Ondernemend en mensgericht transformeren

Bij digitale transformaties zijn de impact op de organisatie en de verandering aan de menskant belangrijker dan technologie, weten Daniël Perrier en Monique op de Weegh van SoftwareONE. Met zijn ondernemende cultuur is SoftwareONE bij uitstek in staat om bedrijven van a tot z te begeleiden bij succesvolle transformaties.

Ondernemend en mensgericht transformeren

Een van de beter bewaarde geheimen. Zo karakteriseert Director Services & Innovation Daniël Perrier SoftwareONE, leverancier van software- en cloudtechnologieoplossingen. Het is volgens hem nog te weinig bekend dat de organisatie met bijna negenduizend medewerkers in negentig landen en het hoofdkantoor in Zwitserland bedrijven wereldwijd van a tot z begeleidt bij digitale transformaties, van analyse en ontwerp tot implementatie, optimalisatie en beheer. “We sparren met klanten over hun toekomst over drie tot vijf jaar, weten hoe ze daar kunnen komen en welke technologie zij hiervoor kunnen inzetten, zijn in staat die technologie uit te rollen én, heel belangrijk, kunnen medewerkers van de klant daarin meenemen. Klanten kunnen vervolgens ook het beheer volledig aan ons uitbesteden. Er zijn maar heel weinig aanbieders op de markt die dat kunnen.”

Cultuurverandering

Het maakt SoftwareONE uniek, zegt People & Culture Lead Monique op de Weegh. “Dat geldt zeker voor de menselijke kant, de adoptie in de organisatie en de cultuurverandering die nodig is voor een succesvolle transformatie. Je kunt wel technologie kopen, maar hoe ga je die toepassen en hoe zorg je dat medewerkers daarvan gebruik gaan maken? Dat is veel ingewikkelder.”

Een andere vraag aan de menskant hangt samen met de functionaliteit van een bepaalde toepassing. Op de Weegh: “Vaak benutten bedrijven maar een fractie van de mogelijkheden. Wij kunnen hierover adviseren. Soms sluit een licentie met minder mogelijkheden gewoon beter aan.”

Perrier: “Wij durven dan te zeggen dat ze beter in andere oplossingen kunnen investeren.”

SoftwareONE neemt meer en meer de rol van adviseur op zich, vertelt hij. Daarbij is ongebondenheid een grote pre. “Wij zitten niet vast aan een bepaalde technologie, hebben geen eigen datacenter en sluiten geen leverancier uit. Er is altijd keuze.”

“We zijn hard op weg een trusted advisor te worden”, weet Op de Weegh. Dat heeft impact op de bestaande medewerkers en de werving van nieuwe collega’s. “Het profiel van medewerkers verschuift richting dienstverlening en consultancy.”

Mensgericht

Tegelijkertijd blijft de bedrijfscultuur behouden. Kenmerken: ondernemend, sterke onderlinge betrokkenheid, groot vertrouwen en groot gevoel voor verantwoordelijkheid, voor elkaar en de klant. Trots vertelt Op de Weegh over de uitkomst van onderzoek onder medewerkers. “Van onze mensen zegt 97% dat ze volledig zichzelf mogen zijn. Collegialiteit en kameraadschap scoort zo’n 98%. Mensen zijn heel erg bereid om elkaar te helpen. Dat zorgt voor een enorme voorwaartse energie en ondernemingszin.”

Ze typeert de organisatie als mensgericht. “Maatwerk is altijd mogelijk.” Een treffende illustratie zijn de flexdagen. “We hebben 24 vakantiedagen waarvan we iedereen vragen die zo veel mogelijk in te plannen. Het is gezond om die op te maken. Ook zijn er flexdagen, een onbeperkt aantal betaalde vakantiedagen. Het kunnen er vier zijn, elf, twintig. Dat bepalen mensen zelf, in overleg met directe collega’s. We gaan uit van vertrouwen in plaats van controle.”

‘Een succesvolle transformatie gaat veel verder dan de technologische implementatie’

Naast mensgericht is SoftwareONE ontwikkelingsgericht, vervolgt Op de Weegh. Zo krijgt elke medewerker jaarlijks een opleidingsbudget en is er ruimte voor trainingen in teamverband, bijvoorbeeld om beter feedback te leren geven. “Managers kunnen dat dan mét hun team gaan oefenen, in een programma met terugkomdagen om te zien of het nieuwe gedrag is verankerd. Deze voorwaartse energie stralen de mensen ook uit naar buiten en krijgen we vaak als positieve feedback terug van onze klanten.”

Desondanks blijft SoftwareONE soms buiten beeld van bedrijven die een partner zoeken voor transformaties. Dat heeft deels te maken met het verleden, weet Perrier. “We waren heel sterk als LSP (licensing solution provider); we kwamen als het ware met een koffertje bij de klant met tien licenties voor Windows.”

“Licenties verkopen we nog steeds”, vervolgt Op de Weegh, “maar we nemen nu specialisten mee die weten wat een transformatie inhoudt.” Het gevolg is dat het beeld kantelt: SoftwareONE scoort hoog als CSP en oogst steeds meer waardering als MSP, dankzij het uitgebreide portfolio managed diensten.

Een positieve ontwikkeling, signaleert Perrier, die verder hoopt dat de “hokjesgeest” bij aanbestedingen verdwijnt. Software, hardware en diensten zijn daar vaak afgebakend. Ten onrechte, want dit is achterhaald, zegt hij, al is het maar omdat technologie slechts een beperkte rol speelt bij transformaties. “Het gaat om de mensen en de impact op je organisatie. Juist op die punten helpen we als SoftwareONE bedrijven succesvol te transformeren.”

Recente stories