Nieuwe kansen voor mobiliteitsretail

Heeft de huidige mobiliteitsretail nog toekomst? Ja, zegt BOVAG, maar alleen als de branche snel schakelt en nieuwe vormen van dienstverlening gaat ontwikkelen. “We moeten de onvermijdelijke digitalisering omarmen.”

BOVAG onderzocht onlangs hoe de mobiliteit van de consument zich de komende vijftien jaar gaat ontwikkelen. “De mobiliteitsbehoefte zal door diverse trends sterk veranderen”, zegt algemeen voorzitter Bertho Eckhardt. “Denk aan sharing, autonoom rijden of de toenemende urbanisatie. Onze leden moeten deze invloeden niet onderschatten. Ook al maakt bijvoorbeeld sharing nog niet één procent van de huidige markt uit, het tempo waarin de trends zich ontwikkelen gaat steeds sneller.”

Voorsprong BOVAG

Volgens Eckhardt zal de mobiliteitsmarkt verder digitaliseren. Daarmee ligt het risico van toetreding door nieuwe, disruptieve spelers op de loer. “Ons bestaande retailnetwerk biedt op dit moment dankzij het klantcontact een unieke waarde. Maar kennis over en contact met de klant gaan steeds meer digitaal. Als onze retailers willen voorkomen dat ze zich, net zoals bijvoorbeeld de hotelketens, ineens achteraan in de pijplijn bevinden, moeten ze hun klanten nóg beter – en langs andere wegen – leren kennen. Dus nog sterker inzetten op digitalisering. Alleen dan kunnen we – eventueel in samenwerking met digitale start-ups of grote techbedrijven als Google en bol.com – inspelen op de nieuwe en uiteenlopende behoeften van de consument.”

Big data

Om meer inzicht in de consument te krijgen, is wel toegang tot diens mobiliteitsdata nodig. Dat zal niet eenvoudig worden, zegt Eckhardt. “Fabrikanten beschouwen alle autodata als hun eigendom. Wij vinden dat dit monopolie alleen voor de technische veiligheid van het voertuig geldt. Zodra een auto eigendom is van een berijder zou alleen hij het recht mogen hebben om te bepalen wat er verder met de data van zijn auto gebeurt. Als het aan BOVAG ligt, wordt dit recht in Europese wetgeving vastgelegd.”
Dat laatste is echter een proces van de lange adem. Daarom komt BOVAG met een formulier waarmee transparant wordt welke data de auto van de consument genereert en waarop de klant kan aangeven wie welke data mag gebruiken. “Onze eerste stap is om de consument bewust te maken van de waarde van deze data”, zegt Eckhardt. “Zo zouden retailers op basis van het gereden aantal kilometers efficiënter een servicebeurt in kunnen plannen. En als schokbrekers een hogere uitslag geven bij schade aan de weg, zou Rijkswaterstaat meteen weten waar een reparatie nodig is, zodat ze minder inspectieteams rond hoeven te sturen. Je kunt dus stellen dat het maatschappelijk belang erbij gediend is als consumenten zeggenschap krijgen over hun mobiliteitsdata.”

‘Mobiliteitsdata delen dient het maatschappelijk belang’

Nieuwe kansen voor mobiliteitsretail

Recente stories