Ondernemerschap is rentmeesterschap

Het verhaal van Groothuis Bouwgroep gaat over de enorme kracht van een familiebedrijf met een ‘kan wel’-mentaliteit. Maar ook over de ‘derde generatie’ die met nieuw elan de organisatie doorontwikkelt vanuit een sterke basis. En deze daarmee toekomstbestendig maakt.

Ondernemerschap is rentmeesterschap

Bij Groothuis Bouwgroep is de visie op ondernemen in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld. “Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige huisvesting blijft onze prioriteit. Maar dat is echt iets anders dan stenen stapelen”, start Claudi Groothuis, algemeen directeur Groothuis Bouwgroep. “Bij ons gaat het over de lange termijn en de impact die je als organisatie wilt maken op verschillende vlakken; voor de ondernemer waarvoor we bouwen, maar ook voor mens en maatschappij. Dit duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemerschap noemen we ons rentmeesterschap.”

Samen met haar neven Wim en Bert Jan en broer Jeroen vertegenwoordigt Claudi de derde generatie. Jeroen Landman is sinds 2016 betrokken: eerst als strategisch adviseur en sinds 2018 vormt hij samen met Claudi het directieteam. Dit jaar is Groothuis Bouwgroep genomineerd voor de Familiebedrijven Award 2022. “Dat we tot de laatste tien kandidaten zijn gekomen zien we als een groot compliment voor de familie en onze medewerkers.”

Vanuit een sterke basis brengt de derde generatie nieuw elan in het familiebedrijf

Continuïteit

De organisatie in Genemuiden met zo’n honderd medewerkers is opgericht in 1959. “Het samen opbouwen, krachtig zijn en werken vanuit vertrouwen zijn ruim zestig jaar verankerd in het DNA van dit familiebedrijf. Het mooie is dat de nieuwe generatie al vroeg het vertrouwen krijgt van de ouders om hun eigen visie uit te rollen”, vertelt Hans Pieter van der Veen, voorzitter Raad van Advies. Hij is al lange tijd betrokken bij de organisatie en heeft deze in veel fasen ondersteund en geadviseerd. “Zoals veel bouwbedrijven in Nederland heeft ook Groothuis Bouwgroep rond 2012 de gevolgen van de financiële crisis gevoeld. Dankzij de veerkracht en de verantwoordelijkheid die de familie voelt voor de continuïteit en haar ketenpartners kwam het bedrijf daar goed doorheen.”

Ontwikkeling en toekomstvisie

Omstandigheden hebben ertoe geleid dat Claudi halverwege 2016 als algemeen directeur binnen de organisatie kwam. Claudi: “Hoewel ik ambitieus ben, lag het nooit in mijn verwachting dat ik de eindverantwoordelijkheid zou dragen over het totale bedrijf. Ik stapte dus zonder bouwkundige kennis en met een flinke dosis naïviteit in.”

“Precies dat”, vertelt Jeroen, “is een grote verrijking voor de organisatie geweest.” Claudi verzamelt deskundigheid om zich heen en staat open voor frisse blikken. Omdat Groothuis Bouwgroep graag tot de koplopers behoort, legt ze de focus op verdere professionalisering en het doorontwikkelen als aanbieder van duurzame vastgoedoplossingen voor bedrijfshuisvesting, onderwijs en zorg. Claudi vindt het belangrijk om zich verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, leiderschap en ontwikkeling van medewerkers evenals digitale innovatie. “De organisatie is op alle gebieden zichtbaar verder geprofessionaliseerd. Hierdoor creëerden we ruimte om te pionieren op circulariteit en als aanbieder van circulair vastgoed.”

Leiderschap

“De afgelopen jaren waren absoluut een ontdekkingsreis voor ons als familiebedrijf, maar hebben veel opgeleverd. We voeren nu bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers over samenwerken en waarde geven – zeg maar het dienend leiderschap. Dat lijkt een zachte waarde, maar sterkt de motivatie en daarmee de veerkracht op digitale innovatie en kwaliteit van ons werk”, vertelt Claudi. Die hierbij aanvult dat ook familiebedrijf Prince Fibre – specialist in het produceren en ontwikkelen van composietprofielen, waar neef Wim Groothuis de directie voert – actief meeontwikkelt vanuit de kracht van de moederorganisatie. “Als familie hebben we in de afgelopen jaren veel duurzame relaties opgebouwd. Klanten hechten grote waarde aan de mentaliteit uit onze omgeving, waarbij ‘afspraak is afspraak’ nooit ter discussie staat.”

Boven op alle positieve ontwikkelingen en de vele opdrachten uit heel Nederland is Groothuis Bouwgroep ook heel bewust ‘hun verhaal’ gaan vertellen. “Hiermee verhogen we onze zichtbaarheid voor potentiële opdrachtgevers en medewerkers”, aldus Jeroen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het werken vanuit de visie ‘ondernemerschap is rentmeesterschap’ heeft een positief effect op instroom van nieuwe medewerkers. Jeroen: “Deze visie vertaalt zich richting onze medewerkers in het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap nemen. Dit maakt ons duidelijk aantrekkelijk voor mensen vanuit de regio én daarbuiten.”

Het resultaat van de laatste jaren is dat bij Groothuis Bouwgroep uit de eigen gelederen een nieuw directieteam is gevormd dat samen met Claudi de visie richting de toekomst doorontwikkelt. Daarmee komt er een einde aan de interimopdracht van Jeroen. En dat is positief nieuws, lachen Claudi en Jeroen.

Recente stories