Nú voldoen aan grootste behoefte van banken

Steeds meer banken richten zich op hun kernactiviteiten om de winstgevendheid te vergroten. Daarmee groeit de behoefte aan solide partners die activiteiten kunnen overnemen. Equens heeft in een vroeg stadium ingespeeld op die behoefte en daarmee kunnen banken nú hun voordeel doen.

De komst van één uniforme Europese betaalmarkt (SEPA) was voor Equens de directe aanleiding om oplossingen te ontwikkelen voor het gehele verwerkingsproces van transacties door banken. Het aantal SEPA-transacties is op dit moment echter nog klein ten opzichte van de totale Europese betalingsvolumes. Toch blijken de door Equens ontwikkelde oplossingen voor banken nu al lucratief. Jan Sonneveld, lid van de Board of Directors van Equens, verklaart dit als volgt: “Door de financiële crisis heroverwegen banken hun strategieën en herzien ze hun operationele modellen. De belangrijkste vraag daarbij is, met welke activiteiten ze zich écht moeten bezighouden – de beschikbare financiële middelen worden bij voorkeur besteed aan activiteiten die de hoogste winstgevendheid opleveren. Om die reden overwegen steeds meer banken activiteiten die hier niet substantieel aan bijdragen uit te besteden. Het aanpassen van systemen en processen ter voorbereiding van de komst van SEPA is een goed voorbeeld van een activiteit die goedkoper en beter door een partij als Equens kan worden uitgevoerd. Ook het volledig of deels uitbesteden van transactieverwerking is voor banken een aantrekkelijk alternatief. Equens kan daarbij een belangrijke rol spelen, door samen met de bank ieder onderdeel van de processen grondig te onderzoeken. We kunnen gezamenlijk bepalen welk uitbesteed onderdeel tot het behalen van voordelen en tot het oplossen van problemen kan leiden. Dit kan vervolgens op allerlei manieren worden gerealiseerd: van standaardoplossingen tot volledige outsourcing, waaronder het labelen van klantspecifieke diensten. Onze oplossingen bestaan uit diverse servicemodules die samen deze hele keten afdekken. Banken kunnen delen van de keten in verschillende combinaties uitbesteden. Wij kunnen banken iedere stap binnen het proces uit handen nemen. Omdat we al voor een groot aantal banken in Europa werken, profiteren onze klanten van onze omvang en van ons bereik. Daardoor kunnen we businesscases snel in balans brengen en de time-to-market van nieuwe services verkorten. Dat leidt weer tot een betere concurrentiepositie van de bank.”

Volkomen onafhankelijk

Hoe onderscheidt Equens zich van andere paymentprocessors? Sonneveld: “Wij richten ons zowel op het verwerken van girale transacties als op het verwerken van cardsgerelateerde betalingen. Equens is een onafhankelijke financiële dienstverlener, die alle belangrijke betaalproducten ondersteunt. Dit betekent dat iedere bank bij ons klant kan zijn. Aangezien wij al vele jaren geworteld zijn in meerdere Europese landen, beperkt onze expertise zich niet tot de nationale markt. Voor de veelal multinationaal opererende banken kan dit zeker in de toekomst van doorslaggevende betekenis zijn. Daarnaast is Equens in eigendom van banken. Ons beleid wordt dus gevoerd op basis van de knowhow in deze markt en een langetermijnvisie. Bovendien staat Equens in de thuislanden onder toezicht van de relevante autoriteiten, zoals De Nederlandsche Bank. Dit garandeert onze klanten optimale zekerheid met betrekking tot de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Toegevoegde waarde

Wat is voor uw klanten het voordeel van uw betrokkenheid bij SEPA? Sonneveld: “Ook ná de volledige overgang naar SEPA zal landspecifieke functionaliteit nog steeds onmisbaar zijn. Banken zullen – deels op verzoek van hun eigen klanten – in de verschillende Europese landen ten minste de services willen blijven bieden die ze nu ook bieden op de binnenlandse markten. Het is immers niet de bedoeling dat SEPA elders tot lagere serviceniveaus leidt. Daarom biedt Equens banken een basisservicepakket, dat we met een scala aan optionele services kunnen uitbreiden. Deze aanvullende services zijn volledig gericht op de verschillende serviceniveaus waaraan de verschillende Europese landen inmiddels gewend zijn. Voor banken zijn twee dingen van essentieel belang voor het leveren van een serviceniveau dat vergelijkbaar is met dat in hun binnenlandse markt: kennis van de plaatselijke markt en de ervaring met het omgaan met specifieke markteisen en -volumes. Alleen dan kunnen ze kosteneffectief werken. Voor beide aspecten biedt Equens een aanzienlijke toegevoegde waarde. Dankzij onze Nederlandse wortels hebben we vele jaren ervaring met het leveren van een breed scala aan services aan banken. Niet alleen op het gebied van clearing en settlement, maar ook wat betreft functionaliteit voor een veel breder spectrum van activiteiten. Tegelijkertijd heeft onze gedeeltelijk Duitse oorsprong ons diepgaande kennis over paymentprocessing binnen banken opgeleverd. Onze ambitie is om tot de top drie van Europa te blijven behoren op het gebied van betalingsverwerking. Voorwaarde voor het behalen van die doelstelling is volumegroei en het maximaal uitnutten van die schaalvoordelen. Dat is uiteindelijk ook weer in het voordeel van onze huidige en toekomstige klanten, omdat dit tot nóg aantrekkelijker proposities zal leiden.”

Nú voldoen aan grootste behoefte van banken

Recente stories