Nieuwe technologie verandert de juridische wereld

  • Marc van Erven
  • ARAG

ARAG Rechtsbijstand staat ervoor om klanten, met of zonder verzekering, een betaalbare toegang tot het recht te geven, om juridische geschillen op te lossen of juist te voorkomen.

Er werken bij ARAG in 15 landen bijna 3600 medewerkers voor miljoenen klanten, die dagelijks een goede juridische oplossing nodig hebben. Naast rechtsbijstand kent ARAG internationaal ook nog vele andere verzekeringsproducten. Wat omzet betreft, behoort ARAG tot de drie grootste rechtsbijstandsverzekeraars ter wereld, met een omzet van meer dan 1,5 miljard euro. Wat ARAG uniek maakt, is dat het een van de grootste familiebedrijven in de internationale verzekeringssector is en echt onafhankelijk kan opereren.

ARAG Rechtsbijstand is sinds 1962 actief op de Nederlandse markt en met circa 630 medewerkers het grootste onderdeel binnen de internationale ARAG SE Groep. De dienstverlening van ARAG gaat verder dan verzekeringsoplossingen voor bestaande klanten. In het oog springend is bijvoorbeeld een vergoeding die ARAG ook voor niet-verzekerde klanten regelt als er een vertraging is met het vliegtuig. ARAG houdt ook spreekuren als er een vraag is over een bestemmingsplan en geeft directe hulp bij dreigend ontslag.

 

Rechtsbijstand als economische barometer

In Nederland hebben bijna 3 miljoen gezinnen en ruim 400.000 bedrijven een rechtsbijstandsverzekering. Rechtsbijstandsverzekeraars behandelen circa 400.000 zaken per jaar voor hun verzekerden. Hieronder vallen bijvoorbeeld 89.000 arbeidszaken en 66.000 zaken op het gebied van letsel en verkeer. Daar komen nog zo’n 60.000 zaken voor bedrijven bij. Daarmee zijn rechtsbijstandsverzekeraars een belangrijke speler in de Nederlandse economie.

Marc van Erven, CEO van ARAG Nederland: “We merken dat de economische crisis aan haar einde komt: we zien meer geschillen over consumentenaankopen binnenkomen. Normaal zou nu het aantal arbeidszaken terug moeten lopen. Dat wordt iets vertekend doordat werkgevers anticiperen op de nieuwe Wet werk en zekerheid, die per 1 juli van kracht wordt. Soms voelen we ons een economische barometer: als het goed gaat, zie je meer bouwzaken en minder arbeidsgeschillen. Maar zover zijn we nog niet.”

 

Betaalbaarheid juridische hulp onder druk

Om een goede kwaliteit aan hun klanten te garanderen, werken rechtsbijstandsverzekeraars met een kwaliteitscode en staan ze onder toezicht van instanties zoals De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De meeste rechtsbijstandsverzekeraars hebben zelf ook advocaten in dienst. En als dat nodig is of als de wet het voorschrijft, besteden verzekeraars ook zaken uit aan (externe) advocaten. Daar is op 7 november 2013 wel een behoorlijke verandering in gekomen door een uitspraak van het Europees Hof. Daarin werd beslist dat een verzekerde, indien hij of zij in een gerechtelijke procedure terechtkomt, de vrije keuze heeft tussen een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een eigen advocaat. Van Erven: “Hoewel veel advocaten en de media daar onnodig veel poeha over maken, is het gewoon een wijziging in de uitvoering van een Europese verordening die nu opnieuw in de wet wordt verankerd. En zoals het hoort, voeren wij dat gewoon uit. Bijzonder is dat het in Nederland nog steeds normaal wordt gevonden dat advocaten uurtarieven van gemiddeld 250 euro (exclusief btw en kosten) mogen rekenen. En als het dan toch verzekerd is, dan doet het aantal uren er ook niet zo toe. Kost een arbeidszaak 1.500 euro, dan kost diezelfde zaak bij een advocatenkantoor al gauw 8.500 euro. Dat kan ik aan andere klanten niet uitleggen, zeker omdat er in de kwaliteit gewoon geen verschil zit. Het verschil is gewoon ook niet te betalen. Dus veel verzekeraars worden gedwongen om hun producten aan te passen. De toegang tot het recht wordt nog duurder.”

 

Toekomst met kansen voor financiële sector

Het CPB voorspelt dat Nederland dit jaar een economische groei doormaakt van 1,7% en volgend jaar van 1,8%. Hoe kijkt ARAG als juridisch expert naar de toekomst van de financiële sector nu de economie weer aantrekt? Van Erven: “Wij kijken altijd naar hoe we het leven van klanten of ondernemers beter kunnen maken. We zien dat Nederland weer onderneemt, maar de zorgen van de laatste jaren zijn nog niet voorbij. Zeker niet bij de mensen die juridische hulp echt nodig hebben. De klant van de toekomst wil dichtbij, direct en digitaal een oplossing. En zich zeker niet meer laten beteugelen door de beperkingen van een financieel product of van een verzekering. ‘Juridisch’ wordt vaak als lastig of moeilijk gezien. Door crowdsourcing binnen digitale kennisbanken ontstaat ook disruption in de juridische wereld. Waarom hebben we nog zo veel juristen en advocaten nodig als IBM Watson de antwoorden ook kan geven? We kijken met veel belangstelling naar de wereldwijde golf van technologische innovatie. Wij gaan nieuwe juridische vragen en risico’s ontdekken en nieuwe distributiekanalen, en we zien veel innovatie in de financiële sector door andere digitale betalingssystemen, crowdfunding en the internet of things. Het lijkt me voor een aantal bedrijven in de financiële sector best nog wel een uitdaging om hierin, en vooral met hun klanten, mee te groeien. Maar voor echte ondernemers biedt het weer mooie kansen.”

Nieuwe technologie verandert de juridische wereld

Recente stories