Nummer één als adviseur in sourcing

Hoe krijgt een managementadviesbureau de hoogste waardering van ondernemend Nederland? Door jarenlang op geheel eigen wijze voor de best mogelijke oplossingen te zorgen. En door de eigen medewerkers en klanten uit te dagen een meetbaar rendement te begroten en dat vervolgens te realiseren.

Quint Wellington Redwood – kortweg Quint – is in het dit jaar gehouden onderzoek naar het beste sourcingbedrijf door ruim drieduizend CIO’s, IT-managers en algemeen directeuren verkozen tot de beste managementadviesorganisatie van Nederland. In het onderzoek werd aan respondenten gevraagd om hun oordeel te geven over kennis, prijsstelling, kwaliteit, betrouwbaarheid, de mate waarin aan de afgesproken tijdsplanning werd voldaan en of de organisatie binnen het overeengekomen budget bleef. Ook de manier van communiceren was een belangrijk criterium bij de beoordeling. “Uiteraard zijn we verheugd en trots op dit bijzondere compliment dat we van vele topmensen van bedrijvig Nederland hebben mogen ontvangen”, zegt Maurice Boon, directeur van het in Amstelveen gevestigde adviesbureau. “Het toont aan dat onze bedrijfsfilosofie, onze manier van werken en onze oplossingen worden vertrouwd en gewaardeerd. Het betekent ook dat we de juiste keuzes hebben gemaakt voor de manier waarop we onze opdrachtgevers het best kunnen ondersteunen. Wij zitten 99% van de tijd met onze klanten rond de tafel om te bedenken en te bepalen wat businesswise de beste oplossing is voor een gegeven uitdaging. De vragen van onze opdrachtgevers zijn in bijna alle gevallen ICT-gerelateerd, maar het spreekt voor zich dat de continuïteit en winstgevendheid van hun bedrijf de bottomline is. Aan ons wordt gevraagd hen daarin te ondersteunen en daarop willen we ook worden afgerekend. Gezien de huidige aan ons toegekende toppositie slagen we daar prima in.”

Vreemde eend

Quint legt zich volledig toe op het adviseren over en oplossen van ICT-gerelateerde organisatorische vraagstukken. Kennis van outsourcing en de begeleiding bij regie- en procesoptimalisatie behoren tot de sterke punten van de wereldwijd opererende adviesorganisatie. De ontwikkeling en ingebruikname van best practices voor strategie, regievoering, sourcing en IT-performancemanagement ziet Quint dan ook als de kern van zijn dienstverlening. Dienstverlening die zich uitstrekt over vele verschillende business- en ICT-domeinen. Het bereik van Quints dienstverlening is omvangrijk en strekt zich uit over vele branches en sectoren. Banken, overheidsinstellingen, energieleveranciers, IT-bedrijven en technologiebedrijven maken gretig gebruik van de onafhankelijke expertise en ervaring van Quint. “Wat ons onderscheidt van veel andere managementadviesbureaus is dat wij zelf geen andere IT-services en geen outsourcingdiensten verlenen”, stelt managing partner Arno IJmker met nadruk. “Wat dat betreft, kun je onze organisatie als een vreemde eend in de bijt zien in de wereld van de IT-gerelateerde consultancy. We hebben uiteraard verstand van informatietechnologie. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. En we willen indien gewenst gedurende de looptijd van een contract zelfs op strategisch en tactisch niveau meebesturen, maar onze organisatie levert zelf geen operationele IT-diensten. We zoeken vanzelfsprekend wel naar de beste match van partners; een juiste ‘fit’ van onze opdrachtgever met de IT-dienstverlener(s) achten we heel belangrijk. Onafhankelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn voor ons als adviseur kernwaarden. Als we alleen maar ‘outsourcing’ zouden adviseren, zou ons advies niet geloofwaardig zijn. En de outsourcingdienstverlening zélf aanbieden doen we al helemaal niet. Daarin verschilt Quint van veel andere adviesbureaus.”

‘Onze consultants adviseren niet vanaf de zijlijn, maar staan tot aan hun huigje in de modder’

De slagkracht verbeteren

“Deze insteek kan niet genoeg benadrukt worden”, zegt Boon. “Als adviseurs achten we onze volstrekte onafhankelijkheid een wezenlijk kenmerk van onze adviespraktijk. Onze autonomie waarborgt ook dat we volstrekt onafhankelijk de belangen van onze klanten kunnen behartigen, met alleen de agenda van de klant als leidraad.” Quint heeft als sourcingadviseur de doelstelling om de efficiëntie van de bedrijfsprocessen bij zijn klanten te verhogen en zo de slagkracht van hun business te verbeteren. Processen en taken uitbesteden aan derde partijen is echter niet altijd de beste oplossing. “Zoals gezegd, adviseren we geregeld om niet te outsourcen”, maakt Boon duidelijk. “Soms is het verstandiger om de interne processen te verbeteren of de eigen IT beter te organiseren met behulp van bijvoorbeeld Lean IT.” Quint daagt zijn klanten uit om een meetbaar rendement te begroten en dat vervolgens samen met de consultants te realiseren. “We zijn niet bang om bij adviestrajecten mede resultaatverantwoordelijk te zijn”, vertelt IJmker. “Sterker nog, veel van onze opdrachten zijn op die manier afgesproken. Een dergelijke betrokkenheid geeft de klant het vertrouwen dat zijn belangen daadwerkelijk worden behartigd.” De Quint-consultants zijn entrepreneurs, weten van de hoed en de rand en werken daadwerkelijk mee aan de verbetering van business- en IT-processen bij opdrachtgevers. “Onze consultants adviseren niet vanaf de zijlijn, maar helpen ook bij de implementatie en realisatie van de verbeteringen”, merkt Boon op. “De kennis, ervaring en creativiteit van de adviseurs zijn van onschatbare waarde. Ze staan tot aan hun huigje in de modder en zijn echte collegiale businesspartners van onze opdrachtgevers.”

Nummer één als adviseur in sourcing

Recente stories