Nieuwsgierigheid, creativiteit en analytisch vermogen

Mediabureau Universal Media (UM) is al ruim vijfentwintig jaar toonaangevend. Gedreven door nieuwsgierigheid bedenken de mediaprofessionals creatieve en doeltreffende oplossingen voor de – vaak commerciële – vraagstukken waarmee hun klanten worden geconfronteerd.

“We danken ons bestaansrecht en onze snelle groei aan het consistent goede advies en de uitstekende service die we onze klanten geven”, zegt CEO van UM Diederik Breijer. “Dat goede advies komt voort uit het feit dat wij onszelf binnen het snel veranderende medialandschap voortdurend vernieuwen. Daarbij zijn we bovenal nieuwsgierig naar de business van onze klanten: we willen begrijpen wat die inhoudt en welke uitdagingen er zijn. Alleen op die manier kunnen wij onze expertise ten volle inzetten om de business van onze klanten positief te beïnvloeden. We stellen onze klanten soms onverwachte vragen, maar daarmee begrijpen we hun werkelijke behoeften veel beter. Soms wordt het de klant daardoor zelfs duidelijk dat zijn oorspronkelijke vraag aan óns niet scherp genoeg was gesteld. Voor ons is het zo scherp mogelijk krijgen van de klantvraag de fundamentele basis om zinnige oplossingen te kunnen ontwikkelen waarmee we daadwerkelijk impact kunnen hebben op hun business. Aan het eind van de dag is het verifieerbare resultaat het enige wat telt.”

Data

“Een van de onderscheidende kenmerken van onze werkwijze is integratie”, vervolgt Breijer. “We hebben binnen onze organisatie de muren tussen alle verschillende disciplines afgebroken. Die integratie gaat zo ver, dat we geen zichtbare afdelingen meer hebben en iedereen letterlijk naast elkaar zit. Dat vergroot de onderlinge nieuwsgierigheid naar elkaars bezigheden. Maar wat veel belangrijker is: het vergroot ook de nieuwsgierigheid naar de werkelijke behoeften van de klant. Onze pay-off luidt niet voor niets: ‘curious minds for surprising results.’ Het tweede onderscheidende element is dat we relevante context creëren in data. We willen met klanten een gesprek voeren over de vraag: welke businessdrivers kunnen we uit data destilleren waarmee we onder andere nog meer rendement uit investeringen kunnen halen. Dat kunnen keiharde salesdata zijn, maar ook minder voor de hand liggende gegevens. Waar het ons om gaat, is uit te zoeken hoe de verschillende soorten data elkaar beïnvloeden in relatie tot de onderliggende KPI’s. Hiervoor ontwikkelen wij econometrische modellen die veel meer richting geven aan de oplossingen die verzonnen moeten worden. Dat is een veel slimmere manier van strategisch denken en begrijpen dan tot nu toe in onze branche gebruikelijk was. Het derde onderscheidende element waarop UM zwaar inzet is het creëren van partnerships. Dit element vloeit aan de ene kant logischerwijze voort uit onze nieuwsgierigheid en is aan de andere kant het gevolg van ingrijpende veranderingen binnen onze industrie. Van ons wordt verwacht dat wij met oplossingen komen die waarde toevoegen of creëren. Dit doen wij door bijzonder nauw samen te werken met onder andere media-exploitanten en contentmakers. Gezamenlijk ontwikkelen en realiseren wij ideeën voor onze klanten die een heel andere dynamiek brengen voor een merk dan ‘weer een spotje op tv’. Binnen dat gegeven is het niet vreemd als wij zo af en toe op de stoel van het reclamebureau gaan zitten, zonder overigens de pretentie te hebben óók een reclamebureau te zijn. Niettemin lopen hier mensen rond die hun sporen in de creatieve wereld ruimschoots hebben verdiend en daardoor heel goed begrijpen waar het om draait. Een aardig voorbeeld daarvan is de uiterst succesvolle app die we onlangs in eigen huis voor een klant hebben ontwikkeld.”

‘Onze pay-off luidt niet voor niets: curious minds for surprising results’

Menukaart

“De kunst is natuurlijk om al die nieuwe inzichten op de juiste manier toe te passen. Wij hebben een aantal geavanceerde tools ontwikkeld die daar direct aan zijn gekoppeld. Daarmee helpen we onze klanten om de juiste middelen in de juiste balans – paid, owned en earned – in te zetten voor een effectieve communicatiestrategie. Dat betekent niet dat we op voorhand voorbijgaan aan het ‘buikgevoel’ van een goed idee. Het is alleen niet meer van deze tijd als je volstaat met het presenteren van het zoveelste mediaplan, zonder daar verifieerbare scenarioplanning en voorspellingsmodellen op los te laten. We stemmen onze honorering daarom af op de door ons geleverde performance. We maken daartoe vooraf een nauwkeurige inschatting van de te verwachten resultaten, aan de hand waarvan we de plannen bedenken. Tijdens de uitvoering daarvan monitoren we voortdurend de resultaten om te kijken of de vooraf gestelde doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald. Wij willen bovenal dat het advies aan onze klanten zo relevant en zo effectief mogelijk is. Om dat te bereiken zijn wij bezig om bijzondere en verschillende soorten professionals in huis te halen die daaraan kunnen bijdragen. Dat kan een strateeg van een designbureau zijn of een consultant van McKinsey. De combinatie van het inzetten van verrijkte data en het onorthodox mixen van ogenschijnlijk niet bij elkaar passende disciplines en mensen geeft een vaak onverwacht, maar in de praktijk doeltreffend resultaat. Met dat verfrissende uitgangspunt winnen we steeds meer nieuwe en spraakmakende klanten. Daarnaast zijn we voor heel veel klanten overigens nog steeds een zeer professioneel opererend mediabureau. Die keuze is uiteraard altijd aan de klant: we bieden een zeer uitgebreide menukaart, maar de klant stelt de maaltijd uiteindelijk zelf samen.”

Nieuwsgierigheid, creativiteit en analytisch vermogen

Recente stories