Onafhankelijk met ondernemerschap in DNA

Als zelfstandige, onafhankelijke private bank met ondernemerschap in het DNA ondersteunt Van Lanschot Kempen ondernemers en families bij de opbouw en het behoud van hun vermogen, vertellen Richard Bruens en Mark Buitenhuis. Aandacht voor de optimale balans tussen zakelijk en privé is daarbij vanzelfsprekend.

Onafhankelijk met ondernemerschap in DNA

“Onze kracht zit in het samenbrengen van private banking, vermogensbeheer en investment banking”, zegt Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor alle Client Management & Origination-activiteiten. “We zijn heel trots dat we, eigenlijk als enige in Nederland, de expertise voor deze combinatie volledig in eigen huis hebben. Zo hebben we honderden beleggingsprofessionals in dienst die dag en nacht bezig zijn met het beheer van vermogen voor onze klanten: ondernemers, vermogende particulieren en institutionele beleggers. We richten ons op opbouw en behoud van hun vermogen, op een duurzame manier.”

In de afgelopen jaren heeft Van Lanschot Kempen veel ondernemers mogen verwelkomen als nieuwe klant, vervolgt Mark Buitenhuis, managing director Private Clients Regions. Het bevestigt voor hem de aantrekkingskracht van de bank waar van oudsher heel veel ondernemers klant zijn. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis van de bank, die begint in 1737. Oprichter was Cornelis van Lanschot; nog altijd heeft de familie Van Lanschot ruim 10% van de aandelen in de bank, die sinds 1999 staat genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. “Als aandeelhouder heeft de familie geen controlerend belang en evenmin invloed op de dagelijkse gang van zaken bij de bank. Maar het ondernemerschap dat familiebedrijven kenmerkt zit in ons DNA.” Klanten herkennen dat, is zijn impliciete boodschap.

Persoonlijke aanpak

De groep ondernemers is divers en dat geldt net zo voor de vraagstukken waarmee de bank hen helpt, zegt Bruens. Rode draad in de dienstverlening is de persoonlijke aanpak. “We nemen echt de tijd om ons te verdiepen in de vraag van klanten, zodat we een oplossing kunnen voorstellen die persoonlijk relevant is. Wij kunnen dat als geen ander. Dat horen we ook vaak terug als we ondernemers vragen waarom ze bij ons bankieren.”

Oplossingen op maat zijn des te belangrijker, omdat vraagstukken soms behoorlijk complex zijn. “Je kunt te maken hebben met een samenspel van bedrijf, privésituatie, belangen in verschillende landen, fiscaliteit, kinderen, overdrachten, aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen”, illustreert hij.

Balans zakelijk en privé

Onderscheidend is daarnaast de uitgebreide aandacht voor de juiste balans tussen zakelijke en persoonlijke doelen van klanten, gaat Buitenhuis verder. “We vinden dat je zakelijk en privé samen in ogenschouw moet nemen en acteren graag op de scheidslijn tussen die twee. Als een klant bij ons aanklopt met een vraag die puur betrekking heeft op de privésituatie, willen we ook de gevolgen voor het bedrijf teruggeven en andersom. Ondernemers mogen dat van ons verwachten, in elke fase van hun ondernemerschap. Die loopt in onze begeleiding van scale-up ondernemers tot en met ondernemers die hun bedrijf volledig hebben verkocht.” En ze waarderen dat, weet hij. “Geregeld laten klanten weten dat in gesprek met onze private bankers vragen aan bod kwamen die hen helpen om anders over zaken na te denken. Zo sparren we met ondernemers zonder op hun stoel te gaan zitten; ondernemen kunnen zij zelf het beste.”

Leerstoel Nyenrode

Complexe vraagstukken kunnen bij familiebedrijven een extra dimensie krijgen, zien Bruens en Buitenhuis. Dit is met name het geval als de invloed van de familie nog duidelijk merkbaar is in het bedrijf, bijvoorbeeld als eigendom of zeggenschap in familiehanden zijn. Buitenhuis: “Als eigenaarschap, familie en ondernemerschap samenkomen, geeft dat dynamiek die heel ingewikkeld kan zijn; wij houden daarvan, omdat dit ons werk nog uitdagender maakt. We kunnen zo nog beter laten zien wat we waard zijn.”

Als voorbeeld geeft hij een familielid dat niet meer zoveel te maken heeft met het dagelijks besturen van het bedrijf, maar als aandeelhouder nog wel heel betrokken is. “Het feit dat jouw familienaam op de gevel staat heeft dan toch invloed, aan twee kanten. De mensen in het bedrijf voelen zich vertegenwoordiger van de familienaam; het familielid dat geen onderdeel meer is voelt toch de band met het bedrijf. Daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.”

“Als bank willen we onze klanten goed kunnen informeren en adviseren over die dynamiek”, vult Bruens aan. Het is voor Van Lanschot Kempen een belangrijke reden voor het sponsoren van een nieuwe leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit: Familiebedrijven en Eigendomsdynamiek, bekleed door prof. dr. Marta Berent-Braun. Buitenhuis: “Met het wetenschappelijke onderzoek van de leerstoel willen we het inzicht in de dynamiek van familiebedrijven verder vergroten. We delen die kennis met onze klanten en de maatschappij.”

Recente stories