

 

Maatwerk bieden, kennis van privé en zakelijk, een langdurige relatie met cliënten en een onafhankelijke rol als financieel dienstverlener. Daarmee onderscheidt Van Lanschot zich al bijna 275 jaar. Private Banking is de kernactiviteit, met Business Banking in een belangrijke ondersteunende rol, vertelt concerndirecteur Mark Buitenhuis. “Onze bankers hebben kennis van zaken van beide aspecten van financiële dienstverlening: zij zijn als geen ander in staat om over de balans van onze cliënten heen te kijken en bij de advisering zakelijk én privé mee te wegen.”

Cliënten zijn onder meer familiebedrijven met een omzet vanaf vijf miljoen euro, ondernemers, business professionals zoals advocaten en professionals uit onder meer de gezondheidszorg en ten slotte stichtingen en verenigingen. Vaak is de dienstverlening voor ondernemende cliënten bij Van Lanschot met Business Banking begonnen. Daar komt meteen of op termijn Private Banking bij. Privé en zakelijke aspecten kunnen binnen familiebedrijven immers niet los van elkaar worden gezien. In deze gecombineerde financiële dienstverlening biedt Van Lanschot de meeste toegevoegde waarde. Mark Buitenhuis: “Omdat een banker vaak een specialisatie in Private of Business Banking opbouwt, werken de meeste bankers van Van Lanschot in tandems voor een cliënt. Met de gecombineerde kennis van zaken wordt met de cliënt het financiële einddoel bepaald en waar nodig onderweg bijgesteld.” Het uitgangspunt is dat Van Lanschot zijn expertise optimaal en integraal inzet voor zowel de onderneming als voor de ondernemer als privépersoon. “Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een ondernemer privé maximaal vermogen te laten opbouwen als dit betekent dat zijn onderneming daardoor ongewenste risico’s loopt.”

Onderscheid in synergie

Ten tijde van de recente financieel-economische crisis besloot Van Lanschot zich te heroriënteren. “We waren ook actief geworden in branches zoals puur beleggingsvastgoed en financiering van grote internationale ondernemingen en ziekenhuisinstellingen”, vertelt Buitenhuis. “Daarmee verloren wij deels onze focus. Die focus ligt nu weer op vermogende particulieren, de ondernemer en zijn (familie)onderneming. Daar realiseren wij onze synergie en dus de toegevoegde waarde en voordeel voor onze cliënten.”

Transparantie in alles, intensieve samenwerking tussen Private en Business Bankers, zeer korte lijnen tussen de bankers en hun cliënten, zich structureel verdiepen in zowel de financiële markten als in wensen en behoeften van cliënten: dat zijn instrumenten waarmee Van Lanschot zijn strategie naar de praktijk vertaalt. “Onze cliënten krijgen actief advies; we wachten niet tot een cliënt ons belt als gebeurtenissen op de financiële markten impact hebben op zijn beleggingsportfolio. We willen heel dicht bij onze cliënten staan.”

‘De wensen en doelstellingen van de cliënt staan altijd centraal’

Betrokkenheid

Om dat devies te onderstrepen brengt Van Lanschot tweemaal per jaar de Familiebedrijven Barometer uit. In deze conjunctuurbarometer wordt dga’s gevraagd wat hen zakelijk en privé bezighoudt, bijvoorbeeld hun mening over de economische vooruitzichten. Ook worden per keer twee thema’s uitgediept, zoals de Corporate Governance Code voor familiebedrijven. “Wij vragen dga’s om informatie, maar geven hen ook informatie terug, zodat ze beter kunnen duiden wat veranderende marktomstandigheden voor hen en hun bedrijf betekenen. Wij leren graag van cliënten om ze beter te kunnen bedienen.”

Een tweede manier om cliënten bij te staan is de Van Lanschot Academie voor bedrijfsoverdracht. Samen met TiasNimbas Business School biedt Van Lanschot een opleiding met alle aspecten die bij een bedrijfsoverdracht van belang zijn, zowel voor de huidige eigenaar van een familiebedrijf als voor zijn opvolger. “Ook daarmee gaan we verder dan financieel advies alleen,” stelt Buitenhuis, “want er zijn veel meer dan alleen financiële zaken van belang voor een goede bedrijfsoverdracht. Het begeleiden van een familiebedrijf naar een volgende generatie is altijd een boeiend en dankbaar traject.”

Lange termijn

De financieel-economische crisis heeft veel ondernemers kritischer gemaakt op hun investeringen. Van Lanschot gaat daarin mee. “Tot op de dag van vandaag financieren we investeringen van ondernemers in hun bedrijf. Maar ook als bank kijken wij daar nu, samen met onze cliënten, kritischer naar dan voorheen. Bij deze familiebedrijven staat net als bij Van Lanschot het voortbestaan van de onderneming op de lange termijn centraal. Alle afspraken die we maken, al het advies dat wij geven, is op die lange termijn gericht.”

Een losstaand advies is niet zaligmakend, benadrukt Buitenhuis. “Wij hebben kennis van zaken op financieel gebied, maar de cliënt maakt de uiteindelijke keuze. Daarom geven we bij elk advies ook een of meerdere alternatieven voor een afgewogen besluit. Wij adviseren, maar de cliënt bepaalt op basis van eigen voorkeuren. Voor welk advies een cliënt ook kiest: hij kan er zeker van zijn dat zijn wensen en doelstellingen centraal staan.”

‘Onze kracht is de combinatie van Private en Business Banking’

Recente stories