Nyenrode Business Universiteit/Marcel Hoes ICT in dienst van de ‘business’

Nyenrode Business Universiteit leidt de nieuwe generatie entrepreneurs en leiders op. Daarnaast voldoet Nyenrode aan de toenemende vraag naar innovatie in het bedrijfsleven. Voor beide activiteiten worden de nieuwste communicatiemiddelen en technologieën onderzocht en toegepast.

Nyenrode Business Universiteit leidt entrepreneurs en leiders op die in Nederland én daarbuiten hun weg gaan vinden binnen bedrijven en organisaties. Vanuit de drie kernwaarden leadership, entrepreneurship en stewardship beschouwt Nyenrode communicatie als een essentiële component binnen al haar activiteiten. “Stewardship is de overkoepelende eigenschap, die op zowel leadership als entrepreneurship van toepassing is”, licht Director Corporate Marketing & Communications Marcel Hoes toe. “Het houdt onder andere in dat je je voortdurend bewust moet zijn van het feit dat je te maken hebt met een aantal stakeholders, van wie je een deel zelfs niet eens kent. Als leider en ondernemer heb je de plicht om niet alleen te zorgen voor het resultaat, maar ook voor de maatschappij om je heen. Dat vaak onbekende deel van je eigenlijke stakeholders is tegenwoordig in staat om veel sneller en vaak ook effectiever te communiceren. Onze studenten zijn hierop voorbereid en zijn het gewend om met de nieuwste communicatiemiddelen om te gaan. Ze verwachten terecht van ons dat we hen daarin faciliteren, net zoals zij straks hun medewerkers faciliteren als ze leider en/of ondernemer zijn.”

‘Communicatie is een essentiële component binnen onze activiteiten’

Innovatief laboratorium

“Nyenrode werkt al sinds 1946 vanuit dezelfde optiek: door het bedrijfsleven, voor het bedrijfsleven. Zoals alle aanbieders van producten, zien ook wij onszelf geconfronteerd met de enorme toename van mogelijkheden die stakeholders hebben om zich met het product te bemoeien. Dat wij daaraan niet ontkomen is alleen maar gunstig. Het betekent dat we op basis van online feedback nog sneller in staat zijn om ons product te verbeteren. Onze aanwezigheid in de onlinewereld is dan ook niet meer dan logisch. We hebben een medewerker in huis die fulltime bezig is met onderzoek naar de nieuwste technologische mogelijkheden en de mate waarin wij die voor zowel onze studenten als onze klanten in het bedrijfsleven kunnen toepassen. Ondanks ons 65-jarig bestaan zijn we dus verre van ingeslapen en staan we met beide benen in de maatschappij van vandaag. Omdat we al 65 jaar lang de nadruk leggen op het persoonlijke onderwijs en het bij elkaar brengen van talenten, is het belangrijk dat we daartoe gebruikmaken van de beste en meest efficiënte technieken. Wij beschouwen onze studenten als de voorlopers en drivers op het gebied van innovatie: Nyenrode heeft zich ontwikkeld tot een innovatief laboratorium, waarbinnen alle relevante ontwikkelingen op het gebied van communicatie, nieuwe media en ICT worden onderzocht en gedeeld met onze stakeholders. Door middel van onder andere seminars en workshops voor de medewerkers geven we die kennis door, zodat iedereen gebruik kan gaan maken van de beschikbare middelen. Innovatie stopt nooit. Daarom implementeert Nyenrode als eerste organisatie in Nederland Microsoft Lync 2013. Alles vanuit de optiek dat ICT de business kan helpen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.”

Business/IT-alignment

“De tijd dat ‘automatisering’ een min of meer losstaand gegeven was binnen een organisatie zou nu echt voorbij moeten zijn. De techniek zelf moet niet meer het uitgangspunt zijn, maar het verwezenlijken van de businessdoelstellingen met behulp van de techniek. We houden onze studenten dus voor dat ze straks als leiders en entrepreneurs niet – zoals in het verleden vaak gebeurde – blindelings achter de nieuwste technische snufjes aanlopen omdat iedereen het doet. Er dient een duidelijke relatie te zijn tussen de bedrijfsdoelstellingen en de manier waarop dat binnen de specifieke organisatie technisch gerealiseerd kan worden: business/IT-alignment. We willen ook professionals met een technische achtergrond hierop aanspreken, omdat het voor hen goed zou zijn om aan hun technische kennis dat businesselement toe te voegen. Nederland is traditioneel op technisch gebied altijd voorloper geweest. Technische kennis gecombineerd met bedrijfskundig inzicht is echter nog dun gezaaid. Er is in Nederland en daarbuiten een groot tekort aan mensen die deze combinatie in huis hebben, terwijl de vraag ernaar in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Wij spelen op dat gebied al vele jaren een grote rol door hoog opgeleide technici juist die vaardigheden mee te geven waarmee ze op bedrijfskundig niveau van onschatbare waarde kunnen zijn voor een organisatie.”

MBA in Business & IT

“Concreet bieden we daartoe de modulair opgebouwde mastersopleiding ‘MBA in Business & IT’ aan. Het doel van dit programma is CIO’s op te leiden die de nog altijd aanwezige kloof tussen business en IT kunnen dichten. Hoogleraren van zowel Nyenrode als de Technische Universiteit Delft werken nauw met elkaar samen, zodat binnen deze opleiding het juiste evenwicht wordt gevonden tussen beide disciplines. De combinatie van twee topuniversiteiten biedt studenten de beste academische omgeving om de leerdoelstellingen te bereiken. Ook andere Europese businessschools en universiteiten zullen de komende jaren aan dit programma deelnemen. Het is dan ook geen toeval dat EuroCIO en CIO Academy de grondleggers van dit sterk vraaggestuurde programma zijn – beide organisaties fungeren bovendien als adviseurs van de wetenschappelijke staf. De koppeling tussen vraag en aanbod staat garant voor een productieve en duurzame dialoog met CIO’s en andere C-level executives over het gewenste profiel van toekomstige CIO’s.”

Nyenrode Business Universiteit/Marcel Hoes ICT in dienst van de ‘business’

Recente stories