‘Nieuwe verzuimaanpak is hard nodig’

De permanente druk op werknemers leidt de komende jaren tot meer psychische klachten en uitval. Het vraagt om een andere kijk op de verzuimaanpak, aldus Stefan Duran, Branch Head Benelux bij verzekeraar elipsLife. “Proactieve toepassing van triage voorkomt ergere problemen.”

‘Nieuwe verzuimaanpak is hard nodig’

De frictie van de digitale revolutie komt in alle hevigheid naar buiten. Duran ziet om zich heen hoe veranderen is uitgegroeid tot de nieuwe standaard. Daar komt bij dat werkgevers grote moeite hebben met het invullen van vacatures, iets wat er ongewild toe leidt dat iedereen permanent het gevoel heeft ‘aan te moeten staan’. Ook in privétijd. “We zijn in zekere zin digitaal ongeletterd. We hebben nog geen idee hoe met die druk om te gaan.”

Triage

Het resulteert in een serieuze toename van het aantal psychische klachten, waaronder burn-outs. Een ontwikkeling die voorlopig nog doorzet. Wat elipsLife betreft, zullen werkgevers en verzekeraars daarin een nieuwe rol moeten spelen. “De aanloop naar een oplossing moet veel korter”, vindt Duran. “Juist in de eerste week is aandacht cruciaal.”

Door zoals elipsLife proactief triage in te zetten kan voorkomen worden dat iemand onnodig lang op zichzelf is aangewezen. In de voorgestelde ‘verzuimaanpak 2.0’ komt een werknemer daarom al op de eerste dag na de ziekmelding in contact met een gecertificeerde specialist.

‘Niet alleen verzekeren, ook het begeleiden en voorkomen verdient alle aandacht’

Versneld actie

Onder de juiste afspraken over vertrouwelijkheid kan die specialist als verlengstuk van de bedrijfsarts de ernst van de zaak vaststellen. “Is er sprake van een griepje? Of lijkt specialistische hulp noodzakelijk? Pas in het laatste geval wordt de bedrijfsarts erbij betrokken om versneld door te verwijzen naar zorgverleners die met de oorzaak aan de slag gaan.”

Bijkomend voordeel hiervan is dat ook duidelijker wordt of er binnen bedrijven sprake is van grootschalig zogenaamd grijs of zwart verzuim. “Op zulke ziekmeldingen uit protest kan dan sneller een reactie volgen, bijvoorbeeld in de vorm van mediation.”

Verzuim terugdringen

Met het juiste mandaat voor de specialisten verwacht Duran de wachttijd – nu doorgaans vijf werkdagen – te verkorten naar een dag. “De ervaring leert dat het verzuim daarmee significant is terug te dringen en het een startpunt is om aan doelgerichte preventie te werken. Daarmee zal het een van de belangrijke antwoorden zijn op dit groeiende probleem.”

Iemand aanraden om ‘eerst maar eens goed uit te rusten’ kan niet altijd een oplossing zijn. “Daar begint de verwijdering van zowel het dagritme als het bedrijf en verergeren de klachten. Met alleen thuiszitten is geen mens of bedrijf geholpen.”

Recente stories