NOiV: informeren, bewustmaken, samenwerken en toepassen

“Overheidsorganisaties helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software. In een notendop is dat de belangrijkste taak van ons programmabureau”.

Aan het woord is Ineke Schop, sinds een jaar programmamanager van Nederland Open in Verbinding (2008 – 2011), een door Stichting ICTU uitgevoerd programma in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding voor het programma was de gedachte in de Tweede Kamer dat het gebruik en toepassen van open standaarden en open source software bijdraagt aan een beter presterende en maximaal dienstverlenende overheid.

 

Na een inwerkperiode ligt de focus van NOiV dit jaar op gemeenten, ministeries, provincies en waterschappen. Daarnaast wordt ingezoomd op organisaties in de sectoren zorg en onderwijs. “Volgend jaar zal ons werkterrein worden uitgebreid naar de sector sociale zekerheid, en 2011 zal vooral in het teken staan van het borgen van de ingezette beweging in de dagelijkse praktijk van de (semi-) publieke sector”, aldus Ineke Schop.

 

In het streven om doelgroepen, beslissers en bestuurders te bereiken, wordt onder meer gebruikgemaakt van ambassadeurs. Erik Gerritsen, voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam, richt zich daarbij op het management en bestuur van overheidsorganisaties, terwijl Frans Nauta, lector Innovatie Publieke Sector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voormalig lid van het Innovatieplatform, zich richt op de sector onderwijs en de inzet van de expertise van de open community.

 

“Daarnaast maken we graag gebruik van samenwerkingsverbanden en lopende activiteiten”, zo zegt Ineke Schop. Voorbeelden zijn het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid) en de open werkplek. Ook met het Bureau Forum Standaardisatie wordt nauw samengewerkt. “Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de leveranciers, gebruikersgroepen en de verschillende ‘open’ communities. Stuk voor stuk voor ons érg belangrijke partijen. Ook met hen voeren wij regelmatig overleg.”

NOiV: informeren, bewustmaken, samenwerken en toepassen

Recente stories